לתרומה
חפש
דף הבית
הודעות הדוברת

מאות חולים, מחלימים ועובדי בנק מזרחי טפחות חברו יחד ורצו למען המאבק בסרטן במרתון ירושלים

20/03/2016

ׁײׂ ׀ױט אג ױחטט ױׁ׀ױױטװ ׳ׂׂך װײאחױ ט ײױ, א" װ׀ׂױ׃װ ׳װ ׁבט״, יװ ױ׃ ױ"ט ׁאח ײט׳ ״ה׳ױך ױט ױ ׳ײח ךח װבהױט״ ׁגטך טױי, ׀ך טױו װ- 5 ח", ׁטךױ טױי.

װײאחװ טךױ טױי

טךױ טױי 2016

טךױ טױי 2016

״ װט הך׳ ךחױױװ, יװ׳װ בט״ װי׃, װז״טהװ טז ״ג װ׀ׂױ׃װ ׳װ ׁבט״ ׳ױ, ׳ ױ׀ױך גױׁ׃ ׁאח ײט׳ ״ה׳ױך.

 

ױ ג װ׀ׁח ׁ׳ך װבט״.

 

״ ׀ׁ׃װ ׀ך ׁגװ ׁך׀ױאך ׃ט ׁװ טׁװ ג ׀ױהא ׁ׀ױ ך׳טױך ׃ױ׀ךױ. הא בהט יא ׳ךװ ׁבט״ װי׃ ױׁױ יי טזװ ׳ז טךױ.

 

ׁהױב״ יהטבװ ׁהבׁױח י װ׀ׂױ׃װ ׳װ ׁבט״ ךׁװ ״:

"װױ ׀א ׁט׀װ ױױז׀ך ׳װ י ׳ײױט ׳...װךױ׃׃ ג װחי װׂױהא ױ ׂ װאהי. ױׁגחט ׳ײױט גבױח ׁהגױך ׂױהאך ױחׁ ׁ׳ײטװ ׀ך װי״װ ג ׂױה ױג ׳..."

 

יט ױ׳!

״ װט

ׁךױאװ: ״ װט ׀׳ט בױ טזך ׳ז װטךױ.