לתרומה
חפש
אבחון מוקדם
אבחון מוקדם של סרטן הערמונית

סרטן הערמונית - נתוני תחלואה ותמותה ספטמבר 2011

עוד בנושא

סרטן הערמונית בישראל

עדכון נתוני תחלואה ותמותה, ספטמבר 2011

הרישום הלאומי לסרטן, המרכז הלאומי לבקרת מחלות, משרד הבריאות

 

Big-Bullet-SQR.gif לחצו כאן לצפיה בתכנים בקובץ Word

שיעורי ההיארעות של סרטן הערמונית ומגמות עיתיות

שיעור היארעות מבטא את מספר החולים החדשים באוכלוסייה נתונה בתקופת זמן מוגדרת. בשנת 2008 אובחנו 2,999 חולים חדשים עם סרטן חודרני של הערמונית, מהם 2,778 חולים יהודים (92.6%), 123 חולים ערבים (4.1%) ו-98 חולים "אחרים"1 (3.3%).

שיעורי התחלואה המתוקננים לגיל2 של סרטן חודרני של הערמונית יציבים למדי בחמש השנים האחרונות (תרשים 1). השיעור בגברים יהודים היה 67.9/100,000 בשנת 2004 ו-71.7 ל- 100,000 בשנת 2008. בגברים ערבים היה השיעור המתוקנן לגיל 35.0/100,000 בשנת 2004 ו- 34.7 מקרים חדשים לכל 100,000 בשנת 2008 ואילו בגברים "אחרים" השיעור המתוקנן לגיל בשנת 2004 היה 78.4/100,000 ובשנת 2008, 78.5/100,000. בגברים יהודים ו"אחרים" ישנה עלייה קלה בשיעורי ההיארעות בשנת 2007, אולם השיעורים חוזרים לרמה של 2004-2006 בשנת 2008. בגברים ערבים לא ניכרת עלייה כזאת.

 

 

תרשים 1: היארעות סרטן חודרני של הערמונית בישראל, 2004-2008, לפי קבוצת אוכלוסיה 

תרשים 2 מתאר את המגמות העיתיות (time trends) של סרטן חודרני של הערמונית ביהודים ובערבים בישראל עבור השנים 1980-2008. לא כללנו את קבוצת ה"אחרים" בתרשים בגלל המספר הנמוך של החולים בקבוצה זו ומשום שנתונים עבורם קיימים רק מ-1996 ואילך.

 

 

תרשים 2: מגמות עיתיות בהיארעות של סרטן חודרני של הערמונית בישראל, 1980-2008, לפי קבוצת אוכלוסיה

התרשים מורה כי שיעורי ההיארעות של סרטן חודרני של הערמונית עלו בשתי קבוצות האוכלוסייה באופן מתון עד סוף שנות ה-80'. מתחילת שנות ה-90', מועד בו הפכה בדיקת ה-3PSA לזמינה בישראל, ניכרת עלייה תלולה יותר בתחלואה בשתי קבוצות האוכלוסייה. בחמש השנים האחרונות עלייה זו מתמתנת ביהודים, ומתייצבת בערבים.

שיעורי התחלואה בסרטן הערמונית לפי גיל

על פי נתוני 2008, ניכרת עלייה משמעותית של שיעורי ההיארעות בכל קבוצות האוכלוסייה מגיל 50 ומעלה, כשהשיא הוא בקבוצת הגיל 70-74 שנים. לאחר מכן ניכרת התמתנות ואף ירידה בשיעורי ההיארעות. השיעורים הגבוהים ביותר נצפים ביהודים וב"אחרים". לערבים שיעורי היארעות נמוכים יותר, בכל קבוצות הגיל.

 

 

תרשים 3: שיעורי היארעות ספציפיים לגיל של סרטן הערמונית בישראל, 2008, לפי קבוצת אוכלוסיה 

שיעורי התחלואה בסרטן הערמונית לפי מקום הלידה (יהודים בלבד)

בשנת 2008 לא ניכרו הבדלים מהותיים בשיעורי ההיארעות המתוקננים לגיל של סרטן חודרני של הערמונית בין קבוצות המוצא השונות בקרב יהודים: השיעור הגבוה ביותר נצפה בילידי אירופה אמריקה: 86.2/100,000, בילידי אפריקה היה השיעור המתוקנן לגיל 77.5 לכל 100,000, בילידי ישראל היה השיעור 73.4/100,000 ובילידי אסיה נצפה השיעור הנמוך ביותר, 71.3.100,000. 

שיעור ההימצאות של סרטן חודרני של הערמונית

שיעור הימצאות מבטא את מספר החולים הקיימים (החיים) באוכלוסיה נתונה בתקופת זמן מוגדרת.

כיום חיים בישראל 22,183 גברים שחלו אי פעם בסרטן הערמונית. אם נתייחס רק למי שאובחנו בחמש השנים האחרונות, 2005-2009, הרי שכיום חיים בישראל 11,486 גברים שאובחנו עם סרטן הערמונית בשנים אלה, ושהחלימו או שעדיין מתמודדים עם המחלה. 

הסיכון המצטבר לחלות בסרטן הערמונית

סיכון מצטבר מבטא את ההסתברות לאירוע מסוים שיש לאדם לכל אורך חייו.

הסיכון לחלות בסרטן חודרני של הערמונית במהלך החיים (מהלידה ועד גיל 90) עומד על 11.6%, או אחד מכל 8.6 גברים, בקרב יהודים, ועל .6.6%, או אחד מכל 15 גברים, בקרב ערבים.

אומדן הסיכון נשען על נתוני ההיארעות בפועל בשנים 2007-2008 ולפיכך במידה ויחולו שינויים מהותיים בשיעורי ההיארעות בעתיד, יכולים אומדנים אלו להשתנות.  

 

שיעורי ההישרדות מסרטן הערמונית

ההישרדות היחסית ל-5 שנים מבטאת את הישרדותם של מי שאובחנו עם מחלה מסוימת ביחס להישרדותה של קבוצת האוכלוסייה התואמת להם בגיל, באותה תקופת זמן. ההישרדות היחסית מסרטן הערמונית ל-5 שנים בקרב גברים שאובחנו בשנים 2000-2004 עומדת על 92.0%. זאת בהשוואה לשיעור של 83.6% בקרב מי שאובחנו בשנים 1995-1999 ולשיעור של 70.0% בקרב מי שאובחנו בשנים 1990-1994. כלומר, קיימת מגמה עיתית של עלייה בשיעור ההישרדות היחסי מסרטן הערמונית, וכיום שיעור ההישרדות היחסי ל-5 שנים הוא מעל 90%.  

 

שיעורי התמותה מסרטן הערמונית ומגמות עיתיות

בשנת 2008 נפטרו בישראל 401 גברים בשל סרטן חודרני של הערמונית, מהם 368 חולים יהודים (91.8%), 26 חולים ערבים (6.5%) ו-7 חולים "אחרים" (1.7%).

שיעורי התמותה המתוקננים לגיל4 של סרטן חודרני של הערמונית נמצאים במגמת ירידה קלה בחמש השנים האחרונות (תרשים 4). השיעור בגברים יהודים היה 8.83/100,000 בשנת 2004 ו-7.33 ל- 100,000 בשנת 2008. בגברים ערבים היה השיעור המתוקנן לגיל 7.38/100,000 בשנת 2004 ו- 6.99 מקרי פטירה לכל 100,000 בשנת 2008 ואילו בגברים "אחרים" השיעור המתוקנן לגיל בשנת 2004 היה 9.33/100,00 ובשנת 2008, 6.16/100,000.

 

 

תרשים 4: תמותה מסרטן חודרני של הערמונית בישראל, 2004-2008, לפי קבוצת אוכלוסיה

תרשים 5 מתאר את המגמות העיתיות (time trends) של תמותה מסרטן חודרני של הערמונית ביהודים ובערבים בישראל עבור השנים 1980-2008. לא כללנו את קבוצת ה"אחרים" בתרשים בגלל המספר הנמוך של הפטירות בקבוצה זו ומשום שנתונים עבורם קיימים רק מ-1996 ואילך.

תרשים 5: מגמות עיתיות בתמותה של סרטן חודרני של הערמונית בישראל, 1980-2008, לפי קבוצת אוכלוסיה

התרשים מורה כי שיעורי התמותה מסרטן חודרני של הערמונית עלו בשתי קבוצות האוכלוסייה עד אמצע שנות ה-90'. במחציתו השנייה של עשור זה החלה מגמה מתונה של ירידה בשיעורים, שממשיכה גם בחמש השנים האחרונות.

______________

1 "אחרים" = נוצרים שאינם ערבים וכאלה ללא סיווג דת

2 לפי אוכלוסיית העולם

3 PSA = Prostate Specific Antigen, בדיקה המזהה חלבון ספציפי לבלוטת הערמונית בדם ויכולה לרמז על פתולוגיה. למרות התקווה כי תשמש כבדיקה לגילוי מוקדם של סרטן הערמונית, לא הוכחה כיעילה לצורך זה במחקרים מבוקרים.

4 לפי אוכלוסיית העולם