לתרומה
חפש
דף הבית
הודעות הדוברת

לראשונה בעולם איסור עישון באוויר הפתוח

21/03/2006

נאוה עינבר, דוברת האגודה למלחמה בסרטן מסרה בתגובה כי: "היסטוריית המאבק בעישון רצופה בהצלחות בזכות חקיקה יצירתית המגבילה לכאורה את צעדי המעשנים אך מצילה את חיי רוב הציבור שאינו מעשן מפני חשיפה לעישון פסיבי. חוקים רבים שנחקקו בארץ ובעולם עלולים להיתפס כפגיעה בחופש הפרט אולם יש מאחוריהם חשיבה בריאותית מרחיקת לכת וארוכת טווח. חשוב להבין כי עישון פסיבי, הוא בעצם עישון כפוי הגורם לאדם שאינו מעשן לשאוף לריאותיו עשן סיגריות שמעשנים אחרים, הנמצאים בקרבתו. העשן הנפלט לחלל האוויר מהסיגריה ומפיו של המעשן, מכיל כמות כימיקלים דומה לזו שהמעשן עצמו שואף לריאותיו, על אף העובדה שהעשן נמהל באוויר הפתוח. מי שנמצא בקרבת אנשים מעשנים, נאלץ לשאוף לקרבו עשן בדומה למעשנים עצמם, ובכך להפוך כביכול, למעשן. חוק זה אומנם מגן על הציבור שאינו מעשן אך על פי ניסיון העבר יש ביכולתו גם לגרום לירידה באחוז המעשנים עצמם. כך למשל בישראל בשנת 1970, בתקופה שלפני ההגבלות החוקיות השונות עמד שיעור המעשנים על 42% . בשנת 1992 ירד שיעור המעשנים ל-31% וכיום על פי דוח שר הבריאות על מצב העישון בישראל הוא עומד על כ-24%. מדובר על שיעור המעשנים הנמוך ביותר בתולדות מדינת ישראל".

עינבר, הוסיפה כי: בישראל התקבל החוק להגבלת עישון במקומות ציבוריים בשנת 1983, חוק זה נועד להגן על רוב הציבור שאינו מעשן. מאז שהתקבל החוק בישראל קיים שיפור במצב העישון במקומות ציבוריים אולם לצד החקיקה עדיין נדרשת אכיפה נחרצת ונמרצת של החוק. אנו יודעים על פי מחקרים שנעשו בארץ ובעולם כי החקיקה בתחום הגבלת העישון משפיעה על דפוסי ההתנהגות של המעשנים וכי אכיפה עשויה ליצור שינוי של ממש. מניסיונם של מספר מדינות בארצות הברית ובאירופה, כמו אירלנד וניו - יורק, אנו למדים כי אחת הדרכים לסייע באכיפה הנמרצת היא הכנסת תיקונים בחקיקה על כן, האגודה למלחמה בסרטן מקדמת תיקונים אלו בשני אופנים: הגדלת סכום הקנס והטלת הקנס על בעל העסק בנוסף על המעשן עצמו. כך למשל באירלנד הקנס עומד על 1,000 יורו וחל על המעשן עצמו ועל בעל העסק ואילו בישראל על המעשן מוטל קנס של 310 שקל".