לתרומה
חפש
מידע לחולים
ביטוח לאומי ורשות המיסים

טפסים להגשה לביטוח לאומי

בהמשך לחוזר מנכ"ל הביטוח הלאומי מ- 30/1/2013


הסבר לגבי טופס הביטוח הלאומי החדש לקביעת נכות כללית ושירותים מיוחדים

על בסיס חוזר מנכ"ל ובהתאם לשינויים בתרופות המקובלות לטיפול במחלות האונקולוגיות עודכנה רשימת התרופות האונקולוגיות המזכות בגמלת שר"מ ללא צורך בנוכחות החולה בוועדה.


להלן נקודות הבהרה:

  1. בשל הרצון להקל ככל האפשר על חולים אונקולוגים לממש את זכאותם לגמלה, נקבע לפני מספר שנים הליך של "מסלול ירוק", על פיו ניתן לפנות לביטוח הלאומי ולעבור ועדה רפואית מזורזת ללא נוכחות החולה (בהתבסס על מסמכים רפואיים).

  2. הנוהל המזורז מאפשר אישור גמלת שר"מ (שירותים מיוחדים) בשיעור של 50%.

  3. חשוב להדגיש שהנוהל אינו מגביל את החולה מלפנות בהמשך גם בתביעה לשר"מ במסלול הרגיל (הכולל לעיתים צורך בבדיקת וועדה רפואית רגילה, בנוכחות החולה).

  4. יש לזכור כי תקופת הזכאות הינה שישה חודשים לפחות מיום תחילת הטיפול, או עד תום הטיפולים (המאוחר מבין השניים).

  5. חוזר זה אינו משנה את תהליך אישור הזכאות, לפיו חולה המקבל טיפול שאינו ברשימה הנ"ל, או חולה שרמת תפקודי ה - ADL ו- IADL שלו מצדיקים גמלה בשיעור גבוה יותר מ50%, יוזמן לוועדה רגילה (בנוכחותו) לקביעת זכאותו לשר"מ.לחצו כאן להורדת טפסים: