לתרומה
חפש
דף הבית
הודעות הדוברת

השירות לרפואה פליאטיבית במרכז הרפואי העמק הצטרף לרצי האגודה למלחמה בסרטן במרתון ירושלים

21/03/2016

ׁױ יי ׁײׂ ׀ױט חטט ױאױ׳ ױׁ׀ױױטװ ׳ׂׂך װךח טױו װטךױ װבױטך י טױי.

טךױ טױי 2016

׀ך טױו װ-5 ח" װײאחױ ט ײױ, א" װ׀ׂױ׃װ ׳װ ׁבט״, יװ ױ׃ ױ"ט ׁאח ײט׳ ״ה׳ױך ױט ױ ׳ײח ךח װבהױט״ ׁגטך טױי.

װײאחװ בױ 5 ח

ׁ טז װטךױ י װ׀ׂױ׃װ ׳װ ׁבט״ װױ ׂ ׀אי װיטױך װה׀״ׁ ׁטײ װטהױ׀ װגח.

װזױך װה׀״ׁ

הא יאך װױח װיטױך טהױ׀װ ה׀״ׁך ׁגח װױ׃ױך ךךװ י װ׀ׂױ׃װ ׳װ ׁבט״.

׃ט' ׀װױ׃ הײ ױװ׀׳ױך ך׀ך װיטױך חזגװ װ װ זױױך װיטױך װה׀״ׁ װױױ ׳ױ ױׁא יה׳װ ׁיׁ אךח׃ י װ׳װ ױיׁ גױו טהױ׀ ױךװ טׂיך, ױיהט ׀ך ׀ױך װ׳ ׁײ יאױךט.

יט אב, י׀װ ״ױהװ ׁיטױך װה׀״ׁ ױאה״טװ בט״ הא -3 ׳ױ׃י, װז״טהװ ׀ד װ׀ זױױך װיטױך ױטזװ ׳׃ ׀ך.

חזגװ, ׀׳ױך װיטױך װה׀״ׁ ךׁװ ׀ׂױ׃װ ׳װ ׁבט״:

"ׁיאך װ׀׳טױאױך ״האױ ׁ׀ױך ״ױה ױׁ׀ה ׁא יה׳װ. ׀ױך ךױ׃װ ױװגטװ ׀ׂױ׃װ ׳װ ׁבט״ ׁ׳טאױ װיךךד ׁטךױ טױי 2016 ׳׃ ג װ׀ׂױ׃װ"