לתרומה
חפש
מחלות סרטן
סרטן - נושאים כלליים

בשנת 2024 יהיו 380 אלף מחלימים מסרטן בישראל

עוד בנושא

האונקולוג פרופ' אליעזר רובינזון, יו"ר האגודה למלחמה בסרטן, שכיהן בעבר כנשיא ארגון הסרטן הבינלאומי ה- UICC מדווח על מחקר חדש במימון האגודה למלחמה בסרטן שנערך לראשונה בישראל לחיזוי ההחלמה מסרטן עד שנת 2024.

כיום חיים במדינת ישראל כ- 284,000 מחלימים מסרטן. במחקר קודם שהתבסס על נתוני הרישום המרכזי לסרטן ונערך על ידי פרופ' אליעזר רובינזון, פרופ' ליטל קינן בוקר וד"ר ברברה סילברמן, נמצא שבמשך חמישים השנה האחרונות גדל מספר חולי הסרטן פי 5 בשל עליה בתוחלת החיים, הזדקנות וגידול האוכלוסייה ולעומת זאת מספר המחלימים גדל פי 9 (כלומר, יותר מהחולים נכנסים לקבוצת המחלימים).

המחקר החדש נערך לראשונה בישראל במטרה לבדוק האם ניתן לדעת מה מספר המחלימים מסרטן הצפוי ל-10 השנים הבאות. פרופ' אליעזר רובינזון, פרופ' לורנס פרידמן וצוות המחלקה לביוסטטיסטיקה במכון גרטנר בהתייעצות עם המרכז הלאומי לסרטן בארצות הברית ועם ה- Istituto Superiore de Sanita באיטליה ערכו את המחקר במימון האגודה למלחמה בסרטן.


במחקר חיזוי ההחלמה עשו שימוש בנתונים הבאים:

  • גודל האוכלוסייה הבריאה בישראל מדי שנה לפי גיל ומין.

  • התמותה מדי שנה לפי מין וגיל.

  • גודל אוכלוסיית חולי הסרטן מדי שנה לפי גיל ומין.

  • ההישרדות היחסית של חולי סרטן מדי שנה לפי מין וגיל.

* (כל זה מנתוני רישום הסרטן)

התקופות לגביהן הייתה התייחסות במהלך העבודה על המחקר החדש לחיזוי ההחלמה מסרטן היו:  1983-2002 (נתוני הבסיס), 2003-2013 (בדיקת המודל אל מול נתוני אמת), 2014-2024 (תקופת הניבוי, prediction). כאמור, התחזית לתקופה 2003-2013 חושבה בכדי לבדוק את השיטה. נמצא שהתחזית מנתוני 1983-2002 ל- 2003-2013 הייתה קרובה לנתוני האמת שנמצאו בפועל בתקופה זו  ברישום הלאומי לסרטן (פלוס/מינוס 1% ברוב השנים). כלומר, השיטה הוכיחה את עצמה ואפשרה לבדוק תחזית לשנים 2014-2024 על יסוד הנתונים שנתקבלו על פי מודל החיזוי ובפועל.

בגרף, בקו הרציף, בכל אחת מהתקופות, רואים את נתוני רישום הסרטן, ביחס למחלימים עד 2013.

הקו המקווקו  הנו החיזוי על פי שיטת PIAMOD לשנת 2024 -2014.


מסקנת המחקר שהתקבלה הראתה כי ניתן לחזות שמספר המחלימים עתיד לגדול בלמעלה מ-10,000 איש ואישה לשנה ולהגיע ב- 2020 ל- 329,000 וב-2024 ל- 380,000.

כלומר, בשנת 2024 יהיו 380 אלף ישראלים מחלימים מסרטן.

 

מספר מחלימים בשנים 2003-2013 לפי הרישום הלאומי לסרטן ושיטת PIAMOD ובשנים 2014-2024 לפי שיטת PIAMODמספר מחלימים

אוקטובר 2017