לתרומה
חפש
דף הבית
הודעות הדוברת

פרקליט המדינה בהתבטאות חריגה על עמדת שר האוצר לגבי השוואת המס על הטבק לגלגול למס על הסיגריות

1/27/2019

הטח״ װ׃אװ ׁװךׁ״׀ױך ׳טׂװ ג ג׃ך יט װ׀ױזט ׁׂ װיױױ׀ך װב ג װ״ׁח ׂׂױ ב ג װבׂטױך:

"י ג׃װ יט װ׀ױזט "װהט״" ױי ג׃װ יט װ׀ױזט "װױב׃"..."


װױ (ט׀יױ 27.1.2019) װךח ׃ױ ׁגךטך װײ ׂױט װגיױ ױװ׀ׂױ׃װ ׳װ ׁבט״ אׂ׃ יט װ׀ױזט יװ ׳ױ. ׁגךטװ ׃ױטי װ׀טׂױא װיױױך ׀ך װב װױ״ ג װ״ׁח ׂׂױ ב װױ״ ג בׂטױך טׂױך. װ׃ױ אגט ׁהא יױיך יױה״ ׁך װיה״ װגױ ׃האװ ׁטח ׀טײ, ׂ'ױטׂ' חט׀ ױ׀ב י״.


ׁ׃ױ, ׳יד הטח״ װ׃אװ  יט װ׀ױזט ׳ײח ׁיך ג׃ױך ׁאױׂג װיױױ׀ך בױ װ״ׁח ׂׂױ. , ׁךׂױׁװ י׀ך װיױה״ י״ װ׀ יט װ׀ױזט ךױ ׀ױ ךאׂ׃ זױ װױ׳״ װיױױ׀ך װבױ, גאװ גױ"׃ טױג יױױחװ הטח״ױך װ׃אװ "׀׃ הט״, יט װ׀ױזט ךאׂ׃ זױ װױ׳״, ׀ יט ׀ױזט ױב׃ װױ׀ ׁג׃ױ".


ׁװי, ךחהװ יױה״ך ׁך װיה״ װגױ ׀ך ׃ׁטױ י אזׂ ׃ױׁח, גױ"׃ ׃ הט׃, ג װךגטׁױך ךט י ׁך װיה״ װגױ ׁװ׳״ױך יט װ׀ױזט גטׁ װׁ׳טױך: "׃׀ י׀׃ױא ׳ײױט זׂ ׀ך ׃ױׁח ױ׀ ׀ך יט װ׀ױזט. ׀׃ױא ױח׳ ג גזױ זׂ ׀ך  יװױ׀ ׀ זׂ". ׃ױׁח ׁחיװ ׁ׃ױ װז״טד ז׃ גךטװ, טױך יׁ׀-ױ׳װ װטװ ׀ױךװ ױׁ׳טװ װז״טד ׀װ ג׃ װטׂג װ׀׳טױ.


ׁחױטך אױבהך ג װז״טהױךװ י ׃ױׁח גךטװ איגװ ׂ ה גױ"׃ ׀ה ׀, ׁ׀ ױ׳ י װײ ׂױט װגיױ ױװ׀ׂױ׃װ ׳װ ׁבט״. ׃ׁטױ, ״גאױךװ י ׃ױׁח א׃ׂ װיױױ׀ך װב בױךטך ׁ׀ױה ׳ײך ׀ך ג׃ךװ ׁגךטװ יװױׂיװ ג ׃װ הא יאך ׁװ ׃טיװ װיױױך ׀ך װב ג בׂטך װ׀חױב. ׁ ״ג ׀  ׃ױׁח גױיװ יױי טגװ ׁװ ׁך װיה״ ױאױװׂך ׁ׳ױבט ךױ ׁ ׀יט װ׀ ״ױגאך גך ״גאװ װהױװ ײױ י״גאװ ׁגׁט.


גױ"׃ ׀ה ׀ װׂי ׀ך װגךטװ ׁי װײ ׂױט װגיױ ױװ׀ׂױ׃װ ׳װ ׁבט״. װיױה״ װבױ ׀היט װבך׃טױך װטהױ׀ך ״גױ ׁ׃ױ ׁ׀זגױך גױ"׃ ׀ט יהט׀ ׁט ׀ױט ׁװי ׁחיך װז״טד גךטװ ׃׃ ׁך װיה״.


װײ ׂױט װגיױ ױװ׀ׂױ׃װ ׳װ ׁבט״ אבט ׁךׂױׁװ: "׀אױ י׳ ג װ׃ױ, ױטױ׀ ׁױ װךח׃ױך חט׀ך װטגװ בױהך י ׁׂ"ז, ׀יט יװ בױד ׳י יא י גױױך ב יגױך. ׀אױ בױ ג יחױ װ׃גך י װיױה״ װױׁ׃ ױחױױ יהבח-װ׃ אך ׁװטװ ׃ אױג ׀ך װהׂגװ װױױך ׁׁט׀ױך װזׁױט ױ׀ך װאבװ י ׁא-אױגט ױזגט אױבה גׂ װךט אׂג װגיױ װח״א".

ױ׃ׂי  ׀טׂױ װׁט׀ױך װגױ חׁג  בױ ג ױזט ״ׁח װ׀ װי״װ װגװ ׁױךט ױׁגך װךױגך װך װׁׂױװװ ׁױךט װױט׃ך װׁחױי ױזט ״ׁח, ׁױ׳׃ ׁחטׁ ׃ ױׁא אױגט. ׂ ׃ױ"׳ װׁאח װגױ חׁג  װׂ׃ך װב ױװ װז ׀ך ׳װ י ױא ׁא ׀׃ ױװה׳ך ׀ך װגױא. װ׃ױ"׳ חׁג  װױ׳ יבױ ׁׂױװ ג ״ׁח ה׳ך ׳ױך חיױך ױ בט״ ױ׳ױך ׁ.