לתרומה
חפש
דף הבית
הודעות הדוברת

שכיחות המחלות הממאירות במדינת ישראל

14/10/2004

המחלות הממאירות (סרטן) מהוות את גורם התמותה השני בחשיבותו בעולם המערבי ובישראל. בשנים האחרונות מאובחנים מדי שנה כ 23,500 מאזרחי המדינה כלוקים במחלה ממארת. בפרסום הנוכחי נציג את שכיחות המחלות הממאירות בישראל לפי קבוצות גיל החולים. הנתונים מתייחסים להיארעות המחלות, קרי המקרים החדשים המאובחנים, בשתי תקופות זמן. הראשונה הנה תחילת שנות התשעים והתקופה השנייה כוללת את אותם חולים שאובחנו בין השנים 1997 ועד תום שנת 2002.

הנתונים כוללים את מספר המקרים החדשים של החולים בכל קבוצת גיל, מין ותת אוכלוסייה וכן את השיעור המתוקנן לגיל ל- 100,000 אנשים לכל הקבוצה. מטרת התקנון ליצור מכנה משותף להשוואה בין התקופות, המינים ותת האוכלוסיות השונות והנתונים הם קירוב לשיעור הסגולי לגיל. משמעות השיעור הסגולי לגיל הנה היחס בין מספר החולים בקבוצת גיל מסוימת, לבין סך כל אזרחי המדינה באותה קבוצת גיל.

מקור נתוני התחלואה הוא רישום הסרטן הלאומי במשרד הבריאות, המרכז, על פי חוק, את נתוני התחלואה בכל המדינה. נתוני האוכלוסיות השונות נלקחו מפרסומי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. הנתונים המוצגים הם של מחלות ממאירות ייחודיות (כגון סרטן המעי הגס, הכבד, הריאות) או קבוצת מחלות (לוקמיות הכוללות את אלו החריפות והכרוניות, מוח ומערכת עצבים, כליה ומערכת השתן וכדומה). בכל חתך מובאות שבע המחלות השכיחות ביותר המסודרות בסדר יורד לפי השיעור המתוקנן לגיל ל- 100,000 בגברים יהודיים.

למידע נוסף על שכיחות המחלות הממאירות במדינת ישראל 1991-2002 לחץ כאן