לתרומה
חפש
דף הבית
הודעות הדוברת

שילוט איסור מכירת סיגריות לקטינים

21/12/2004

רקע
ועדת הכלכלה של הכנסת, בראשותו של ממלא מקום יו"ר הועדה, ח"כ איתן כבל, אישרה ביום שני 20.12.2004 את תקנות שר הבריאות, דני נוה, להצגת שלט על איסור מכירת סיגריות לקטינים בהמשך ליישום חוק הגבלת הפרסומת והשיווק של מוצרי טבק (על ידי איסור מכירת סיגריות, נרגילות ושאר מוצרי טבק לקטינים למי שלא מלאו לו שמונה עשרה שנים), אשר נכנס לתוקפו בראשית חודש דצמבר. על פי התקנות שאושרו היום, מחויב בעל עסק להציג במקום בולט לעין שלט על איסור מכירת מוצר טבק. תחולת התקנות הן חודשיים מיום פרסומן.

נאוה עינבר, מנהלת ההסברה באגודה למלחמה בסרטן: "האגודה למלחמה בסרטן מברכת על אישור התקנה, אשר תדגיש בפני בעלי העסקים את חשיבותו של החוק שנועד לפחית את נגישותם של בני הנוער לקניית סיגריות ומוצרי טבק ובכך ישפיע על שיעור העישון בקרבם. כזכור על פי החוק החדש מכירת סיגריות לקטינים מתחת לגיל 18 נחשבת עבירה פלילית שקנס בצידה, העומד כיום על 12,900 שקל.
"כל אישור של תקנה, צו או תיקון לחוק העוסק בעישון מהווה ניצחון בקרב מהותי וחשוב במלחמה גדולה במגפת העישון, מגפה אשר גובה כ – 10,000 קורבנות מוות מדי שנה בישראל, יותר ממספר האנשים המתים בעקבות תאונות דרכים, מלחמות ופעולות טרור גם יחד. גיל ההתנסות הראשונה בעישון סיגריות בקרב בני נוער וילדים יורד עם השנים ועומד כיום על 13.3 (דו"ח שר הבריאות 2004). ממחקרים רבים שנערכו בארץ ובעולם עולה כי 90% מכלל המעשנים החלו לעשן לפני גיל 18. בני נוער וצעירים לפני גיל 18 מהווים כבר שנים רבות קהל יעד מרכזי לחברות הטבק אליו הם פונות במסעות פרסום שהן עורכות. אנו מקווים כי איסור מכירת סיגריות לקטינים יפחית את השיווק האינטנסיבי המופנה אליהם כיום, יצמצם את נגישותם של בני הנוער לקניית סיגריות ומוצרי טבק ובכך ישפיע על שיעור העישון בקרבם".
"במספר מדינות בעולם, כבר מיושם החוק האוסר על מכירת סיגריות לקטינים. למשל באירלנד, פינלנד, הונגריה, איטליה, רומניה וכן ניו יורק, פלורידה, קליפורניה ועוד. במדינות אלו מדובר בחוק חדש יחסית אשר לווה בצעדים נוספים כגון הסברה ואכיפה והוא מהווה חלק בלתי נפרד מרפורמה כוללת שמטרתה הורדת שיעור המעשנים בקרב בני נוער".

"האגודה למלחמה בסרטן מדגישה כי החוק לאיסור מכירת סיגריות לקטינים צריך להיות שלב ראשון בתכנית לאומית הכוללת ארבעה תחומים: חקיקה, אכיפה, הסברה וגמילה וכי התנאי להצלחה בהפחתת שיעור המעשנים בקרב בני נוער הנו פעולה הכוללת שילוב של תחומים אלו. לאחרונה ערכה האגודה למלחמה בסרטן השתלמות לכמאה סטודנטים מכל רחבי הארץ במטרה להכשירם כמרצים בנושא נזקי העישון אשר יצטרפו אל מערך ההסברה הנרחב של האגודה למלחמה בסרטן ויועסקו על ידי האגודה כמרצים בבתי ספר, מתנ"סים ותנועות נוער בכל רחבי הארץ מטעמה במסגרת מערכת החינוך. מערך ההסברה של האגודה למלחמה בסרטן מופעל בשיתוף פעולה עם היחידה לתכניות מניעת סמים ואלכוהול במשרד החינוך וממומן כולו על ידי האגודה למלחמה בסרטן, מכספי תרומות הציבור וללא סיוע מתקציב משרד ממשלתי כלשהו. בשנת 2004 הרצו הסטודנטים בפני למעלה מ-10,000 ילדים ובני נוער ובכוונת האגודה למלחמה בסרטן להגדיל את מספר ההרצאות בשנים הבאות ולהתמקד בתמיכה הסברתית של החוק לאיסור מכירת סיגריות לקטינים, (אשר נכנס לתוקפו בראשית דצמבר 2004)".

על החוק
החוק לאיסור מכירת סיגריות, נרגילות ושאר מוצרי טבק לקטינים (למי שלא מלאו לו שמונה עשרה שנים), מבוסס על הצעת חוק של ח"כ איוב קרא, אשר אוחדה עם הצעת חוק ממשלתית של שר הבריאות דני נוה, ולפיה מכירת סיגריות לקטינים תחשב עבירה פלילית שקנס בצידה, העומד כיום על 12,900 שקל. חוק זה התגבש לכדי סעיף 8 בחוק הגבלת הפרסומת והשיווק של מוצרי טבק ונכנס לתוקפו בראשית דצמבר 2004 ביחד עם סעיפים נוספים כגון: איסור מכירת סיגריות לייט, 12 נוסחי אזהרה מתחלפים.

סעיף 8 בחוק הגבלת הפרסומת והשיווק של מוצרי טבק, התשמ"ג - 1983 (תיקון: תשס"ד) קובע כי:
(א) לא ימכור אדם מוצר טבק לקטין.
(ב) בעל עסק או מי שעובד בעסק רשאי לדרוש מאדם המבקש שיספקו לו מוצר טבק, שיציג לו תעודה שבה ניתן לוודא את גילו.
(ג) בעל עסק שבו מוכרים מוצרי טבק יציג במקום בולט בעסקו, בצורה שקבע שר הבריאות, הודעה המפרטת את הוראות סעיפים קטנים (א) ו-(ב).
(ד) מי שלא קיים את הוראת סעיף קטן (ג), רואים אותו כמי שלא קיים תנאי מתנאי הרישיון שניתן לו לפי חוק רישוי עסקים, התשכ"ח1968-, והוראות החוק האמור יחולו עליו.

על השלט
על פי תקנות שר הבריאות אשר אושרו על ידי ועדת הכלכלה, מחויבים בעלי עסקים להציג במקום בולט לעין, שלט בגודל 50 על 40 ס"מ. השלט יהיה מחומר קשיח, בצבע לבן, עם אותיות בצבע שחור, עם סמל של סימן קריאה בתוך משולש (בדומה לתמרור אזהרה). על השלט יהיה כתוב באותיות גדולות: "מכירת סיגריות וכל מוצר טבק אסורה מתחת לגיל 18" ובקטן: "העבריין צפוי לקנס ! במקרה של ספק על המוכר לדרוש תעודה מזהה. האיסור כולל טבק לנרגילה, סיגריות ועוד". השלט עוצב בהתנדבות על ידי סטודיו בילט ובעלי העסקים יתבקשו ליצרו ולתלותו על פי התקנות החדשות תוך חודשיים.