לתרומה

מידע לאנשי מקצוע
מענקי מחקר, מלגות ופרוייקטים

קול קורא למענקים בתחום פיתוח השירותים הרפואיים ושירותי רווחה 2017

עוד בנושא

האגודה למלחמה בסרטן תדון בבקשות לסיוע במימון פרויקטים הקשורים בשיפור השירות לחולי סרטן.

 

ניתן להגיש בקשות למימון פרויקטים והמשך מימון תקנים אשר טרם הסתיימו 5 שנים של מימון ע"י האגודה. בקשות אלו תובאנה לדיון לשירותים רפואיים.

 

  • המשך הסיוע במימון תקנים יינתן רק למוסדות שהוכיחו קליטתם של כל התקנים שמומנו על ידי האגודה בעבר.

    לא תובאנה לדיון בוועדה בקשות לתקנים חדשים ובקשות שמומנו ע"י האגודה 5 שנים רצופות, לגביהם נמסרה הודעה בתחילת השנה שמימונם ניתן לשנה האחרונה, דהיינו עד 31.12.17, והובהר שיש להיערך לקליטתם בסוף שנת 2017.

    במקרים חריגים בלבד, תיבחן האפשרות לאשר בקשה למימון תקן עבור איש מקצוע שאיושו חסר לחלוטין במחלקה ו/או שקיים שירות חדש שדורש איש מקצוע שחסר, במיוחד בתחום הפסיכו-סוציאלי.
  • האגודה למלחמה בסרטן תדון בבקשות לסיוע במימון פיתוח וקידום תכניות חדשות ופרויקטים חדשניים הקשורים בשיפור השירות לחולי סרטן.

    תינתן עדיפות לפרויקטים ייחודיים הנוגעים ישירות לטיפול בחולים ובני משפחותיהם ואשר הוגדרו בבקשה יעדי הפרויקט (הניתנים להערכה) והקריטריונים (מדדים אופרטיביים) להשגתם.

    במידה והשירות המקצועי מבקש להמשיך פרויקט שאושר לשנת 2017, לשנה נוספת - שנה שנייה, יש להגיש את הבקשה בצירוף דו"ח סיכום הפרוייקט והערכתו לשנה הראשונה. 

כיצד יש להגיש את הבקשה?

את טפסי הבקשה להמשך מימון התקנים או הפרויקטים יש להגיש בשלושה אופנים:

 

1. לשלוח בדואר רגיל 2 עותקים מודפסים וחתומים עבור:

האגודה למלחמה בסרטן, רח' רביבים 7 גבעתיים מיקוד 5348505.

Big-Bullet-SQR.gif אין למלא את הטפסים בכתב יד.

 

2. יש לשלוח במייל למירב: ica@cancer.org.il

 

3. במערכת המקוונת באתר האגודה (בצירוף קובץ הבקשה בפורמט PDF).

 

Big-Bullet-SQR.gif לחצו כאן לרישום בקשה למימון תקן במערכת המקוונת

 

Big-Bullet-SQR.gif לחצו כאן לרישום בקשה למימון פרוייקט שירות רפואי/רווחה במערכת המקוונת

מועד אחרון להגשת בקשות לשנת הכספים 2018:

 

01/10/17

 

בקשות שלא תמולאנה במדויק, לא תוגשנה במועד, ו/או לא תאושרנה כנדרש ע"י הנהלת המוסד, תוחזרנה ללא טיפול.

להורדת טפסי הבקשה

bul3 טופס בקשה למימון תקן לשנת 2018
bul3 טופס בקשה למימון פרויקט שירות רפואי/רווחה לשנת 2018

לבירורים

לילי או מירב

טל. 03-5719574

או באמצעות דואר אלקטרוני: IsraelCancerAssociation@cancer.org.il