לתרומה
חפש
זכויות ושירותים לחולי סרטן
ביטוח לאומי ורשות המיסים

קצבאות הביטוח הלאומי ופטור ממס - טפסים

עוד בנושא

בהמשך לחוזר מנכ"ל הביטוח הלאומי מ- 30/1/2013


הסבר לגבי הטופס הרפואי החדש המופנה לביטוח הלאומי לצורך קביעת נכות כללית ושירותים מיוחדים

על בסיס חוזר מנכ"ל ובהתאם לשינויים בתרופות המקובלות לטיפול במחלות האונקולוגיות, מעודכנת כל שנה רשימת התרופות האונקולוגיות המזכות בגמלת שר"מ (שירותים מיוחדים).

הטופס מאפשר פניה לועדה הרפואית לקביעת אחוזי נכות, לצורך קבלת גמלת נכות/ שר"מ ולקביעת אחוזי נכות לצורך פטור ממס, ללא צורך בנוכחות החולה בוועדה.


להלן נקודות הבהרה:

  1. בשל הרצון להקל ככל האפשר על חולים אונקולוגים לממש את זכאותם לגמלה, נקבע לפני מספר שנים הליך של "מסלול ירוק", על פיו ניתן לפנות לביטוח הלאומי ולעבור ועדה רפואית ללא נוכחות החולה (בהתבסס על מסמכים רפואיים).

  2. הנוהל מאפשר אישור גמלת שר"מ (שירותים מיוחדים) בשיעור של 50%, גמלת נכות וקביעת אחוזי נכות לצורך קבלת פטור ממס.

  3. חשוב להדגיש שהנוהל אינו מגביל את הביטוח הלאומי מלזמן בהמשך את החולה להופיע בפני הועדה הרפואית הרגילה בנוכחות החולה (ועדה חוזרת).

  4. יש לזכור כי תקופת הזכאות הינה זמנית ולכן לקראת תום התקופה ניתן להגיש במידת הצורך בקשה להארכת הזכאות.

  5. חוזר זה אינו משנה את תהליך אישור הזכאות, לפיו חולה המקבל טיפול שאינו ברשימה הנ"ל, או חולה שרמת תפקודי ה - ADL ו- IADL שלו מצדיקים גמלה בשיעור גבוה יותר מ50%, יוזמן לוועדה רגילה (בנוכחותו) לקביעת זכאותו לשר"מ.כיצד מגישים את הבקשה?


קצבאות ביטוח לאומי

יש להכנס לאתר  הביטוח הלאומי בקישורים הבאים:

טופס פניה מקוון לתביעת קצבה לנכות כללית - אתר הביטוח הלאומי

טופס פניה מקוון לתביעת לקצבת שירותים מיוחדים - אתר הביטוח הלאומי

קצבת נכות לילד אונקולוגי – טופס רפואי חדש (קובץ PDF)


פטור ממס הכנסה

בפניות בנושא פטור ממס הכנסה יש לפנות לרשות המיסים, ובפניות בנושא הוועדה הרפואית יש לפנות לביטוח הלאומי.

להסבר מפורט על הגשת הבקשה לפטור ממס - אתר הביטוח הלאומי

טופס בקשה לקביעת אחוזי נכות לצורך פטור ממסים (קובץ PDF)
טופס אישור מסירת מידע (קובץ PDF)

תשלום אגרה לועדה לפטור ממס הכנסהלהורדת הטפסים הרפואיים אותם יש לצרף לתביעה לקצבה/פטור ממס כצרופה (כקובץ מצורף):

טפסים אלו מאפשרים כניסה למסלול הירוק המזרז תהליכים בפניה לביטוח לאומי  בקבלת הקצבהחוק סיעוד

קצבת סיעוד הביטוח הלאומי רואה חשיבות רבה בהישארותו של הזקן בביתו, בחיק משפחתו ובתוך הקהילה. לפיכך נותן הביטוח הלאומי גמלת סיעוד למי שהגיע לגיל הפרישה והוא גר בבית, וזקוק לעזרת אדם אחר בביצוע פעולות היום-יום (להתלבש, להתרחץ, לאכול, להתהלך בבית וכיו"ב), או שהוא זקוק להשגחה בבית למען בטיחותו. הזכאי לגמלה יבחר שירותים המתאימים לו מתוך סל השירותים הקיים: טיפול בזקן בביתו, ביקור של הזקן במרכז יום, אספקת מוצרי ספיגה, אספקת משדר מצוקה ושירותי כביסה. חמישה תנאים קובעים את זכאות המבוטח לגמלת סיעוד, והם מפורטים באתר הביטוח הלאומי באינטרנט.
חשוב לדעת:
- שירותי הסיעוד ניתנים רק למי שזקוקים לסיוע של אדם אחר בביצוע פעולות היום יום, ולא למי שזקוקים לשירותי משק בית בלבד.
- קצבת הסיעוד ניתנת לאזרחים אשר הגיעו לגיל פרישה. 
- קצבת הסיעוד המשופרת, כוללת 6 רמות של זכאות לקצבת סיעוד, שנקבעות לפי יכולת התפקוד שלך.
- בכל רמה אתה יכול לשלב בין קצבה בכסף לשירותי סיעוד הכוללים: טיפול אישי בבית, ביקור במרכז יום, מוצרי ספיגה, לחצן מצוקה ושירותי כביסה.

לאתר הביטוח הלאומי


טופס רפואי - פניה לנכות כללית, שירותים מיוחדים' ועדות לפטור ממס וחוק סיעוד - אתר האגודה למלחמה בסרטן
הערה חשובה: על מנת להכנס למסלול הירוק, אנו ממליצים לצרף תמיד את הטופס הנ"ל (עם לוגו האגודה למלחמה בסרטן) לכל צרופת המסמכים. אם אחד מהמסמכים המצורפים כולל סיכום רפואי מהאונקולוג, עדיין יש לצרף את הטופס הנ"ל עם מילוי פרטים אישיים בלבד.


ועדה על סמך מסמכים רפואיים בלבד - אתר האגודה למלחמה בסרטןיעוץ מס ויעוץ משפטי
במחלקת שיקום ותמיכה של האגודה למלחמה בסרטן ניתנים:

שירותי יעוץ מס: הייעוץ ניתן למי שכבר נקבעו לו אחוזי נכות בוועדה רפואית בביטוח לאומי ורק בענייני מס הנובעים מהמחלה. הייעוץ ניתן בהתנדבות ע"י יועץ מס וללא תשלום.

שירותי יעוץ משפטי: שירותי הכוונה, יעוץ ומידע לקראת ועדות רפואיות בביטוח הלאומי, בעניינים הנובעים מהמחלה בלבד. הייעוץ ניתן בהתנדבות ע"י עורך דין וללא תשלום.

ליצירת קשר:
מחלקת שיקום ותמיכה, טל. 03-5721670 או דוא"ל: shikumdep@cancer.org.il