לתרומה
חפש
דף הבית
הודעות הדוברת

המלצות האגודה למלחמה בסרטן, ההסתדרות הרפואית, המועצה הישראלית למניעת עישון ורשת ערים בריאות בישראל למניעת התחלת עישון בקרב בני נוער והגנה על ילדים מעישון כפוי

14/02/2017

ׂ װװךׁׂטױך װױ׀ ׂ הׂג ך׳ך גיױ, "טח װךאבױך" װױהך װךטױך. ׁא װאױגט װ חװ ג׃ ױג׃ד ג ׳ׁטױך װבׂטױך ױװ הך׳ױך ױזט ױי״ױך יױױח ךױ׳ױך ׃ הךױך ׀ױך װטׂ װײח ױװך. װ׃ט זז ׀ך װגיױ ׁחטׁ זגט װ׀ ׁ׀ױו ךאך ױאך ױחהװ, ׁזג׃ יװױ׳ױ ג.

 

װזױך װ׀ׂױ׃װ ׳װ ׁבט״, װװבך׃טױך װטהױ׀ך, װױגזװ װיט׀ך אגך גיױ ױטיך גט ׁט׀ױך ׁיט׀ אגך װך׳ך גיױ ׁחטׁ ׁא אױגט ױװׂאװ ג ׃ גיױ הױ, ה יװױא׳ױ ׁהא װױױג׃װ װױ׳׃ך ׀ׁח ׁאׂג װב ױװ׀ױװױ, ׁ׃ױ יװךח װױ ׁבׂטך ׀טױג "אבך זגטװ".

 

 

׳זױ ׀ חט׀ך אט װג׃װ