לתרומה
חפש
דף הבית
הודעות הדוברת

מחקר חדש גילוי מוקדם של סרטן המעי הגס

01/03/2006

רקע למחקר
סרטן המעי הגס הינו נפוץ ביותר באוכלוסיה היהודית ושיעורו הולך ועולה בקרב הערבים בישראל. אבחון המחלה בשלב מוקדם, באמצעות בדיקות סקר יוכל להבטיח סיכויי ריפוי גבוהים מאוד מהמחלה. המחקר החדש שנערך על ידי דר' פיסל עזאיזה ודר' מירי כהן, מבית הספר לעבודה סוציאלית בפקולטה לרווחה ובריאות של אוניברסיטת חיפה, בדק את שיעור הביצוע של בדיקות הסקר לגילוי מוקדם של סרטן המעי הגס בקרב יהודים וערבים בני 50-75 בישראל. מטרת המחקר הייתה לבדוק את העמדות בציבור כלפי בדיקות הסקר לאבחון מוקדם של סרטן המעי הגס ולבחון כיצד אמונות ועמדות ביחס לסרטן המעי הגס ולדרכי המניעה שלו משפיעות על ההחלטה להשתתף בבדיקות אלו. במחקר השתתפו 510 יהודים וערבים, בני 50 עד 75 המהווים מדגם מייצג של כלל אוכלוסיית ישראל, אשר ענו טלפונית על שאלון שהוצג להם.

תוצאות המחקר
מניתוח תוצאות המחקר עלה כי:
• 45% מהנשאלים היהודים דיווחו שביצעו אי פעם בדיקת סקר. בקרב הנשאלים הערבים המספר היה נמוך בהרבה (21%). מעטים עוד יותר האנשים בשתי האוכלוסיות אשר ביצעו את הבדיקות על בסיס שנתי.
• מלבד גורם המגזר, נמצא כי המלצת רופא לביצוע הבדיקות מהווה גורם מדרבן ביותר לביצוע הבדיקות.
• היכרות עם אנשים שחלו בסרטן המעי הגס, בעיקר כאלו שלהם, קרובי משפחה מדרגה ראשונה משפיעה על ביצוע הבדיקות.
• נבדקים, יהודים וערבים, המאמינים ביעילות וחשיבות ביצוע הבדיקות מבצעים אותן יותר.

מסקנות
• פעילות הסברה מקיפה המדגישה את חשיבות הבדיקות להצלת חיים והצגת אנשים שאובחנו בשלב מוקדם והבריאו, ובשפות הפונות לאוכלוסיות השונות בארץ, תסייע בשיפור העמדות בציבור כלפי חשיבות הבדיקות ותביא לעלייה במספר המבצעים אותן.
• חשוב ביותר לעודד רופאי משפחה להציע ולהמליץ על ביצוע הבדיקות, כדי להעלות את שיעור הביצוע בצורה משמעותית ביותר. המלצה לביצוע בדיקות הסקר, בהתאם לגיל ולגורמי הסיכון, צריכה להפוך לחלק מבדיקת רופא שגרתית.