לתרומה

על האגודה למלחמה בסרטן בישראל (ע"ר)
הנהלה וועדות מייעצות

ממלאי תפקידים באגודה

עוד בנושא

שם

 

תפקיד

מירי זיו - מנכ"ל
משה בר חיים - חשב
אבנר דוד - מנהל מחלקת משק
ריקי עידן - מנהלת מחלקת משאבי אנוש
ד"ר א. פאטו-בן ארי - מנהלת מחלקת הסברה וקידום בריאות
נאוה ענבר - דוברת
מירב דמארי - מנהלת מערך המידע
לילי בילר-לב - מנהלת ועדות ופרוייקטים
שיר בוטל-צור - מנהלת מחלקת סניפים ורמ"ט הקש בדלת
שני שהם - מנהלת מחלקת שיווק ושיתופי פעולה
דיוויד מוס-רנדל - אחראי שירות מערכות מידע
עו"ס אורית שפירא - מנהלת מחלקת שיקום ורווחה