לתרומה
חפש
על האגודה למלחמה בסרטן בישראל (ע"ר)
תנאי שימוש באתר

תנאי שימוש באתר

עוד בנושא

תנאי שימוש באתר האינטרנט של האגודה למלחמה בסרטן בישראל (ע"ר)

ברוכים הבאים ל- www.cancer.org.il:
אתר למידע בנוגע המאבק במחלת הסרטן. השימוש ב- www.cancer.org.il ובכל המדורים המשולבים בו (להלן, ביחד - "האתר" או "www.cancer.org.il") כפוף לתנאי השימוש המפורטים להלן.

על המשתמש באתר לקרוא תנאים אלו בקפידה לפני השימוש באתר, שכן השימוש באתר מעיד על הסכמת המשתמש לתנאים. תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד והם מתייחסים, כמובן, גם לנשים.

 

 •  על האתר

  אתר האגודה למלחמה בסרטן בישראל (ע"ר) מספק מידע בנושאים שונים הקשורים באופן ישיר ועקיף למאבק במחלת הסרטן: מניעת מחלת הסרטן, גילויה המוקדם והטיפול בחולי הסרטן.

 

 • מידע, מאמרים ושאלות ותשובות

  המידע והמאמרים המופיעים באתר נועדו לספק אינפורמציה בלבד ואינם בגדר עצה רפואית, חוות דעת מקצועית או תחליף להתייעצות עם מומחה בכל תחום.
  המידע הניתן למשתמשים במדור שאלות ותשובות איננו באחריות האגודה ולמשתמש לא תהיה כל תביעה, דרישה או טענה כלפי האגודה עקב שימוש במדור שאלות ותשובות.
  כל המסתמך על המידע הניתן במדור שאלות ותשובות מתוך www.cancer.org.il , עושה זאת על אחריותו בלבד.

 

 • העדר אחריות

המידע והשירותים באתר ניתנים לשימוש כמות שהם (AS IS). לא ניתן להתאימם לצרכיו של כל אדם ואדם. לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי האגודה בגין המידע והשירותים המוצעים באתר או באמצעותו, דיוקם, מהימנותם, שלמותם, עדכניותם או תדירות פרסומם.
אין האגודה אחראית לבעיות, לאובדן או לנזק העלולים להיגרם בעקבות השימוש באתר או ההסתמכות על המידע המפורסם באתר.
השימוש וההסתמכות על המידע באתר ייעשה על אחריותו הבלעדית והמלאה של המשתמש.

כאמור, התכנים המופיעים באתר נועדו לספק מידע בלבד ואינם בגדר עצה רפואית, חוות דעת מקצועית, או תחליף להתייעצות עם מומחה בכל תחום.

 

 • פרטיות

בכפוף לאמור בתנאי שימוש אלה לעיל ולהלן, האגודה מכבדת את פרטיות המשתמשים באתר והפונים לאתר. מדיניות הפרטיות העדכנית של האגודה נמצאת בכל עת באתר, והיא מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש אלה.
הואיל ומדיניות הפרטיות יכולה להשתנות מדי פעם, מומלץ שהמשתמש יחזור ויקרא מעת לעת את מסמך מדיניות הפרטיות.

 

 • קישורים באתר

ב- www.cancer.org.il תמצא קישורים והפניות לאתרים ולמידע אחר ברשת האינטרנט. אתרי אינטרנט אלה והמידע המופיע בהם אינם מתפרסמים על ידי האגודה והיא אינה שולטת או מפקחת עליהם. כמו כן, אין בקישורים ובהפניות אלה כדי להעיד שאותם אתרי אינטרנט נבדקו ו/או נמצאו כשלמים, מהימנים, מדויקים או עדכניים, על ידי האגודה.

האגודה אינה מתחייבת שכל הקישורים באתר יהיו תקינים ויובילו לאתרי אינטרנט פעילים. האגודה רשאית לסלק מהאתר קישורים שנכללו בו בעבר, או להימנע מהוספת קישורים חדשים - הכל, לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט.

האגודה לא תשא בשום פנים ואופן באחריות למידע ולאתרים שאליהם מקשר האתר, לרבות שלמותם, מהימנותם, דיוקם או עדכניותם של כל אתר ומידע כזה. כל המסתמך על אתרים ומידע שקושרו מתוך האתר, עושה זאת על אחריותו בלבד.

 

 • זכויות יוצרים

כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר - לרבות במאמרים, בידיעות, בטקסטים, בתמונות, באיורים, בקטעי צליל, קטעי וידאו, גרפיקה, ישומי תוכנה, או כל מידע אחר מכל מין וסוג באתר (להלן - "המידע המוגן") - הינן של האגודה, אלא אם כן נאמר, באופן מפורש, כי זכויות היוצרים במידע המוגן, או בכל חלק ממנו, שייכות לגורם אחר.

אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לשווק, להציג בפומבי, לתרגם או למסור לצד שלישי כל חלק מהמידע המוגן בלא קבלת הסכמתה המפורשת של האגודה לכך בכתב ומראש.

 

 • שינויים באתר

האגודה יכולה לשנות מעת לעת את מבנה אתר, מראה האתר, היקפם וזמינותם של השירותים הניתנים בו וכל היבט אחר הכרוך בהם - והכל, בלא צורך להודיע למשתמש על כך מראש. לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי האגודה בגין ביצוע שינויים כאמור או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.

 

 • שינוי תנאי השימוש

האגודה רשאית לשנות, מעת לעת, את תנאי השימוש באתר, בלא צורך בהודעה מוקדמת ובלא צורך בקבלת הסכמת המשתמש לכך. בכל עת ניתן יהיה לעיין בתנאי השימוש העדכניים באמצעות לחיצה על הקישור המתאים המופיע באתר.

 

 • דין וסמכות שיפוט

על השימוש באתר ועל תנאי שימוש אלה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. סמכות השיפוט הבלעדית בגין כל דבר ועניין הנובע מתנאי השימוש לעיל או מהשימוש באתר, מוקנית לבית המשפט המוסמך במחוז תל-אביב בישראל, וזאת בכפוף לזכות האגודה לנקוט בהליכים משפטיים בבתי המשפט בהם מצויים כתובת המשתמש ו/או מקום עסקו ו/או נכסיו או חלק מהם.

 

כאמור, השימוש שלך באתר מהווה את הסכמתך לכל תנאי השימוש המופיעים לעיל.