לתרומה
חפש
על האגודה למלחמה בסרטן בישראל (ע"ר)
תנאי שימוש באתר

מדיניות פרטיות של אתר האגודה למלחמה בסרטן בישראל

עוד בנושא

מדיניות הפרטיות של אתר האגודה למלחמה בסרטן בישראל

ברוכים הבאים למדיניות הפרטיות של האגודה למלחמה בסרטן בישראל (ע"ר) (להלן – "האגודה ").

כל צפייה, גלישה, רכישה, תרומה או שימוש אחר באתר האינטרנט של האגודה, בכתובת [www.cancer.org.il] להלן – "שימוש" ו-"האתר"), כפופים להסכמה לתנאים וההוראות המפורטים במדיניות פרטיות זו (וכן בתנאי שימוש האתר במלואם).

אם אינך מסכים לאיזה מתנאי מדיניות פרטיות זו, אנא הפסק מיד את הגלישה באתר והימנע מכל שימוש אחר באתר.


בכל שימוש באתר, אתה מצהיר ומתחייב כי גילך הינו 18 (שמונה עשרה) שנים לפחות, או שאחד מהוריך (או אפוטרופוס אחר), נתן את הסכמתו לכך שתעשה שימוש באתר וכן הסכים לתנאי שימוש האתר ולמדיניות פרטיות זו על כל תנאיהם.

מדיניות הפרטיות מופנית ומתייחסת לנשים ולגברים כאחד, יחיד ורבים, ומנוסחת בלשון זכר למען הנוחות בלבד.

מדיניות הפרטיות המעודכנת מפורסמת באתר. האגודה תעדכן את הוראות מדיניות הפרטיות, מעת לעת, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ובהתאם לדין. לא תהיה לך (לרבות כל גורם מטעמך) זכות תביעה, דרישה או טענה כלפי האגודה בשל כך. אנא הקפד לחזור לדף זה מעת לעת בכדי לבדוק את הגרסה העדכנית ביותר.


מדיניות פרטיות זו עודכנה לאחרונה בחודש פברואר 2024.


סוגי המידע שאנחנו אוספים

1.         האגודה תאסוף, תפיק ותשמור במאגר המידע שברשותה, מידע בקשר לגולשים ולמשתמשים אחרים באתר.  

2.         אתה מאשר ומסכים לכך, שהאגודה תאסוף מידע בקשר אליך, לרבות מידע שיימסר על-ידך באתר, וכן מידע שייאסף או יופק במסגרת הגלישה ויתר השימושים באתר, או כל פעילות אחרת שקשורה לאתר, ולרבות בין היתר: שם פרטי, שם משפחה, מספר תעודת זהות, מספר טלפון, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני, היסטוריית גלישה וביקורים באתר, מידע או פרסומות שנקראו באתר, פרטי כרטיס אשראי, עמודי אינטרנט שנצפו, פעולות שבוצעו, סוג דפדפן, הגדרות תצוגה, נתוני מערכת, שפה, אזור זמן, כתובות IP, נתוני מכשיר וחיבור, לרבות מספר זיהוי של המכשיר האלקטרוני (IMEI), פרטי ספק שירותי אינטרנט, וכדומה  (להלן – " המידע"). 

3.         אין לך חובה חוקית למסור מידע, או להסכים למסירת, איסוף, והפקת המידע או לכל שימוש אחר במידע.

4.         בכל גלישה או שימוש אחר באתר, אתה מסכים מרצונך למדיניות פרטיות זו במלואה, ולשמירת, מסירת והפקת המידע, לעיבוד והעברה של המידע, ולכל שימוש אחר במידע, כמפורט במדיניות זו.    

5.         בכל פעילות או שימוש אחר באתר, יש להזין מידע נכון ומדויק בלבד. כל נזק שייגרם כתוצאה ממסירת מידע שגוי או חסר, הינו באחריות הבלעדית שלך, והאגודה לא תישא באחריות כלשהי, לכל נזק או הוצאה, שייגרמו בקשר להזנת מידע חסר או שגוי.


המטרות והשימושים במידע 

6.         האגודה תשמור ותחזיק את המידע, במאגר מידע אחד או יותר.

7.         האגודה רשאית לאסוף ולהפיק את המידע, להחזיק בו, ולעשות בו שימוש, למטרות קבלת תרומות, להציע מוצרים כתרומה, קמפיינים, מתן הטבות, דיוור ישיר, מתן שירותים וניהול רכישות ותרומות, פניה וזיהוי, תפעול ושיפור האתר והשירותים הניתנים באמצעותם, מניעת הונאה ותרמית, אכיפת תנאי השימוש ושמירה על כל דין, שיפור חווית השימוש באתר, ניתוח ועיבוד המידע, פילוח, אפיון, בקרה, ומחקר סטטיסטי וכן לצרכי פרסום ושיווק – ובכלל זאת, מסירה וגילוי  מידע לצדדים שלישיים, לרבות מפרסמים.

8.         אתה מסכים לכך, שלמטרות המפורטות במדיניות פרטיות זו, האגודה רשאית להעביר את המידע לצדדים שלישיים, רשתות, חברות ו/או גופים נוספים, בישראל ו/או אל מחוץ לגבולות ישראל (לרבות שירותי ענן), וגופים וגורמים אלה יהיו רשאים להשתמש במידע שהועבר אליהם, לאותן מטרות שמפורטות במדיניות פרטיות זו. בכל מקרה, האגודה לא תישא באחריות מכל מין וסוג שהוא, בגין כל שימוש של צדדים שלישיים במידע כאמור.

9.         ובפרט, אתה מסכים לקבל דיוור, תכנים שיווקיים, בקשות לתרומה, דברי פרסומת, הודעות על שינוי בשירות ו/או שינוי באתר וכל תוכן אחר שייקבע על פי שיקול דעתה הבלעדי של האגודה – באמצעות דואר אלקטרוני, הודעות SMS, ובכל דרך תקשורת אחרת (להלן וביחד – "דיוור").

10.       ככל שאינך מעוניין לקבל דיוור פרסומי (לרבות בקשות לקבלת תרומות), אתה רשאי לבקש להסיר את שמך מרשימת התפוצה, באמצעות לחיצה על קישור בתחתית כל הודעת פרסומת או בקשה לתרומה אלקטרונית, ו/או באמצעות פניה אלינו, בעל-פה או בכתב לכתובת דואר אלקטרוני  digital@cancer.org.il או בטלפון מספר 035721654. בהתאם לבקשה, האגודה תסיר את מבקש ההסרה מרשימת התפוצה, והכל בהתאם לחוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ"ב-1982 ולחוק הגנת הפרטיות, תשמ"א-1981.

11.       האתר כולל שימוש ב-"עוגיות" ("Cookies", מחרוזות של אותיות ומספרים המשמשות לאגירת מידע, ונשמרות בזיכרון המחשב של המשתמש), "משואות רשת" ("web beacons") פיקסלים (בין היתר פיקסלים בפייסבוק), ומערכות וטכנולוגיות נוספות לאיסוף מידע, ולניטור הגלישה והפעילות באתר.

12.       מערכות אלו אוספות ומפיקות מידע אודות המשתמשים במידע, לצורך ניטור הרגלי הגלישה באתר, וכן לצרכי פרסום ושיווק, התאמת העדפות אישיות, התאמה אישית של תכנים, מודעות פרסומת ובקשות לתרומה, של צדדים שלישיים, שיפור חווית הגלישה באתר, וכן לכל מטרה אחרת שמפורטת במדיניות פרטיות זו. מובהר כי לא מתבקש אישור כלשהו, בטרם הפעלתם של אמצעים ותוכנות אלו.

13.       ניתן להפסיק ולמנוע את השימוש ב- Cookies, על-ידי שינוי ההגדרות בדפדפן האינטרנט שלך. פירוט נוסף, לפי סוג הדפדפן שבו אתה משתמש, ניתן למצוא בלינקים להלן:

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=iw

https://support.microsoft.com/he-il/topic/%D7%9B%D7%99%D7%A6%D7%93-%D7%9C%D7%9E%D7%97%D7%95%D7%A7-%D7%A7%D7%91%D7%A6%D7%99-cookie-%D7%91-internet-explorer-bca9446f-d873-78de-77ba-d42645fa52fc

https://support.apple.com/en-il/guide/safari/sfri11471/mac

14.       אחת מהמערכות שפועלות באתרים, הינה Google Analytics . לפירוט נוסף ניתן לעיין בקישורים:

https://policies.google.com/privacy?hl=iw http://www.google.com/analytics/terms/us.html

לאפשרויות להגבלתה של מערכת זו, ניתן לעיין ב: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

15.       ייתכן שנקבל מידע אודותיך, ממפרסמים, שותפים-עסקיים, או רשתות חברתיות (לרבות תמונות, טווח גילאים, מין, כתובת דואר אלקטרוני ומספר מזהה (שניתן לכל משתמש), ונתונים נוספים בהתאם להסכמות שבינך ובין אתרי הרשתות החברתיות, וכן כל מידע אחר כהגדרתו במדיניות פרטיות זו).

16.       ניתן להשתמש באתר, באמצעות קישור של חשבון הפייסבוק, ג'ימייל (Gmail), יוטיוב או האינסטגרם שלך, או של חשבונות ברשתות חברתיות אחרות. במקרים אלו, ייתכן שיועבר אלינו מידע אודותיך, או שרשתות חברתיות אלו יאספו מידע אודותיך ויעשו בו שימוש, הכל בהתאם לתנאי השימוש והפרטיות של רשתות חברתיות אלו, ובהתאם להרשאות שקבעת בחשבונותיך.

זכויות המשתמשים באתר

17.       בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א - 1981 ("חוק הגנת הפרטיות"), אתה זכאי לפנות אל האגודה ולבקש לעיין במידע מזוהה שנאסף אודותיך ומוחזק במאגרי המידע של האגודה. יובהר, כי אין אפשרות לעיין במידע שאינו מזוהה (דהיינו, מידע שנאסף או נשמר, ללא זיהוי ספציפי של המשתמש).

18.       אם אתה מעוניין שמידע מזוהה בקשר אליך יתוקן או יימחק (אם יתברר כי המידע אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן), או מעוניין לעיין במידע מזוהה, או להודיע על הסרת הסכמתך לקבלת מידע שיווקי, בקשות לתרומה, פרסומות או דיוור ישיר, אתה מוזמן לפנות אל האגודה באמצעות פרטי ההתקשרות אשר מופיעים מטה. במידה שהאגודה תסרב לבקשה, תימסר לך הודעה בהתאם לתקנות הגנת הפרטיות (תנאים לעיון במידע וסדרי הדין בערעור על סירוב לבקשת עיון), התשמ"א-1981 (להלן – "התקנות"). על החלטה זו של האגודה, אתה רשאי להגיש ערעור לבית משפט השלום, בהתאם לתקנות.

19.       גם אם נמחק, נתקן מידע, או נקבל את בקשתך בכל דרך אחרת, בכל מקרה נוסיף ונשמור מידע שדרוש לנו לשם ניהול האתר ופעילות האגודה, לרבות תיעוד פעולות, וכן מידע אשר דרוש לנו להגנה ולשמירה על זכויותינו המשפטיות, או לצורך תאימות לכל דין, עמידה בדרישות רגולטוריות, מניעת הונאה או תרמית, ואכיפה של תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות.

אבטחה והגנה על המידע

20.       האתר (לרבות המידע המוזן על-ידי המשתמשים), מאובטח באמצעות פרוטוקול SSL (Secure Socket Layer) וכן עומד בתקןPCI . האגודה נעזרת בחברה חיצונית לצורך סליקת כרטיסי האשראי ("חברת הסליקה"). עם מסירת פרטי האשראי, הנתונים מועברים לחברת הסליקה, בהתאם לתקני אבטחה בין לאומיים ו/או תקנים מקבילים אחרים שאושרו על ידי חברות האשראי.

21.       האגודה מיישמת מערכות ונהלים לאבטחת מידע, ובאמצעותם פוחתים הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית למאגרי המידע ולמחשביה של האגודה, אולם אין בהם בטחון מוחלט. האגודה אינה מתחייבת לכך, שמערכות הגנת ואבטחת המידע חסינות בפני כל ניסיון חדירה ו/או פריצה על ידי צד שלישי, ואף אינה מתחייבת לכך, שהאתר ומערכותיו יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי מורשית למידע, לרבות למידע שהוזן על-ידי משתמשים באתר. האגודה לא תהא אחראית לכל נזק שנגרם בגין חדירה ו/או פריצה ו/או גישה בלתי מורשית ו/או כל גניבת מידע או ניסיון לגניבת מידע ממאגריה ו/או מהאתר.

22.       לתשומת לבך, כל שימוש באתר ו/או בתכנים הקשורים בו, עלול לחשוף אותך לסכנות הכרוכות בשימוש באינטרנט, ובכלל זאת, חדירה למחשב או לטלפון הנייד, וירוסים, תוכנות זדוניות וכדומה. הגלישה וכל שימוש אחר באתר, הינם באחריותך בלבד. מומלץ להתקין תוכנות הגנה ואבטחה מספקות, בטרם כל שימוש ו/או כניסה לאתר.

23.       האגודה לא תהיה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם לך באתר או למי מטעמך, אם מידע כלשהו לגביכם יאבד, או יגיע לידי גורם עוין ו/או יעשה בו שימוש כלשהו שלא בהרשאה.

24.       המידע, התכנים והמאמרים המופיעים באתר נועדו לספק אינפורמציה בלבד ואינם בגדר עצה רפואית, חוות דעת מקצועית או תחליף להתייעצות עם מומחה בכל תחום. המידע והשירותים באתר ניתנים לשימוש כמות שהם (AS IS). לא ניתן להתאימם לצרכיו של כל אדם ואדם. לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי האגודה בגין המידע והשירותים המוצעים באתר או באמצעותו, דיוקם, מהימנותם, שלמותם, עדכניותם או תדירות פרסומם. אין האגודה אחראית לבעיות, לאובדן או לנזק העלולים להיגרם בעקבות השימוש באתר או ההסתמכות על המידע המפורסם באתר. השימוש וההסתמכות על המידע באתר ייעשה על אחריותו הבלעדית והמלאה של המשתמש.

יצירת קשר

25.       אתה מאשר ומסכים לקבל כל פנייה והודעה, בעל-פה ו/או בכתב, מהאגודה ו/או מכל גורם אחר הקשור לאתר, לרבות כל "הודעה בכתב" לפי כל דין, באמצעות פרטי הקשר שהזנת לאתר.

26.       בכל שאלה בקשר למדיניות פרטיות זו, ולצורך מימוש זכויותייך, או בכל נושא אחר הקשור למידע, ניתן ליצור קשר עמנו, בטלפון: 1800599995, במייל: digital@cancer.org.il, או בכתובת: רביבים 7 גבעתיים.