לתרומה
חפש
דף הבית
הודעות הדוברת

נתוני התכנית הלאומית סרטן השד

20/09/2005

"התכנית הלאומית לגילוי מוקדם של סרטן השד מנטרת את הפעילות המתבצעת בישראל למטרת גילוי סרטן השד ובין היתר ניטרה במהלך שנת 2003 כ-229,000 בדיקות ממוגרפיה. בבדיקות אלו זוהו 2,477 ממאירויות, מהן 2,077 הודות לבדיקת הממוגרפיה. מכלל הבדיקות שנוטרו, 72.5% בוצעו למטרת סריקה (166,000 בדיקות) מתוכן 125,300 בדיקות נערכו בנשים בגיל 50-74, שהוא הגיל המומלץ לסריקה במדינת ישראל. כ- 16,000 בדיקות בוצעו בנשים שהיה להן בעבר סרטן השד וכ- 46,000 בדיקות בוצעו בנשים עם ממצא כלשהו בשד.

עם זאת, מכלל הממאירויות שהתגלו, רק כ-40% התגלו בנשים שביצעו ממוגרפיה למטרת סריקה. פירוש הדבר הוא שנשים רבות עדיין אינן מבצעות בדיקות סריקה כמומלץ ומגיעות לבדיקה רק כאשר יש להן כבר ממצא מישושי בשד. במקרה כזה, שלב גילוי המחלה בדרך כלל גבוה יותר משמעותית. 19% מכלל הנשים שנסרקו בגיל 50-74, נבדקו לראשונה בחייהן.

שיעור הנבדקות לראשונה יורד עם הגיל ואילו שיעור הגילוי עולה עם הגיל כצפוי (משום שסרטן שד שכיח יותר עם העלייה בגיל), ובמקביל, שיעור הדיוק באבחון הממוגרפי עולה עם הגיל. בסה"כ אותרו בבדיקות הסריקה באמצעות ממוגרפיה בקרב נשים ללא תלונות קודמות כ-782 גידולים ממאירים בשד. שיעור הגילוי לכל 1,000 נשים נבדקות הינו 5.2 והוא טוב יותר משעור היעד המחושב של 4.8/1,000. מכלל הגידולים הממאירים שהתגלו, 13% היו בשלב in-situ, 21% היו גידולים גדולים מ-2 ס"מ. ב-73% מהנשים היו בלוטות הלימפה חופשיות מגידול.

בכ- 100,000 הנשים בגילאי 50-74 שנבדקו בממוגרפיה באופן חוזר ונשנה, התגלו 67% מהגידולים בשלבים מוקדמים מאד שבהם שיעורי ההחלמה מסרטן השד כמעט מלאים ורק 33% מהגידולים התגלו בשלב II ומעלה. מצב זה טוב בהרבה משלב גילוי המחלה הטיפוסי בנשים הנבדקות בשל תלונות. ב- 24,000 הנשים בגיל זה שנבדקו לראשונה בחייהן התגלו רק 52% מהגידולים בשלב מוקדם.

הדבר מדגיש את החשיבות בביצוע חוזר ונשנה של הבדיקה על מנת להבטיח גילוי מוקדם אפקטיבי. עם זאת, נשים רבות מדי מבצעות את בדיקת הממוגרפיה במרווחים הגדולים מהמרווח המומלץ של אחת לשנתיים ואינן מרוויחות את מירב הרווח אותו ניתן להפיק מבדיקות הסריקה."