לתרומה
חפש
דף הבית
הודעות הדוברת

האגודה למלחמה בסרטן הוציאה לאור גיליון מיוחד של במה, כתב העת המדעי הישראלי לאנשי מקצוע אשר מוקדש כולו לתחום ההמטו-אונקולוגיה

11/17/2016

ׂױ 21 י ךׁ װגך װ׃ג װיט׀ ׀אי חזױג ׀יט אחט׀ ׁװ, װױח׃י ױױ ך׳ױ װװ״ױ-׀ױאחױױׂװ ױ׀טױױך װ״ױױׂױך ױז׀ ׀ױט ׁגטך הטױה' ׃אװ ׁ װױ׃װ, ױ"ט װ׀ׂױ׃ װיט׀ װ״ױױׂװ ױטהױ׀ך גטױ.

 

 

ׁ״׀ױ ׁװ 21

 

 

ךׁ װגך, יױז׀ ׀ױט ׁט ױךט  - 30 יאװ ג ׃ װ׀ׂױ׃װ ׳װ ׁבט״ ױגױבח ׁאױי׀ ׳ך װבט״ ױװיױךװ, ךח׃ װהג ׁבחטװ ׃גך י ׳ױך בט״ װ״ױױׂױך י, ׁיא װ׀׳טױאױך ׳ױ װךהך׳ױױך טׁױך ױטׂיױך ׁך׳ױ ײװ, ױװ הױך׳ױך ׁהא װ׳ױ ׁ׀טױױך װ״ױױׂױך ׀היטױױך ״הױ ױטהױ ׳׃יױך, הױט״ ׁ׀ט װיױא ׁׁװ. הטזױך װ׃ט װךױ׀טױך ׁהטױ״ ׁׁ״׀ױ ײװ װׁ׀ױ יהױט ׁ׀ױך װ׳, ׁיהױט ׃ט װ״הױ ױׁװ׀טך ׳װ י װ׳ױ ג ׀טױױך װ״ױױׂױך.

 

װׂױ ׁאױי׀ װ״ױױׂװ װױח׃י טװ י הטױה' ׁטװ טױך, יװךװ הטױהבױט ׀ט״ױב ׁׁך װבהט טהױ׀װ ׁ׀ױאׁטב״ך ך ׀ׁׁ, ׃׃װ ױ׳ׁטך ׳ׁט װא׀א י װ׀ׂױ׃װ ׳װ ׁבט״ ױװױ׀ ױהו ׁ ׀ױ ׀ ךיױ ׁ גױׁ׃ גט װׁט׀ױך ׁיט׀ ױ גװ ׂױ ׃ׂ״ ׀ךט װ׀ׂױ׃װ ׳װ ׁבט״ גױא י ׀אי װחזױג ׁחיױט װׁ׀. ךׁ װגך ׁװ װאױ ׁ״׀ױ ׃ג װױג׃ גױׁ׃ גט װׁט׀ױך ױװךװ ׁ׳ױ װבט״ ױׁא יה׳ױךװ, װךױ׃׃ ׁ׀ױה ױױ ג װ״הױ ׁ׳ױ װבט״, ג אך װגיט ׀ױך ׁ׃ג חזױג, ׃ג, װ ױגױ׃. ׀אי חזױג ׁך׳ױ װׁט׀ױך װגױאא חׁ ׀ך װׂױ װאױ׳ ױײא האױך ךױׁך װ װׁ׀װ:  info@cancer.org.il.

 

 

bul3 ׳זױ ׀ זהװ ׁׁ״׀ױ ׁװ 21 - װ״ױױׂװ

 

 

װ׀ׂױ׃װ ׳װ ׁבט״ װאװ ױב׃ ׀ ױױאױך טױױ׳ װהױג װױ׃ױך ךטױױך װזׁױט ױ׀ ױ ךחזׁ י יט׃ יך יװױ, ׁ״טװ װח״ ׀ך װך׳ױ׀װ ױװךױךװ ׳ך װבט״ ױיהט ׀ך ׀ױך ׳ װ׳ױ. װבױג װאך ג ׃ װ׀ׂױ׃װ אחׁג ג ׃ ױג׃ױך חזױגױך י׳ׁט ׁװ ׁװךא׃ׁױך אזׂ ״ׁ ׀אי װטהױ׀װ ױװ׳חט ׁט׳ׁ װ׀טו. װהטױח״ יאך אׁ׳א ׁחה׃װ, ׀׳ט יחױ ׃גך חזױג ױגאא ״ױׁך װאױי׀ ׁטװ װ׀ױך.

 

ׁזג "װחי ׁ׃ך 2016" י װ׀ׂױ׃װ ׳װ ׁבט״ י. אך ךטױ ׁי׳ך ״הױ ׳א ׳חך װךטױױך: 1-800-35-46-46 ױ ׁ׀ױה ׀ױׁ״׳ ׁ׀זגױך ט״ב ׀יט׀ ׁ׀ךט װ׀ׂױ׃װ.