לתרומה
חפש
דף הבית
הודעות הדוברת

האגודה למלחמה בסרטן מברכת על ההבטחות שניתנו היום בוועדת העבודה הרווחה והבריאות בכנסת

7/19/2017

װ׀ׂױ׃װ ׳װ ׁבט״ ׁטך ג װװׁ״׳ױך יאךאױ װױ ׁױױג׃ך װגׁױ׃װ װטױױ׳װ ױװׁט׀ױך ׁאבך.


׳׃ ג ײ׀ך י חׁױג ױ׳ױך ײא ׁזױג ױ׃׀ױׂ יױ װ׳״ױך װיװ יאךאױ ׁט ׁ-2005 ױ׀ױיטױ ׁךױאך ׀ױך ױ׳׃ך ׁ-2011.


י ח׃ ׁ׃׳הױך ׀ך װזג׃ װױ׳ ױװג ׳װ ׁאׂג װ״ׁח װט ױװך ױׁט׀י װג׀ך בױ ױ׀בױט ׂױטד י הטבױ ױיױױח.

 

 

חט׀ױ גױ׃ ׀