לתרומה

חפש
מידע לאנשי מקצוע
מענקי מחקר, מלגות ופרוייקטים

קול קורא מענקי מחקר שנה שניה 2020

עוד בנושא

האגודה למלחמה בסרטן בישראל תעניק בשנת 2020 מענקים לשנה שנייה, לחוקרים שקיבלו מענקי מחקר לשנת 2019.


ההארכה לשנה נוספת, תאושר בכפוף לקבלת דוח התקדמות שיבחן ע"י חברי ועדת המחקר של האגודה, והינה בגובה של עד 30,000 ש"ח.

בקשות למענקים יש להגיש בשפה האנגלית, בהתאם לנוהל ולהנחיות להגשת בקשה.


הגשת הבקשה כוללת העלאה מקוונת של נתוני החוקרים, פרטי בקשת המחקר וצירוף קבצים נלווים. בנוסף לכך יש לשלוח עותק אחד מודפס וחתום בדואר רגיל, לכתובת: רח' רביבים 7 גבעתיים


אנא קראו בעיון את קובץ הנוהל וההנחיות ואת טופס הגשת הבקשה וודאו שישנם ברשותכם כל נתוני החוקרים ובקשת המחקר, לפני הכניסה לקישור להגשת הבקשה.


שימו לב, אין אפשרות בהגשה המקוונת ל"שמירה כטיוטה". לאחר לחיצה על כפתור "שלח" לא ניתן יהיה יותר לערוך שינויים בהצעה. כמו כן, במידה ולא תתקבל הודעת אישור לאחר הגשה, משמע שההצעה לא נקלטה במערכת.

חוקרים המעוניינים בייעוץ בהגשת הבקשה מוזמנים לפנות ללילי בילר-לב

טל': 03-5719574

דואר אלקטרוני: IsraelCancerAssociation@cancer.org.il

 


תאריך אחרון להגשת הבקשות:  27 בנובמבר 2019

מועד תחילת המענקים:  ינואר 2020

 

 

הצעות שלא תעמודנה במדויק בהנחיות,  לא תאושרנה כנדרש ע"י רשות המחקר המוסדית ו/או לא תוגשנה במועד,  תוחזרנה ללא טיפול.

 

 
ספטמבר 2019