לתרומה
חפש
זכויות ושירותים לחולי סרטן
ביטוח לאומי ורשות המיסים

קצבאות הביטוח הלאומי ופטור ממס - טפסים

עוד בנושא

האגודה למלחמה בסרטן בשיתוף המוסד לביטוח לאומי, מנגישה טפסים רפואיים שיש לצרף לבקשות לגמלאות שונות. 

הטפסים הרפואיים מאפשרים פניה לוועדות הרפואיות של הביטוח הלאומי לקביעת אחוזי נכות לצורך קבלת: 

להלן נקודות הבהרה:

  1. בשל הרצון להקל ככל האפשר על חולים אונקולוגים לממש את זכאותם לגמלה, נקבע הליך מקוצר - "מסלול ירוק" - על פיו ניתן לפנות לביטוח הלאומי ולעבור ועדה רפואית או הערכת תלות בהתבסס על מסמכים רפואיים בלבד, ללא צורך בנוכחות החולה בוועדה. 

  2. חשוב להדגיש שהנוהל אינו מונע מן המוסד לביטוח לאומי לזמן את החולה בהמשך להופיע בפני הוועדה הרפואית  - דהיינו, ועדה חוזרת, או לערוך ביקור בית להערכת תלות.

  3. יש לזכור כי תקופת הזכאות היא זמנית ולכן לקראת תום התקופה ניתן להגיש בקשה להארכת הזכאות.

כיצד מגישים את הבקשה?


גמלת נכות כללית

קצבת הנכות משולמת למי שלא יכול לעבוד, או שיכולתו לעבוד פחתה בגלל מצבו הבריאותי.

יש להכנס לאתר הביטוח הלאומי בקישורים הבאים:

טופס פניה מקוון לתביעת קצבה לנכות כללית - אתר המוסד לביטוח לאומי

טופס רפואי - פניה לנכות כללית, שירותים מיוחדים, ועדות לפטור ממס וחוק סיעוד - אתר האגודה למלחמה בסרטן (טופס PDF ויש לצרפו לטופס הפניה המקוון)

טופס החלטת רופא על סמך מסמכים רפואיים בלבד - אתר האגודה למלחמה בסרטן (טופס PDF ויש לצרפו לטופס הפניה המקוון)


גמלת שירותים מיוחדים לנכה

לקצבה לשירותים מיוחדים זכאים גברים ונשים עד גיל פרישה המבוטחים בביטוח הלאומי וזקוקים לעזרה רבה של אדם אחר בפעולות היום-יום (לבישה, אכילה, רחצה, ניידות בבית ושליטה על הפרשות), או שהם זקוקים להשגחה מתמדת למניעת סכנת חיים לעצמם או לאחרים.

טופס פניה מקוון לתביעה לקצבת שירותים מיוחדים - אתר המוסד לביטוח לאומי

טופס רפואי - פניה לנכות כללית, שירותים מיוחדים, ועדות לפטור ממס וחוק סיעוד - אתר האגודה למלחמה בסרטן(טופס PDF ויש לצרפו לטופס הפניה המקוון)

טופס החלטת רופא על סמך מסמכים רפואיים בלבד - אתר האגודה למלחמה בסרטן  (טופס PDF ויש לצרפו לטופס הפניה המקוון)

יש לציין, כי הליך אישור הזכאות לגמלת שירותים מיוחדים עבור חולה בשיעור הגבוה מ-50%, ידרוש את זימון החולה לוועדה רגילה בנוכחותו.

לרוב, גמלת השירותים המיוחדים ניתנת לתקופה קצובה של שישה חודשים ויש לחדש את הזכאות בכל פעם, על סמך מסמכים רפואיים עדכניים.

חוק סיעוד

המוסד לביטוח לאומי מוצא חשיבות רבה בהישארותו של הזקן בביתו, בחיק משפחתו ובתוך הקהילה. לפיכך משלם הביטוח הלאומי קצבת סיעוד למי שהגיע לגיל הפרישה והוא גר בבית, וזקוק לעזרת אדם אחר בביצוע פעולות היום-יום (להתלבש, להתרחץ, לאכול, להתהלך בבית וכיו"ב), או שהוא זקוק להשגחה בבית למען בטיחותו. הזכאי לגמלה יבחר בשירותים המתאימים לו מתוך סל השירותים הקיים: טיפול בזקן בביתו, ביקור של הזקן במרכז יום, קהילה תומכת, אספקת מוצרי ספיגה, אספקת משדר מצוקה ושירותי כביסה. תנאי הזכאות לגמלת סיעוד, מופיעים באתר הביטוח הלאומי באינטרנט.

חשוב לדעת:

  • שירותי הסיעוד ניתנים רק למי שזקוקים לסיוע של אדם אחר בביצוע פעולות היום יום, ולא למי שזקוקים לשירותי משק בית בלבד.
  • קצבת הסיעוד ניתנת לאזרחים שעברו את גיל הפרישה. 
  • קצבת הסיעוד כוללת 6 רמות זכאות. רמת זכאות נקבעת לפי יכולת התפקוד של הזכאי.
  • בכל רמה ניתן לשלב בין קבלת קצבה בכסף לבין קבלת שירותי סיעוד הכוללים: טיפול אישי בבית, ביקור במרכז יום, קהילה תומכת, מוצרי ספיגה, לחצן מצוקה ושירותי כביסה.
  • לידיעתך, אם אתה סובל ממחלות נוספות, יש לצרף מסמכים רפואיים עדכניים מרופא המשפחה או מרופא מומחה, הכולל התייחסות לבעיות הרפואיות הנוספות ולמצבך התפקודי וכן לצרף ממצאי בדיקות אבחון והמלצות לטיפול.  

טופס פניה מקוון לתביעה לגמלת סיעוד - אתר המוסד לביטוח לאומי

טופס רפואי - פניה לנכות כללית, שירותים מיוחדים, ועדות לפטור ממס וחוק סיעוד - אתר האגודה למלחמה בסרטן
(טופס PDF ויש לצרפו לטופס הפניה המקוון)


קביעת אחוזי נכות לצורך פטור ממס הכנסה

לבקשת פטור ממס הכנסה יש להוריד טופס מקוון מאתר רשות המיסים (טופס 169, מוצג בהמשך).

להסבר על בקשה לקביעת אחוזי נכות לצורך פטור ממסים - רשות המסים 

טופס בקשה מקוון לוועדה רפואית להקלות במסים (טופס 169) - רשות המסים 

טופס אישור מסירת מידע - רשות המסים (טופס PDF ויש לצרפו לטופס הפניה המקוון)

טופס רפואי - פניה לנכות כללית, שירותים מיוחדים, ועדות לפטור ממס וחוק סיעוד - אתר האגודה למלחמה בסרטן
(טופס PDF ויש לצרפו לטופס הפניה המקוון)


כמו כן, הבקשה לקבלת הפטור ממס הכנסה, מחייבת ועדה רפואית בביטוח הלאומי. לעיתים הוועדה הרפואית כרוכה בתשלום אגרה.

להסבר מפורט על הגשת הבקשה לפטור ממס הכנסה ולתשלום אגרה - אתר הביטוח הלאומי


גמלת ילד נכה

הביטוח הלאומי מכיר בעומס הטיפולי הכבד הכרוך בגידולו של ילד נכה אונקולוגי עם ליקוי קשה, ומשתתף בהוצאות הכספיות של המשפחה כדי להקל את גידולו של הילד, ולאפשר למשפחה לנהל אורח חיים תקין ככל שניתן כשהילד נמצא בחיק המשפחה והקהילה.

הסבר וטופס בקשה מקוון לקצבת ילד נכה - אתר הביטוח הלאומי

טופס רפואי - מידע אודות ילדים המקבלים טיפול אונקולוגי - באתר האגודה למלחמה בסרטן (טופס PDF ויש לצרפו לטופס הפניה המקוון)יעוץ מס ויעוץ משפטי
במחלקת שיקום ותמיכה של האגודה למלחמה בסרטן ניתנים:

שירותי יעוץ מס: הייעוץ ניתן למי שכבר נקבעו לו אחוזי נכות בוועדה רפואית בביטוח לאומי ורק בענייני מס הנובעים מהמחלה. הייעוץ ניתן בהתנדבות ע"י יועץ מס וללא תשלום.

שירותי יעוץ משפטי: שירותי הכוונה, יעוץ ומידע לקראת ועדות רפואיות בביטוח הלאומי, בעניינים הנובעים מהמחלה בלבד. הייעוץ ניתן בהתנדבות ע"י עורך דין וללא תשלום.

ליצירת קשר:
מחלקת שיקום ותמיכה, טל. 03-5721670 או דוא"ל: shikumdep@cancer.org.il

עדכון אחרון - דצמבר 2022