לתרומה
חפש
על האגודה למלחמה בסרטן בישראל (ע"ר)
תנאי שימוש באתר

תנאי שימוש בפורומים

עוד בנושא

תנאי שימוש בפורומים של האגודה למלחמה בסרטן בישראל (ע"ר)

השימוש בפורומים השונים של האגודה למלחמה בסרטן (להלן, ביחד ולחוד - "הפורומים") כפוף לתנאי השימוש המפורטים להלן, וכן לתנאי השימוש הכלליים של אתר האינטרנט של האגודה למלחמה בסרטן - www.cancer.org.il (להלן - "האתר").

 

על המשתמש בפורומים לקרוא תנאים אלו בקפידה לפני השימוש ו/או ההשתתפות בפורומים, שכן השימוש ו/או ההשתתפות בפורומים מעידים על הסכמת המשתמש לתנאים (של הפורומים והכלליים במצטבר). תנאי השימוש בפורומים מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד והם מתייחסים, כמובן, גם לנשים.

bul3 על הפורומים

הפורומים הוקמו על ידי האגודה לרווחת גולשי האתר, והם נועדו לאפשר למשתמשים להתייעץ עם מנהלי הפורומים, בהתאם לתנאי השימוש, בנושאים שונים הקשורים באופן ישיר ועקיף למאבק במחלת הסרטן: מניעת מחלת הסרטן, גילויה המוקדם והטיפול בחולי הסרטן, וגם לשוחח בינם לבין עצמם, להחליף מידע בינם לבין עצמם ולהגיב להודעות של משתמשים אחרים, בנושאים אלה.

bul3 מידע והעדר אחריות

המידע הנמסר לפרסום, לרבות על ידי המשתמשים בפורומים יהיה חשוף לכל משתמשי הפורומים. האגודה אינה מתחייבת, כי תתקבל תשובה לכל הודעות המשתמשים.

 

המידע הניתן במסגרת הפורומים נועד לספק אינפורמציה בלבד ואינו בגדר עצה רפואית, אבחנה רפואית, חוות דעת מקצועית, המלצה או תחליף לביקור או להתייעצות עם מומחה בכל תחום. מידע זה אינו מתיימר להיות שלם, מקיף, מלא או עדכני. בשום פנים ואופן אין לראות בתשובות המוענקות על ידי מנהלי הפורומים  אבחנה רפואית, ייעוץ או טיפול. אלה נעשים רק לאחר בדיקת רופא מלאה ויסודית, בדיקות מעבדה והדמיות.

 

לא תהיה למשתמש במידע הניתן בפורומים כל טענה, תביעה או דרישה כלפי האגודה ו/או כלפי מנהלי הפורומים בגין מידע זה, דיוקו, מהימנותו, שלמותו, עדכניותו או תדירות פרסומו.

 

המידע הניתן במסגרת הפורומים, לרבות על ידי מנהלי הפורומים, איננו באחריות האגודה ו/או מנהלי הפורומים. האגודה ו/או מנהלי הפורומים אינם אחראית לבעיות, לאובדן או לנזק העלולים להיגרם עקב השימוש בפורומים או ההסתמכות על המידע המפורסם במסגרתם. השימוש וההסתמכות על המידע בפורומים ייעשה על אחריותו הבלעדית והמלאה של המשתמש.

bul3 איסור שימוש מסחרי

הפרסום המסחרי בפורומים של האגודה אסור, והאגודה עושה כמיטב יכולתה למנוע פרסומים מסחריים בפורומים. עם זאת, האגודה אינה אחראית לתוכן ההודעות של המשתמשים בפורומים, ואינה אחראית לדעות, לתכנים ולמידע המסחרי המועלים על ידי המשתמשים לפורומים. האגודה גם אינה אחראית לתגובות שיתעורר ו/או להתייחסויות שיתקבלו ו/או לשימוש כלשהו שיעשה בהודעות שהועלו על ידי המשתמשים לפורומים.

bul3 איסור הפרת זכויות יוצרים ופרטיות

אין לפרסם בפורומים כל מידע, ידיעה, ניסוח, יצירה, תמונה, תצלום, קובץ, פרטים, נתונים או כל תוכן אחר שזכויות היוצרים בהם אינן שייכות למשתמש המפרסם אותם - אלא אם כן התקבלה הסכמת בעל הזכויות לפרסום זה - מראש.

אין לפרסם בפורומים מידע, תמונה, תצלום, קובץ או כל תוכן אחר המזהה אישית אנשים אחרים שלא הסכימו לכך במפורש.

bul3 שינויים, מחיקות והגבלות כניסה בפורומים

האגודה יכולה לשנות מעת לעת את מבנה הפורומים, מראה הפורומים, היקפם וזמינותם של השירותים הניתנים בהם וכל היבט אחר הכרוך בהם - והכל, בלא צורך להודיע למשתמש על כך מראש.

כמו כן, האגודה רשאית, לפי שיקול דעתם הבלעדי, למחוק הודעות ותגובות בפורומים ו/או להגביל את אפשרות הכניסה לפורומים ו/או להגביל את ההרשאה לכתיבת הודעות ותגובות בפורומים.

לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי האגודה בגין ביצוע שינויים, מחיקות והגבלות כאמור או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.

bul3 שינוי תנאי השימוש בפורומים

האגודה רשאית לשנות, מעת לעת, את תנאי השימוש בפורומים, בלא צורך בהודעה מוקדמת ובלא צורך בקבלת הסכמת המשתמש לכך. בכל עת ניתן יהיה לעיין בתנאי השימוש העדכניים באמצעות לחיצה על הקישור המתאים המופיע בפורומים.

bul3 דין וסמכות שיפוט

על השימוש בפורומים ועל תנאי שימוש אלה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. סמכות השיפוט הבלעדית בגין כל דבר ועניין הנובע מתנאי השימוש לעיל או מהשימוש בפורומים, מוקנית לבית המשפט המוסמך במחוז תל-אביב בישראל, וזאת בכפוף לזכות האגודה  לנקוט בהליכים משפטיים בבתי המשפט בהם מצויים כתובת המשתמש ו/או מקום עסקו ו/או נכסיו או חלק מהם.

 

כאמור, השימוש שלך בפורומים מהווה את הסכמתך לכל תנאי השימוש המופיעים לעיל.

 

פורום יעוץ מיני לחולי סרטן
פורומים מקצועיים למתמודדים עם סרטן
קרא עוד