לתרומה
חפש
סרטן השד
פעילויות האגודה

התמודדות ישראלית פלסטינית עם סרטן השד

עוד בנושא

פרויקט מיוחד של האגודה למלחמה בסרטן, האגודה לקידום בריאות נשים, אגודת ידידי החולה ירושלים, בית החולים אוגוסטה ויקטוריה, ג'וינט ישראל, מאיירס - ג'וינט - מכון ברוקדייל.

 

"אנו לא יכולות להמתין עם המאבק האישי שלנו בסרטן עד אשר ייפתר הסכסוך הלאומי. אנו מעוניינות לקדם דו-קיום ודיאלוג היכן שאפשר", כך אומרת אחת מתשעים המשתתפים בפרויקט "התמודדות" (COPE) - יוזמה ישראלית פלסטינית משותפת, שנועדה לתת מענה לצרכים של נשים שנפגעו מסרטן השד ושל אנשי המקצוע המטפלים בהן.

 

הפרויקט מספק מסגרת בה נשים ואנשי מקצוע מתמודדים עם אויב משותף, סרטן השד, מחלה שאיננה מבחינה בין גזעים, גבולות גיאוגרפיים או גבולות לאומיים. סרטן השד הוא סוג הסרטן השכיח ביותר בקרב נשים בישראל וברשות הפלסטינית. הוא מהווה כשלושים אחוז מכל סוגי הסרטן הפוגעים בנשים.

 

דו"ח שמתפרסם השבוע מציג את ההישגים והלקחים שנלמדו משלוש השנים הראשונות של הפרויקט (2000-2003) ושמהווים תשתית להמשך הפעילות המשותפת. השותפים המובילים את הפרויקט פעילים בתחום בריאות נשים, סרטן, פיתוח שירותים ושתוף פעולה פלסטיני-ישראלי.

 

חמשת הארגונים השותפים בפרויקט התמודדות הם: האגודה למלחמה בסרטן, האגודה לקידום בריאות נשים, אגודת ידידי החולה ירושלים, בית החולים אוגוסטה ויקטוריה וג'וינט ישראל, מאיירס - ג'וינט - מכון ברוקדייל.

 

על הפרויקט

מטרתו המרכזית של פרויקט "התמודדות" היא פתיחת אפשרויות לשיתוף פעולה וליצור אווירה של דו- קיום בשלום. מטרה זו הושגה באמצעות מפגשים משותפים של נשים שנפגעו מסרטן השד, אנשי מקצוע ותכניות הדרכה משותפות. בין השנים 2000-2003, שנים קשות ביותר בסכסוך הישראלי פלסטיני, נפגשו באופן קבוע בירושלים 40 נשים ו-50 אנשי מקצוע ב- 25 אירועים מקצועיים.

 

מטרה נוספת של הפרויקט היא לפתח שירותים שעונים על הצרכים האמיתיים של האוכלוסייה ולצמצם את הפער בין הפלסטינים לישראלים בזמינות השירותים. הפרויקט תרם לכך על ידי שיפור נגישות הנשים למידע ועל-ידי התאמת מודלים של תמיכה עצמית של האגודה למלחמה בסרטן, לצרכים פסיכו - סוציאליים של נשים פלסטיניות. עבור שירות התמיכה העצמית פותחה במסגרת הפרויקט רשת של נשים המייעצות בהתנדבות לנשים שאובחן אצלן סרטן שד, הוכן חומר הסברה והוקם "קו חם" למענה טלפוני. תוצאה נוספת של הפרויקט הינה העצמה של הנשים הפלסטינאיות והתפתחותן כמנהיגות לקידום הנושא בקהילה שלהן. פרויקט "התמודדות" נתמך על-ידי קרנות פרטיות, הקונסוליה הבריטית בירושלים, התכנית הבינלאומית של ארגון הג'וינט והאגודה למלחמה בסרטן.

 

מההערכה שליוותה את הפרויקט עולה, כי המניע הראשי של הנשים הפלסטיניות להשתתף בפרויקט היה הרצון לרכוש ידע וכלים להתמודדות עם המחלה, ושל הנשים הישראליות הרצון לסייע לנשים הפלסטיניות והרצון לקיים דיאלוג. יחד עם זאת, בקרב שתי הקבוצות צוינה התרומה המשמעותית של המפגשים, בהיכרות עם האדם האחר על בסיס אנושי ורגשי והיכרות עם התרבות האחרת. הפרויקט הישראלי - פלסטיני המשותף מתקיים בתקופה של קונפליקט, המגביל את היכולת להשיג השפעה מערכתית בתחום פיתוח השירותים ובתחום שתוף הפעולה. יחד עם זאת, פרויקט "התמודדות" הצליח להוכיח את היעילות המעשית של עבודה ביחד סביב נושא בעל עניין הדדי, הדורש פיתוח שירותים. עד כה השכיל הפרויקט לשלב בהצלחה בין דיאלוג ישראלי-פלסטיני, פיתוח שירותים בתחום סרטן השד והעצמה של הנשים הלוקחות חלק פעיל בו.