לתרומה
חפש
גורמי סיכון
המאבק בעישון

50% מהמעשנים הצעירים שוקלים להפסיק לעשן בעקבות עליית מחירי מוצרי הטבק

עוד בנושא


לידיעת שר האוצר: סקר חדש חושף כי כ-50% מהמעשנים הצעירים שוקלים להפסיק לעשן בעקבות עליית מחירי הסיגריות בכלל ומחירי הטבק לגלגול בפרט.


סקר חדש שיזמה האגודה למלחמה בסרטן במיוחד לרגל היום הבינלאומי לקידום המאבק בעישון 2019 חושף תמונת מצב מעניינת על דעת הקהל הישראלי בנושא עישון. הסקר נערך על ידי מכון איפסוס בהשתתפות 506 נשים וגברים בגילאי 18 ומעלה במדגם ארצי מייצג של האוכלוסייה. מהסקר עולה כי השוואת מחיר הטבק לגלגול לסיגריות רגילות, שהתרחשה רק לפני חודשיים כבר משפיעה על המעשנים. על פי התוצאות, 40.2% מכלל ציבור המעשנים בכל הגילאים כבר שוקלים להפסיק לעשן בעקבות עליית מחירי הסיגריות בכלל ומחירי הטבק לגלגול בפרט. בין המעשנים ששוקלים להפסיק לעשן בלטו הצעירים בני 25-34 שלא פחות מ-50% מהם שוקלים להפסיק והמעשנים בגילאי 18-24, שכ-46% מהם שוקלים להפסיק.


למשתתפים בסקר הוצגה השאלה:  "האם בעקבות עליית מחירי הסיגריות בכלל ומחירי הטבק לגלגול בפרט שקלת להפסיק לעשן".


יודגש כי עליית המחיר התאפשרה רק לאחר הגשת בג"ץ בו ניצחו המיזם למיגור העישון והאגודה למלחמה בסרטן, אשר עתרו באמצעות עו"ד אפי מיכאלי. אליהם הצטרפה ההסתדרות הרפואית, כידיד בית המשפט.


עוד מדגישים באגודה למלחמה בסרטן כי לאור ההשפעה המוכחת של עליית המחירים על הפחתת שעורי העישון, אנו רואים בסיפוק את נתוני רשות המיסים המעודכנים אשר מעידים על הישג. אחרי שנים של עלייה עקבית בצריכתו נרשמה ירידה חדה של 58% בטבק לגלגול. יחד עם זאת אנו עוקבים בדאגה אחר העלייה של 13.3% ביבוא של סיגריות רגילות, שיתכן ומעידה כי אצל המעשנים הכבדים והוותיקים המחיר פחות משפיע. אבל אצל הדור הצעיר מחירי טבק גבוהים, מונעים כניסה לעולם העישון ולהתמכרות להרגל המזיק והממית, לכן מדאיגים פרסומי חברות הטבק שיצאו לאחרונה במבצעי הוזלה של סיגריות רגילות, המנוסחים בסגנון הפונה  לצעירים.


30.2% מהישראלים המעשנים הפסיקו לבד לאחרונה

עוד עלה מהסקר החדש שנערך במימון האגודה למלחמה בסרטן כי ציבור המעשנים שציינו כי שקלו להפסיק לעשן בעקבות עליית מחירי הסיגריות בכלל ומחירי הטבק לגלגול בפרט, כבר נקטו צעדים אקטיביים בנושא. על פי הסקר 30.2% מהמשתתפים ציינו כי הפסיקו לבד, 13.2% אמרו שהצטרפו לסדנת גמילה, 7.5% ציינו שקראו את מדריך הגמילה של האגודה למלחמה בסרטן.


כ-76% מהמעשנים נוהגים להתרחק או לכבות את הסיגריה - כאשר מבקשים מהם לחדול לעשן, על פי סקר בקרב הלא מעשנים

אחד הנתונים והמעודדים שעלו מהסקר החדש רלוונטי וחשוב לנזקי העישון הפסיבי. המשתתפים בסקר שאינם מעשנים התבקשו לענות על השאלה האם הם נוהגים להעיר לאנשים שמעשנים לידם במקומות ציבוריים ובשאלה נוספת להעיד כיצד הם מגיבים. כ–41.4% ציינו כי הם מעירים למעשנים במקומות ציבוריים. שיעור ההיענות הגבוה יכול לעודד את מי ששוקל להעיר אך מתבייש לעמוד על זכותו לנשום אוויר נקי שכן, 76% מקרב המעשנים מתרחקים או מכבים את הסיגריה כאשר מבקשים מהם לחדול לעשן, על פי סקר בקרב הלא מעשנים.


רוב מוחלט בעד אזהרות גרפיות עם צילומים

על פי תוצאות הסקר מסתבר כי 84.4% מהציבור הוא בעד אזהרות גרפיות עם צילומים על גבי קופסאות הסיגריות. המשתתפים בסקר עודכנו כי מדינת ישראל תבצע בשנת 2020 שינוי של מראה קופסאות הסיגריות וכי אומנם כבר הוחלט עקרונית על השינוי, אך מעניין יהיה לשמוע מה לדעתם ירתיע יותר את המעשנים. כאמור 84.4% מהמשתתפים בחרו באזהרות גרפיות עם צילומים של נזקי עישון על הקופסאות ורק 15.6% בחרו בשינוי צבע הקופסא לירוק חאקי בלי זיהוי המיתוג (כפי שהוחלט עקרונית לבצע בישראל). הנתון המרתק בשאלה הזו התקבל מקרב המעשנים, לא פחות מ-74.2% מהם, ציינו כי אזהרות גרפיות עם צילומים ירתיעו אותם.

 

באיזו עיר הכי הרבה שוקלים להפסיק לעשן

הסקר שיזמה האגודה למלחמה בסרטן כלל גם פילוח אזורים גיאוגרפים וחשף הבדלים משמעותיים בעמדות הישראלים בנושא עישון בין תושבי הערים השונות. כך למשל תושבי השפלה והדרום הושפעו מעליית מחירי הסיגריות בכלל ומחירי הטבק לגלגול בפרט ושוקלים להפסיק לעשן יותר משאר הישראלים. תושבי השרון שאינם מעשנים, הכי פחות ביישנים ונוהגים להעיר לאנשים שמעשנים לידם במקומות ציבוריים, יותר מאשר יתר תושבי הארץ, כפי שעולה מהטבלה הבאה: