לתרומה
חפש
על האגודה למלחמה בסרטן בישראל (ע"ר)
דו"חות שנתיים

דו"חות שנתיים

עוד בנושא

האגודה למלחמה בסרטן מנפיקה מידי שנה דו"ח המתאר את הנעשה באגודה למען המאבק במחלות הסרטן.

 

bul3 שימו לב: יש להמתין כמה שניות עד לטעינת הקבצים.

הדו"ח השנתי לשנת 2020


הדו"ח השנתי של האגודה למלחמה בסרטן לשנת 2020

(חוברת דיגיטלית)הדו"ח השנתי של האגודה למלחמה בסרטן לשנת 2020

(קובץ PDF)


הדו"ח השנתי לשנת 2019

הדו"ח השנתי של האגודה למלחמה בסרטן לשנת 2019

(חוברת דיגיטלית)הדו"ח השנתי של האגודה למלחמה בסרטן לשנת 2019

(קובץ PDF)


הדו"ח השנתי לשנת 2018

הדו"ח השנתי של האגודה למלחמה בסרטן לשנת 2018

(חוברת דיגיטלית)

הדו"ח השנתי של האגודה למלחמה בסרטן לשנת 2018

(קובץ PDF)

הדו"ח השנתי לשנת 2017 


 

הדו"ח השנתי של האגודה למלחמה בסרטן לשנת 2017 (חוברת דיגיטלית)

 

הדו"ח השנתי של האגודה למלחמה בסרטן לשנת 2017 (קובץ PDF)

 

 

 

האגודה למלחמה בסרטן דו

הדו"ח השנתי לשנת 2016 


 

הדו"ח השנתי של האגודה למלחמה בסרטן לשנת 2016 (חוברת דיגיטלית)

 

הדו"ח השנתי של האגודה למלחמה בסרטן לשנת 2016 (קובץ PDF)

 

 

 

דין וחשבון 2016

הדו"ח השנתי לשנת 2015


הדו"ח השנתי 2015 (חוברת דיגיטלית)

 

הדו"ח השנתי 2015 (קובץ PDF)

תמונת הכריכה דו

הדו"ח השנתי לשנת 2014


הדו"ח השנתי 2014 (קובץ PDF)

תמונת הכריכה דו

הדו"ח השנתי לשנת 2013


עמודים 1 - 31 (קובץ PDF)


עמודים 32 - 62 (קובץ PDF)

 


 

עמודים 63 - 96 (קובץ PDF)


עמודים 97 - 124 (קובץ PDF)


דו

הדו"ח השנתי לשנת 2012 


תוכן עניינים (קובץ PDF)


עמודים 1 - 25 (קובץ PDF)


עמודים 26 - 50 (קובץ PDF)


עמודים 51 - 75 (קובץ PDF)


עמודים 76 - 100 (קובץ PDF)


 דו"ח שנתי 2012 - הקובץ המלא 


 

 

 

 

 

 

הדו"ח השנתי לשנת 2011

 


תוכן עניינים (קובץ PDF)


עמודים  1 - 26 (קובץ PDF)


עמודים 27 - 46 (קובץ PDF)


עמודים 47 - 71 (קובץ PDF)


עמודים 72 - 96 (קובץ PDF)

 


 

דו"ח שנתי 2011 - מלא (קובץ PDF)


 

 

דוח שנתי 2010הדו"ח השנתי לשנת 2010

 


עמודים 1-40 (קובץ PDF)


עמודים 41-80 (קובץ PDF)


עמודים 81-120 (קובץ PDF)


 

 

 

 


 

 

דו"חות משנים קודמות 

 

Big-Bullet-SQR.gif

הדו"ח השנתי לשנת 2009 (קובץ PDF)


Big-Bullet-SQR.gif

הדו"ח השנתי לשנת 2008 (קובץ PDF)


Big-Bullet-SQR.gif

הדו"ח השנתי לשנת 2007 (קובץ PDF)


Big-Bullet-SQR.gif

הדו"ח השנתי לשנת 2006  (קובץ PDF)