לתרומה
חפש
דף הבית
הודעות הדוברת

שיעור העישון בישראל – הנמוך ביותר

14/02/2005

עו"ד עמוס האוזנר, יו"ר המועצה הישראלית למניעת עישון: "שיעור העישון היה 42% בשנות ה-70, 37% בשנות ה-80 המוקדמות, 29% בראשית שנות ה-90, וכיום כאמור עומד על 23% בלבד".

כמו כן, מבקשת המועצה לציין את העלייה בשיעור האנשים שמעירים למי שמעשן במקומות ציבוריים בניגוד לחוק: לפי הסקר, 47% מן הלא מעשנים נוהגים להעיר למי שמעשן במקומות ציבוריים (לעומת כ-20% בלבד בסקרים קודמים).

יש לציין בהקשר זה את המערכה הציבורית שנוהלה למטרה זו על ידי משרד הבריאות והאגודה למלחמה בסרטן, ובה תשדיר ה"ביישן" (המלאכים) המפורסם, אשר נראה שזכה להצלחה מרובה.

עם זאת, המועצה מתבקשת להפנות את תשומת לב הציבור לאותם 30% נוספים אשר להם העישון מפריע אך אין הם מעירים על כך עדיין. נתון זה מצטרף לנתון אחר, המתייחס למעשנים עצמם, לפיו רבים מן המעשנים אמנם מעשנים במקומות ציבור אבל מפסיקים כשמעירים להם. הדבר מוכיח, כי מרבית המעשנים ערים לכך שהעישון במקום ציבורי יכול להפריע, ולפיכך הם נענים בחיוב כאשר הם מתבקשים לכך. לפיכך, המועצה פונה לאותם 30% ביישנים שעדיין אינם נוהגים לבקש כי יצטרפו ויעירו אף הם למי שעדיין מעשן במקום ציבורי. לפי תוצאות הסקר, פניה כזאת זוכה כמעט תמיד להתייחסות חיובית: רק 2% מן המעשנים ממשיכים לעשן גם אחרי שמעירים להם. מאחר שהעישון מפריע לכ - 77% מן הנחשפים בסה"כ, הרי שתגובת הציבור מתבקשת ואף חשובה.

בברכה

עו"ד עמוס האוזנר
יו"ר המועצה הישראלית למניעת עישון


לעיון בסקר לחץ כאן