לתרומה
חפש
מניעה וגורמי סיכון
המאבק בעישון

דוח ארגון הבריאות העולמי 2019 - פרק בנושא סיגריות אלקטרוניות

עוד בנושא
מניעה וגורמי סיכון
המאבק בעישון
שאלות ותשובות על העישון
עישון כפוי (פסיבי)
עישון מיד שלישית
גמילה מעישון
נזקי עישון טבק ומוצריו
עישון בקרב בני נוער וצעירים
השפעת העישון על הסביבה והאקלים
נתונים על עישון
חקיקה בנושאי עישון
סקירת מאמרים בנושא עישון
טופס דיווח על עישון בניגוד לחוק: גלאי - עשן
תחרות למניעת עישון בין בתי ספר
פעילויות האגודה לקידום המאבק בעישון
אמנת המסגרת של ארגון הבריאות העולמי בנושא פיקוח בתחום הטבק
דוח ארגון הבריאות העולמי 2019 - פרק בנושא סיגריות אלקטרוניות
דוח ארגון הבריאות העולמי 2019 - תרגום הפרק על סיגריות אלקטרוניות
היום הבינלאומי לקידום המאבק בעישון - 31.5.2023
סמס-הפסק לחיילים
חכם בשמש
קרינה אלקטרומגנטית
תזונה ומשקל תקין
פעילות גופנית
כללים לחיים בריאים
אלכוהול וסרטן
גנטיקה וסרטן
גורמי סיכון סביבתיים
מניעה ואבחון מוקדם של סרטן השד
מניעת סרטן המעי הגס
מניעת סרטן צוואר הרחם
המלצות המועצה הלאומית לאונקולוגיה למניעת סרטן
הרצאות בנושאי מניעת סרטן

אירגון הבריאות העולמי: "סיגריות אלקטרוניות הן טקטיקות שנועדו לכאורה, להרחבת בסיס המתמכרים לסיגריות, במסווה של תרומה לבריאות הציבור"


האגודה למלחמה בסרטן: "לטעון שסיגריה אלקטרונית פחות מזיקה מסיגריה רגילה, בשלב זה, שקול לטענה שהתקף לב פחות מזיק מסרטן"


ארגון הבריאות העולמי ה - WHO פירסם ב- 28.7.2019 דו"ח חדש ודרמטי בן 120 עמודים אודות מגפת הטבק העולמית. פרק בדו"ח (עמודים 56-59) הוקדש לסיגריות אלקטרוניות לסוגיהן וקבע כי הן מהוות בשיעור ניכר, שער כניסה לעישון סיגריות רגילות עבור צעירים ומשמשות בידי חברות הטבק כטקטיקה להרחבת בסיס צרכני הסיגריות במסווה של תרומה לבריאות הציבור. בדו"ח ה - WHO, נכתב כי למדינות העולם מומלץ לאסור שיווק סיגריות אלקטרוניות בטעמים שידוע שהן גורם מפתה לצעירים להתנסות בהן וכן לאמץ מדיניות ורגולציה שיאלצו את היצרנים להפוך את המוצרים ללא אטרקטיביים לצעירים באמצעות אריזה אחידה ככל מוצרי הטבק. עוד קבע הדו"ח החדש, כי נכון להיום, לא ניתן לטעון כי סיגריות אלקטרוניות מסייעות בגמילה מעישון, הראיות המדעיות מוגבלות ויש מגוון של סיגריות אלקטרוניות וחלקן אף לא נחקרו מעולם על ידי היצרנים עצמם (למשל הסיגריה האלקטרונית הפופולרית ביותר ג'ול).

תקציר עיקרי הדברים:

העדויות לסכנות הבריאותיות המיוחסות לסיגריות אלקטרוניות עדיין אינן חד-משמעיות. על אף שטרם הוערכה סופית רמת הסיכון המיוחסת לשימוש בהן, סיגריות אלקטרוניות ללא כל ספק מזיקות לבריאות ועליהן להיות כפופות לרגולציה.


רגולציה על סיגריות אלקטרוניות צריכה:

למנוע קידום ושימוש בסיגריות אלקטרוניות על ידי לא מעשנים, נשים הרות וצעירים.

ניקוטין ממכר, ושימוש בסיגריות אלקטרוניות יכול לגרום לאנשים, ובפרט וצעירים, לעבור לאופנים מזיקים יותר של צריכת טבק. אנשי בריאות הציבור מודאגים מהאפשרות שמכשירים אלה משמשים "שער כניסה" לעישון סיגריות בקרב צעירים. סיגריות אלקטרוניות משווקות באופן אגרסיבי לצעירים באמצעות שימוש בטעמים ובאסטרטגיות שיווקיות. מלבד ההשפעות המזיקות הידועות של ניקוטין על המוח המתפתח, ניקוטין ממכר ועלול להוביל אנשים, במיוחד צעירים, לשימוש בסוגי ניקוטין מזיקים יותר או לצריכת טבק. יתרה מזאת, על ידי שימוש בטעמים ובאסטרטגיות מיתוג שמושכות צעירים, התעשיות המעורבות בייצור ובשיווק סיגריות אלקטרוניות  משתמשות בטקטיקות להרחבת קהל הצרכנים שלהם במסווה של תרומה לבריאות הציבור.


לצמצם את סכנות הבריאות האפשריות בקרב משתמשי סיגריות אלקטרוניות ואלה שאינם  משתמשים.

סיגריות אלקטרוניות מהוות סיכון למשתמשים וללא משתמשים. אין מספיק מידע על מנת לכמת את הסיכון בשימוש בסיגריות אלקטרוניות, וההשפעה לטווח ארוך של החשיפה לרעלים הנפלטים מהן אינה ידועה.


יש לאסור את השימוש בסיגריות אלקטרוניות בתוך מבנים, במיוחד במקומות בהם העישון אסור - עד שיוכח שהאדים שלהם אינם מסוכנים (מדובר בצפייה סבירה לא ל"סיכון מופחת" בהשוואה לחשיפה לעישון מדרגה שנייה, אלא "ללא עלייה בסיכון" בהשוואה לשאיפת האוויר מכל מוצר שהוא).


בנוסף לסכנות המיוחסות לאדים של סיגריות אלקטרוניות, ישנן גם סכנות של נזק גופני הנגרם על ידי שריפה או פיצוץ הקשורים לסיגריות אלקטרוניות.


לאסור הפצת טענות בריאות לא מוכחות על אודות סיגריות אלקטרוניות.

ההוכחות המדעיות לגבי יעילותן של סיגריות אלקטרוניות ככלי לגמילה מעישון אינן חד משמעיות. נכון להיום, בין השאר בשל מגוון הסיגריות האלקטרוניות והוודאות הנמוכה סביב מחקרים רבים, לא ברורה היכולת של סיגריות אלקטרוניות  למלא תפקיד ככלי התערבות לגמילה מטבק ברמת האוכלוסייה. אין לקדם סיגריות אלקטרוניות כאמצעי לגמילה מעישון עד שיצטבר מידע מספיק בנוגע לסוגי הסיגריות האלקטרוניות השונות, והסכמת קהילת בריאות הציבור על היעילות של המוצרים הספציפיים.


אזהרות הבריאות בנוגע לסיגריות אלקטרוניות צריכות לעלות בקנה אחד עם הסכנות הבריאותיות המוכחות. בהקשר זה, ניתן לשקול את האזהרות הבאות: סיכון להתמכרות לניקוטין; סיכון לגירוי דרכי הנשימה, העיניים, האף והגרון; סיכון לבעיות לב וכלי דם; סיכון להשפעה מזיקה על היריון (עקב החשיפה לניקוטין).


להגן על מאמצי בקרה קיימים על טבק ומוצריו מפני אינטרסים מסחריים

יש לשקול הגבלה אפקטיבית על פרסום, קידום ומתן חסויות לסיגריות אלקטרוניות. על כל סוג של פרסום, קידום ומתן חסויות לסיגריות אלקטרוניות צריכה להיות רגולציה מטעם הגוף הממשלתי הרלוונטי. אם הדבר בלתי אפשרי, עדיף לאסור באופן גורף פרסום, קידום ומתן חסויות לסיגריות אלקטרוניות.


יש להטיל מיסים על מוצרים אלה בהתאם לסטנדרטים ארציים על מנת למנוע את השימוש בהם, בעיקר בקרב צעירים.


מידע עיקרי והמלצות למדינות

  • יש להגדיר בחוק באופן ברור ומדויק את הסיגריות אלקטרוניות על מנת שמדינות יוכלו לאכוף את הרגולציה עליהן ביעילות.
  • למדינות יש לעיתים קרובות אפשרות לסווג את הסיגריות האלקטרוניות כמוצרי טבק. במידה וזה אפשרי, עליהן לוודא שהחוקים הקיימים להגבלת טבק יגנו על אנשים מהנזקים האפשריים של סיגריות אלקטרוניות.
  • סיגריות אלקטרוניות עשויות לשמש "שער כניסה" לעישון קונבנציונלי בקרב צעירים ולהביא לנורמליזציה מחודשת של העישון בקרב החברה.
  • על המדינות להחיל איסורים על פרסום ומכירת מוצרים בטעמים על מנת להרתיע צעירים מלהשתמש בהם.
  • על המדינות לשקול יישום הנחיות נגד יצרנים על מנת להכריח אותם להפוך את המוצרים ללא אטרקטיביים עבור צעירים, כגון מעבר לחפיסות אחידות.


מהאגודה למלחמה בסרטן נמסר בתגובה: "אנחנו מצטרפים לעמדת אירגון הבריאות העולמי ומדגישים כי מחקרים מעודכנים כבר מצאו שסיגריות אלקטרוניות מכילות חומרים רעילים ומסרטנים העלולים לגרום להתפתחות גידולים סרטניים, אוטם שריר הלב, אירועים מוחיים וסיכון מוגבר למחלות לב כפי שמודים אף היצרנים בעצמם, אשר לרוב שותפים או בעלים בחברות טבק ותיקות, הממשיכות במקביל לייצר ולשווק סיגריות רגילות וזקוקות למתמכרים חדשים.


אנחנו מאוד מודאגים מהגאדג'טים שקוסמים לבני נוער וצעירים ומאפשרים לצרוך בדרך אלקטרונית וחדשה את אותו ניקוטין ממכר שאנחנו מכירים מסיגריות טבק רגילות. רק שעכשיו הוא מופיע בריכוזים גדולים והמשתמשים שואפים וסופגים ברצף, ניקוטין, בכמות שלעיתים עולה משמעותית על סיגריות רגילות.


בניגוד לטענת היצרנים, אין הסכמה שזו חלופה פחות מזיקה מסיגריות טבק רגילות, אין מחקר שמוכיח שהן מפחיתות נזק, הטענה הזו לא הוכחה מדעית נכון להיום, מכיוון שפחות חומרים מזיקים, אינם מעידים על הפחתת נזק באותו שיעור, שלא לדבר על הנזקים ארוכי הטווח שעדיין לא ידועים. יש לזכור שנזקי עישון הסיגריות הרגילות, הוכחו רק כ – 40 שנה לאחר שהפכו לנפוצות בקרב הציבור.

רשות בריאות הציבור הבריטית שפרסמה בעבר דו"ח תמיכה בסיגריות אלקטרוניות והציגה אותן כפחות מזיקות, כבר הואשמה בהעלמת עין והתעלמות מראיות מצטברות על ידי אנשי רפואה ובריאות הציבור מובילים באנגליה ובמקומות אחרים. חוות הדעת הזו משמשת כעלה תאנה עבור יצרני הסיגריות האלקטרוניות אשר חוזרים על המסר המטעה.


מדובר בטענה שנועדה לפתות מעשני סיגריות רגילות לעבור לסיגריות אלקטרוניות, במקרים רבים על חשבון גמילה מוחלטת, והחמור והמדאיג מכל, להכניס צעירים ונוער למעגל העישון. לכן מדובר בהחלפת נזק יותר מאשר בהפחתת נזק. לטעון שסיגריה אלקטרונית פחות מזיקה מסיגריה רגילה, בשלב זה, שקול לטענה שהתקף לב פחות מזיק מסרטן.


האגודה למלחמה בסרטן תמשיך ותפעל להגן על הציבור מפני כל סוגי העישון ובמיוחד על הדור הצעיר מלהתמכר אליו, כי עישון הוא עישון הוא עישון וצריך למגר את ההתנהגות הזו ולא לשמר אותה"מחקרים מעודכנים כבר מצאו שסיגריות אלקטרוניות מכילות חומרים רעילים ומסרטנים העלולים לגרום להתפתחות גידולים סרטניים, אוטם שריר הלב, אירועים מוחיים וסיכון מוגבר למחלות לב כפי שמודים אף היצרנים בעצמם:

WARNING: This product contains nicotine. Nicotine is an addictive chemical.

CALIFORNIA PROPOSITION 65 WARNING: This product contains chemicals known to the state of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm.


מוצר זה מכיל כימיקלים הידועים למדינת קליפורניה כמסרטנים, גורמים למומים מולדים ופוגעים במערכת הרבייה.