לתרומה
חפש
זכויות ושירותים לחולי סרטן
זכויות ושירותים לחולי סרטן

מידע לחולים - זכויות ושירותים לחולי סרטן

עוד בנושא

האגודה למלחמה בסרטן מודעת לצורך בריכוז ועידכון מידע בנושא זכויות חולי סרטן, חולים קשים ונכים. אי לזאת, פנתה האגודה למוסדות השונים לצורך ריכוז המידע, שמובא לפניכם בחוברת שמצורפת בתחתית העמוד.


אנו מודים לכל השותפים הנאמנים המסייעים מדי שנה בעדכון המידע לזכויות חולי סרטן המובא בחוברת: המוסד לביטוח לאומי, משרדי הממשלה, הרשויות המקומיות, קופות החולים ומוסדות נוספים.