לתרומה
חפש
דף הבית
הודעות הדוברת

האגודה למלחמה בסרטן מזמינה לצעדת פסח חווייתית לכל המשפחה

14/04/2016

18/4/16

ג׃ױ:

װזג׃װ ךךח ׁױ ט׀יױ 24/4/16.

װזג׃װ ךךח ׁ-24.4.15

ױ יא  ׁ' ׳ױ װױג׃ הב׳

ׁ װיגױך 08:00 - 13:00

 

זג׃ך הב׳ י װ׀ׂױ׃װ ׳װ ׁבט״ ךךח ׀ױטױ י א׳ װיױה״ ׁיא בױ.

 

בױ חזט י׀ױטױ 1.5 ח" ױבױ ׀טױ 5 ח"

װבױ װאװ װיׁ װװ ׁךױ ׳ױטי ױ׀ױט א׳ װײױט  װיאװ יך גטױך ױהט׳ך ׀ׁׁ ההװ

 

יׁױ הגױך ׂױהאך ױװא׀װ ׁז׃ ךטױװ ׀ׁח ׁבט״

 

װבױ ך׀ יה׳ױך ױ׃, ױאׂי גׂױך ׃

 

ׁבױ װבױ ךח װהאאׂ  װיה׳װ - האױך זטװ ׃ ױױהג  װיה׳װ - "גױױ י חױז'", יױ ׁװ הגװ, חטױח ח׃ב, י׳ח ״טױױװ ױױהג ב״א׃ ׀ה ױ׳׃ ח״א״א ױׂ׃ױ.

 

׃ װװטיװ זג׃װ ׁב י 25 × יךךד/ 80 × יה׳װ ׁך 4 אהיױך ױגװ

װא חױ׃יהגױך װ׀ׂױ׃װ ׳װ ׁבט״ יׁױ׳װ װז ׳

 

װױט׀ױך װׂגװ: י װׂג ה׀טח גטױך איװ, ׃ט ׁי 672 ױי גחױׁ ׀׳ט װיױ״ ױױ גט ׳טױׁ

 

י װז״׃ ׁױׁג, , יחה יי, ׁױי ׀, בא חטאװ ױׁׂ׃ .

 

 

׃ג ױהט״ אױבה 03-5721603

 

׃ ך׳ך ׂ יאך - ׀ ךיױ.

 

װזג׃װ ׁ׀׃ׁױך ׁאח ײט׳ ״ה׳ױך ױׁיךױד חח".

bul3 ׳זױ ׀ ױ׃גװ ג בױ װיה׳ױך