לתרומה
חפש
דף הבית
הודעות הדוברת

עמדת האגודה למלחמה בסרטן בנושא היפרתרמיה

14/09/2005

"היפרתרמיה כל גופית בשילוב כימותרפיה", היא שיטת טיפול הנמצאת בשלבי מחקר קליניים. במרכזים מסוימים בעולם הופסק הטיפול כי נמצא שהתועלת קטנה בהרבה מהמשאבים הכרוכים, ומתופעות הלוואי של הטיפול.

הקליניקה בגרמנייה המבצעת "היפרתרמיה כל גופית בשילוב כימותרפיה", הינה קליניקה פרטית אשר איננה מפרסמת את תוצאות הטיפולים בעיתונות המדעית. גם העומדים בראשה, מעולם לא פרסמו כנהוג בעולם הרפואה, את תוצאות הטיפול בספרות.

לאור האמור לעייל, יש להמתין לתוצאות המחקרים המבוצעים כיום, לפני שניתן יהיה להמליץ על הטיפול כשיגרה.

"היפרתרמיה מקומית בשילוב כימותרפיה או הקרנות" הינה שיטת טיפול הנמצאת אף היא בשלבי מחקר קליני במספר מרכזי טיפול בארץ וברחבי העולם ומראה תוצאות מעודדות. כך לדוגמא, מחקרים אשר בדקו טיפול בגידולים סרטניים בשיטה המשלבת היפרתרמיה והקרנות ובשיטה המשלבת היפרתרמיה וכימותרפיה, הראו שיעור גבוה מעט יותר של היעלמות הגידול והישרדות ארוכה מעט יותר לעומת חולים שטופלו בכל אחת משיטות הטיפול בנפרד.

יש להדגיש כי על פי הידע כיום, "היפרתרמיה מקומית" ללא כימותרפיה או הקרנות הינה שיטת טיפול עליה לא ניתן להתבסס כשיטה בפני עצמה.