לתרומה
חפש
דף הבית
הודעות הדוברת

התפתחות דרמטית בעתירת המיזם למיגור העישון והאגודה למלחמה בסרטן נגד שר האוצר בעניין השוואת המס המוטל על הטבק לגלגול

24/10/2018

אײח װגיױ װ׀ׂױ׃װ ׳װ ׁבט״

װ׃אװ ׁׂ"ו – בװ װױז׀ך זױ ג ךא׀ ׁגךטװ װׁחיך װיױױך ׀ך װב װױ״ ג װ״ׁח ׂׂױ ב װױ״ ג בׂטױך טׂױך

װיגױך: װױגו װיה״ יװ בׁױט  ׀ ׃ט יה״ך ׁ׀זגױךװ אך װׂ ג ג׃ך יט װ׀ױזט י׀ װיױױך ׀ך װב װױ״ ג װ״ׁח ׂׂױ ײװ װױ״ ג בׂטױך טׂױך

װײ ׂױט װגיױ ױװ׀ׂױ׃װ ׳װ ׁבט״: " ׳ױׁװ װיױױך ׁאװ ׃ װז װ יױךט ׁא אױגט ױזגט װךטױך גיױ"

 

װךהך׳ױך ׃ט״ך ׁגךטך װײ ׂױט װגיױ ױװ׀ׂױ׃װ ׳װ ׁבט״ ׁגא װיױױ׀ך װב װױ״ ג װ״ׁח ׂׂױ ײװ װױ״ ג װבׂטױך װטׂױך. װ׃אװ װױ׃גװ װגטׁ (24.10.2018) ׁׂ"ו  װ׀ בװ װױז׀ךױ י זױ ג ךא׀ ׁגךטװ ױ ׀אװ ךאׂ׃ך חױױ י ׃ױ ױח׃ ׁגךטװ. װיגױך װ׀ יװױגו װיה״ יװ ׀אױ בׁױט יחך ׃ט יה״ך יאך װׂ ׁ׀זגױךװ ג ג׃ך יט װ׀ױזט ׀יט גױ׃ ג בטױׁױ, ׁאׂױ׃  ׂױט װחזױג, ױ׀ יױױװ ׀ך װב װױ״ ג װ״ׁח ׂׂױ ײװ װױ״ ג בׂטױך טׂױך ױײ׀ך טױך חױװ י װ׳״ך יװ ׁאױי׀.


ׁ׳ױ׃י ױא 2018 גךט װײ ׂױט װגיױ ׁׂ"ז ׁ׃טיװ װיױױך ׀ך װב װױ״ ג ״ׁח ׂׂױ ב װױ״ ג בׂטױך טׂױך, ױװ׀ׂױ׃װ ׳װ ׁבט״ װז״טהװ גךטװ ׁ׳ױ׃י ׀ױׂױב״ 2018. װגךטװ ׁ׀װ ג טחג בטױׁױ י יט װ׀ױזט יװ ׳ױ װיױױך ׀ך װב - בטױׁ  י׀ אױח ג׃ װױ ג ׃ױ. ׃ׁט װײ, װב װאױ ׀׳ט׀ ׁ׃װ טׁװ ײאױח ׁזטך ״ׁח ׂׂױ. ג-ה ׳ױױך װ׃גך װך יׁגךטװ, ׁיא װ׀׳טױאױך – ױׁחׁ ט׃װ י גװ -21% ׁזטך בׂטױך ׁ׳הבװ (-400 ױ ׳הבױך ׁיאך 2012 -313 ױ ׳הבױך ׁיאך 2016), אטיװ גװ י ה 11 ׁחטױׁ ׁזטך װ״ׁח ׂׂױ (״ׁח ׂׂױ װיױױװ גט -4.3 ױ ׳הבױך בׂטױך ׁ-2012 ױך י ״ׁח ׂׂױ װיױױך גט -49.6 ױא ׳הבױך ׁיאך 2016).


 

ׁ׳אװ יה״ך ׃ױׁט ׁװיׂ ׂ׃ױ גױךט. װבװ י װױגו װיה״ יװ װױז׀ךױ י זױ ג ךא׀ װ׀ זג׃ ׳טׂ, י ׁ׀ױה טי ױ׃ג װױגו װיה״ יװ ׁ׀זגױך אזׂױ  ׀ ׁױךױ װׂ ג ג׃ך יט װ׀ױזט. ׀ גךט ׁך װיה״ ׁחיך װגױךט ױ׀ ױז׀ גך זױ ג ךא׀, װיגױך װ׀  װא״ װט׀ױך ׃ױג ׀ חׁ ׀ך װגךטװ ׁ׀ױה בױה ױװהױ ׀ך װזױ ג ךא׀ ױ׳״ גױׁט ךה װ׃אװ. ׁחטװ ײװ ׁױ װױגו װיה״ יװ בׁױט, גיװ,  ׀ חך ׃ט יה״ך װׂ ג ג׃ך יט װ׀ױזט ׁךח, װ׃ט חׁך װ״גױ װיה״ י װגױךט בױװ ׳בך, ׀׀ ׀ ׳ױ יאױ יװױ ׁג׃ך יט װ׀ױזט.


גױ"׃ ׀ה ׀ װזׂ ׀ך װגױךט בט װױ : "׀א ׁט ׀ך װױגו װיה״ יװ ױזױױךױ ג יװ ׂא ׁזױטװ טיװ ג ׀א״טב װזׁױט ׁגא װ׳יױׁ װגױװ ׁגךטװ. יג׃ך יט׃ װׁט׀ױך ױׂױט ׁט׀ױך גױ חױׁגך  ׀  װׁ׃ ׁױא׳ י װבאװ װאיחהך ׁט׀ױך װזׁױט ׁ יױי ׁױזט ״ׁח ׂׂױ ׁ יױי בׂטױך טׂױך, ׀ ׃ט ׀׳טך הגױ ג״ װיױױ׀ך װבױ ג ױזט ׀װ. װױגו װיה״ יװ ױ׀איױ גט זׁ יה״ ײװ ױװ ׁ׳טױ גױ׃ ג  יװ׃ׁט ׁױ׀ױ היױ״ ׁהא ׁך װיה״ װגױ. ׀אױ ךחױױװ  ׁך װיה״ װגױ ױז׀ זױ ג ךא׀ ׁױחי ׁגךטװ ױ װ׃ױ חׁג ׁװח׃ ױײ׀ך ׁ׃ יװאײח װאׂט ׁט׀ױך װזׁױט ז״ז  יאך".


װײ ׂױט װגיױ ױװ׀ׂױ׃װ ׳װ ׁבט״ װ׃ׂיױ : "ךׂױׁך װ׃אװ ױ׳װ  יט װ׀ױזט ׳ױ ׁױט׳ ׀׳טױך, ך׳ח חׁ װ׳״ױך ױׂׂ הך׳ױ י ׁׂ"ו ׀ך ׀׳ך װבױׂױך װ׳יױׁױך ׁױךט י׀ױט װװ װױׁ ׁׂװ. ׃ױׁט ׁ׀ױךױ ׃הױב, װ׳ױײט ג גזױ ׁ הג י׳ױ א׃טי װ״ ׀ך ױ׀ ױׁ׃ יחױ ׃ װ׳ ׁגיױ, ׀ ג׃ד יׁׂ"ו ױז׀ גׁױטױ ׀ך װגטױא װ׀י. -8,000 יט׀ ך ׃ יאװ ׁ״ט גך גיױ, ױזגט ט׀ױך יװיחױ װא׳ ׀ך יט װ׀ױזט ׁאױי׀ בױ ױזט װ״ׁח װ ׁגחט הױ״ ױך׃ך. ׀ יױ װז׃חװ יגױט ב ׁך יױױױא ג ױזט װ״ׁח װיױױח ׁיט׀, ױ׳ױׁװ װיױױך ׁאװ ׃ װז װ יױךט ׁא אױגט ױזגט װךטױך גיױ".