לתרומה
חפש
דף הבית
הודעות הדוברת

האגודה למלחמה בסרטן מברכת על ההבטחות שניתנו היום בוועדת העבודה הרווחה והבריאות בכנסת

19/07/2017

האגודה למלחמה בסרטן מברכת על ההבטחות שניתנו היום בוועדת העבודה הרווחה והבריאות בכנסת.


יחד עם זאת יש לקבוע לוחות זמנים לביצוע ולדאוג ליישום החלטות הממשלה שניתנו כבר ב-2005 ואושרו בתוכנית לאומית מיוחדת ב-2011.


יש לקדם בדחיפות את הצעדים המוכחים והיעילים למלחמה בנגע הטבק הממכר והממית ובראשם העלאת מיסוי ואיסור גורף של פרסום ושיווק.

 

 

קראו עוד כאן