לתרומה
חפש
מידע לאנשי מקצוע
השתלמויות באגודה

השתלמות בנושא פסיכו סוציו אונקולוגיה - גישות תיאורטיות והיבטים קליניים

עוד בנושא

השתלמות בנושא פסיכו סוציו אונקולוגיה - גישות תיאורטיות והיבטים קליניים

2021

מידע כללי על ההשתלמות:

  • סקירת התחומים העיקריים של הפסיכו סוציו אונקולוגיה.
  • להציג את התיאוריות המרכזיות הרלוונטיות לעבודתם של עו"סים ופסיכולוגים באונקולוגיה ולפתח את זהותם המקצועית.
  • לסייע לעו"סים ולפסיכולוגים להשתלב במערכת הרב מקצועית, תוך הכרות טובה יותר עם השפה הרפואית והרלוונטיות שלה לעבודתם.
  • דגש מיוחד יושם על פיתוח הזהות המקצועית של העו"סים והפסיכולוגים, הדגשת הייחודיות של המקצוע, התמודדות עם קונפליקטים שעולים בצוות וכיצד יכול העו”ס והפסיכולוג להיות סוכן שינוי.