לתרומה
חפש
ילדים ומתבגרים חולי סרטן
זכויות ילד חולה והורה

זכויות ילד חולה והורה לילד חולה

עוד בנושא

זכויות ילד חולה והורה לילד חולה

 

 

גמלת ילד נכה

גמלה חודשית שניתנת לילד החולה, הפניה לבטוח הלאומי.

 

 

 

גמלת ניידות לילד הנכה

מעניקה הטבות למי שיש מוגבלות ברגליו והגבלה בניידות. ההפניה נעשית דרך ביטוח לאומי.

 

 

נקודות זיכוי במס הכנסה

מס הכנסה מעניק שתי נקודות זיכוי להורים לילדים עם צרכים מיוחדים. המשמעות הפחתה מסכום המס. ההפניה נעשית דרך פקידי השומה.

 

 

הנחה בתשלומי ארנונה

ניתנת הנחה בתשלום הארנונה להורים לילד נכה. הפניה לרשות המקומית.

 

 

הנחה בתשלומי טלפון

ההנחה ניתנת על דמי שימוש, דמי התקנה, העתקה ויחידות מניה. הפניה למשרד העבודה והרווחה.

 

 

פטור ממס על קרנות/ קופות גמל

אנשים המעונינים "לשבור" תכנית לפני זמן פירעון. הפניה נעשת למנהלי הקרנות/ קופות הגמל. משרד האוצר מינה מפקחים אשר אליהם מגיעה הבקשה וכל מקרה נידון לגופו.

 

 

הנחה במס רכישה

בעת רכישת דירה הרשומה על שם הילד יש להציג אישור על אחוזי הנכות 100%.

 

 

הלוואה לרכישת דירה

הלוואות לרכישת דירה לחסרי דיור. פניה דרך הבנקים למשכנתאות.

 

 

 

השתתפות בשכר דירה

ממשרד השיכון באמצעות הבנקים למשכנתאות עם אשור הנכות מבטל"א.

העזרה מיועדת למחוסר דיור החיים בשכירות.

 

 

תו נכה

יש לפנות למשרד הרישוי עם המסמכים:

 • כתב בקשה
 • אישור רופא לשכת הבריאות המחוזית.
 • דו"ח תפקודי מעודכן.
 • צילום רשיון הרכב.
 • צילום רשיון נהיגה של אחד הנכים.

 

 

פטור מאגרת רישוי רכב

יש לפנות למשרד הרישוי לאחר שהוצגו המסמכים הבאים:

 • אישור ממדור ניידות בלשכת הבריאות המחוזית על קביעת אחוזי נכות לנידות.
 • בקשה לפטור מתשלום האגרה. 

 

ימי מחלה

 

על פי חוק ההסדרים 2009 – עובד המועסק אצל אותו מעביד או באותו מקום עבודה שנה אחת לפחות, ושילדו חלה במחלה ממארת, יהא זכאי לזקוף עד 90 ימי היעדרות בשנה על חשבון ימי המחלה שנצברו לו או על חשבון ימי החופשה המגיעים לו. באם בן זוגו של העובד הוא עובד או עובד עצמאי ולא נעדר מעבודתו, או אם העובד הוא הורה יחיד או שהילד נמצא בהחזקתו הבלעדית, יהא זכאי לזקוף כאמור עד 110 ימי היעדרות בשנה.

* ילד פירושו קטין עד גיל 18.

 

פוליסת נסיעה לחו"ל לחולי סרטן

 

חולי סרטן במהלך טיפולים או זמן קצר לאחריהם, הנוסעים לחו"ל, יכולים להיות מבוטחים בפוליסת ביטוח נסיעות לחו"ל בשתי החברות המפורטות מטה.

 

 • הפניקס חברה לביטוח בע"מ
  פוליסה ייחודית באמצעות 'חידוש' סוכנויות לביטוח בע"מ.
  כתובת: יהודה הלוי 95 תל אביב 65797, טל. 03-5608555, פקס. 03-5609815
 • חברת "פספורטכארד" 
  פוליסה ייחודית באמצעות סוכני ביטוח בכל רחבי הארץ.
  פרטים: סוכן הביטוח שלך או בטלפון 9912*

 

לגבי ביטוח נסיעה לחו"ל לאחר שעברו יותר משלושה חודשים מתום הטיפולים, מומלץ לבדוק ביטוח נסיעות לחו"ל גם בחברות ביטוח אחרות.

 

 

 

היכנסו לפורום להורים שילדם חלה בסרטן למענה על שאלות בנושאים מגוונים, כגון: אבחנה, בדיקות, התמודדות עם המחלה, טיפולים, טיפולים חדשניים שיעילותם עד כה לא הוכחה ועוד.