לתרומה
חפש
מידע לאנשי מקצוע
מענקי מחקר, מלגות ופרוייקטים

קול קורא להגשת הצעות מחקר 2021

עוד בנושא

האגודה למלחמה בסרטן בישראל תעניק בשנת 2021 מענקים לחקר מחלות סרטן בתחומים:

  • מחקר קליני
  • מחקר בסיסי
  • מחקר המשלב אספקטים קליניים ובסיסיים
  • מחקר אפידמיולוגי ואפידמיולוגי- גנטי
  • מחקר התנהגותי הקשור לחולי סרטן  במחלות השונות
  • מחקרים בנושא רפואה מותאמת אישית Personalized Medicineמענקי המחקר יהיו  בסך של 45,000 ₪ לשנה ראשונה. תקציב לשנה השנייה בסך 30,000 ₪ יאושר על פי דוח התקדמות שיבחן ע"י חברי הועדה.

 

בנוסף, יוענקו מענקים מיוחדים בתחומים הבאים:

  • מענק מחקר בסך של עד 180,000 ₪ לשנתיים בנושא של גורמים סביבתיים ו/או אפידמיולוגים והשפעתם על התפתחות מחלת הסרטן. המענק ממומן מקרן ע"ש ישראל יעקב ולילה אלתר ז"ל.

  • מענק מחקר לחוקר/ים שיציגו שיתוף פעולה עם חוקר הולנדי. המענק ממומן באמצעות תרומה מיועדת מהולנד. יש לצרף לעותק הבקשה המקורי מכתב שיתוף פעולה בחתימת השותף המציין את שיוכו האקדמי.מענקים מצטיינים:

  • מתוך כלל המענקים תיבחרנה עד 5 הצעות מחקר שתימצאנה ראויות לקבלת מענק מצטיין בסך כולל של עד 180,000 ₪, למשך שנתיים (150,000 ₪ לשנה הראשונה; 30,000 ₪ לשנה השנייה מותנים באישור דוח ההתקדמות). ההצעות תיבחרנה מתוך כלל ההצעות והמציעים שיבחרו יתבקשו להגיש תקציב מוגדל.
האגודה מעודדת עבודות מחקר בנושאים הקליניים, ההתנהגותיים והאפידמיולוגים, ומעודדת מחקרים קליניים ובסיסיים המבוצעים ע"י רופאים המטפלים בחולים.

עדיפות להצעות בעלות פוטנציאל ליישום קליני, שתתבססנה על שיתוף פעולה בין רופאים לחוקרים במדעי היסוד וכן להצעות מחקר שתוגשנה ע"י חוקרים צעירים ורופאים.

הצעות המחקר תישפטנה עפ"י איכותן המדעית, כמפורט בקובץ הנהלים וההנחיות.

ועדת המחקר תבצע הליך סיקור ראשוני. רק הצעות שיעברו את הליך הסיקור הראשוני יועברו לסיקור חיצוני.

כיצד יש להגיש את הבקשה?

בקשות למענקים יש להגיש בשפה האנגלית, בהתאם לנוהל ולהנחיות להגשת בקשה.

הגשת הבקשה כוללת העלאה מקוונת של נתוני החוקרים, פרטי בקשת המחקר וצירוף קבצים נלווים. בנוסף לכך יש לשלוח 2 עותקים מודפסים וחתומים (רצוי בהדפסה דו צידית) בדואר רגיל עבור:

האגודה למלחמה בסרטן, רח' רביבים 7 גבעתיים 5348505.

אנא קראו בעיון את קובץ הנוהל וההנחיות ואת טופס הגשת הבקשה וודאו שישנם ברשותכם כל נתוני החוקרים ובקשת המחקר, לפני הכניסה לקישור להגשת הבקשה.

שימו לב, אין אפשרות בהגשה המקוונת ל"שמירה כטיוטה". לאחר לחיצה על כפתור "שלח" לא ניתן יהיה יותר לערוך שינויים בהצעה. מאידך, אם לא תתבצע פעולת "שלח", ההצעה לא תיקלט במערכת.

חוקרים המעוניינים בייעוץ בהגשת הבקשה מוזמנים לפנות ללילי בילר-לב בטל. 03-5719574

או באמצעות דואר אלקטרוני: IsraelCancerAssociation@cancer.org.il


 

תאריך אחרון להגשת הבקשות:  12 ביולי 2020

מועד תחילת המענקים:  ינואר 2021

 

הצעות שלא תעמודנה במדויק בהנחיות,  לא תאושרנה כנדרש ע"י רשות המחקר המוסדית ו/או לא תוגשנה במועד  תוחזרנה ללא טיפול.