לתרומה
חפש
דף הבית
הודעות הדוברת

בדיקות גנטיות בצואה לגילוי מוקדם

06/03/2005

במחקר שנערך על ידי פרופ' גדי רנרט יועץ האגודה למלחמה בסרטן לבקרת סרטן, מנהל המרכז הארצי לבקרת סרטן בשרותי בריאות כללית מרכז רפואי כרמל והפקולטה לרפואה הטכניון, במרכז הארצי לבקרת סרטן בשרותי בריאות כללית והפקולטה לרפואה בטכניון בשיתוף עם ד"ר זאב לב מהפקולטה לביולוגיה בטכניון, נמצא כי הוספת בדיקות גנטיות לנוכחות גנים הקשורים לסרטן בצואה הצליחה להבחין בצורה טובה בין נבדקים שלהם דם בצואה מסיבה של מחלה ממארת לבין אלו שלהם בדיקה חיובית מסיבה אחרת.

במחקר נבדקו מספר תקלות גנטיות בגן k-ras שהוא גן אשר תקלות בו שכיחות בשלב מוקדם של התפתחות תאים ממאירים במעי הגס.

במדינת ישראל הוכרז על תוכנית לאומית לגילוי מוקדם של סרטן המעי הגס על ידי בדיקות דם סמוי בצואה.

על מנת לשפר את כושר הגילוי של ממאירויות ולהקטין את הצורך בביצוע פעולות פולשניות נערכו בדיקות לנוכחות תקלות בגנים (מוטציות) בתוך דגימת הצואה הנשלחת לבדיקת דם סמוי.

בעוד שבדרך כלל בדיקה חיובית לדם סמוי מעידה על סיכוי של כ- 10% לממאירות, הצליחה קבוצת החוקרים להראות כי כאשר הבדיקה חיובית בלפחות ארבעה שדות ובנוסף לכך נצפית תקלה בגן k-ras, גדל הסיכוי לנוכחות ממאירות עד לכדי 80%.

בעתיד ניתן יהיה קרוב לודאי להשתמש בבדיקות הגנטיות בצואה לזיהוי מדויק של נוכחות גידולים במעי הגס, תוך שימוש במספר גנים המאפיינים את כל מסלולי ההיווצרות של גידולים כאלו.