לתרומה
חפש
דף הבית
הודעות הדוברת

עדכון תחלואה בנושא סרטן השד- אוקטובר 2006

18/10/2006

בישראל חיות כיום קצת למעלה מ 22,000 נשים אשר אובחנו החל משנת 2000 כחולות בסרטן השד  מתוכם כ 2,500 אשר אובחנו בתקופה זו עם סרטן השד הממוקד.

 

מספר החולות החדשות הכולל (סרטן השד הממוקד וזה החודרני) אשר אובחנו בשנת 2005 עמד על 3,800 כאשר מתוכן 3,400 אובחנו עם מחלה חודרנית. כ- 200 מהן ערביות והשאר יהודיות ואחרות.

 

בשנים האחרונות קיימת ירידה מסוימת בשיעורי התחלואה בסרטן השד בנשים בישראל. נתונים אלו מתייחסים לסרטן חודרני ולשיעורי תחלואה מתוקננים לגיל לכל 100,000 נשים. בקרב הנשים היהודיות שיעורים אלו עמדו על 96 לכל 100,000 בשנת 2000, 91, 96, 88, 89 בהתאמה בשנים עד 2004. בקרב הנשים הערביות  היו השעורים הממוצעים לתקופה 40/100,000 כשבשנת 2000 נרשמו 44 מקרים חדשים לכל 100,000 נשים ערביות ו – 38, 41, 34, ו- 44 בהתאמה בשנים הבאות.

 

בשיעורי התחלואה בסרטן השד הממוקד לא חלו שינויים בשנים אלו כאשר השיעורים עמדו על 10 לכל 100,000 בקרב היהודיות ו – 4/100,000 בערביות

 

קבוצת האוכלוסיה בה שיעורי התחלואה הם גבוהים יותר היא ילידות ישראל (107/100,000) לאחריה ילידות מדינות ביבשות אירופה ואמריקה (76/10,000) והקבוצות בהן שיעורי התחלואה נמוכים יחסית, ממשיכות להיות ילידות מדינות באסיה (66/100,000) ואפריקה (62/100,000).

 

כחמישים גברים לוקים מדי שנה במחלה כאשר גם אצלם נמשכת יציבות במספר החולים בשנים האחרונות. רובם המכריע משתייך לאוכלוסייה היהודית ומקרים בודדים (1-3) בשנה מאובחנים אצל גברים ערבים.

 

 

לאחרונה החלנו בבדיקות שיעורי הישרדות חולות בסרטן השד בשנים האחרונות. נתוני התמותה הזמינים בשעה זו הנם עד תום שנת 2005 ולפיכך יש באפשרותנו לבדוק הישרדות לחמש שנים של חולות אשר אובחנו עד תום שנת 2000. נתונים ראשוניים מובאים להלן.

 

נבדקו שיעורי ההישרדות המוחלטים של חולות בסרטן השד אשר אובחנו בין השנים 1990 ו- 2000. בבדיקות שיעורי ההישרדות נכללו כל החולות אשר אובחנו בישראל בסרטן השד החודרני בלבד ורק עבור אלו שחלו במחלה ממארת אחת (נשים שלקו במהלך חייהן ביותר ממחלה אחת, כלומר לקו בסרטן השד ובעוד מחלה ממארת לא נכללו בעיבודים).

 

חושבו שיעורי ההי'שרדות המוחלטים עבור כל אשה בתום השנה הראשונה, השנייה, השלישית, הרביעית והחמישית מיום אבחון המחלה. התוצאות מתייחסות לשיעור ההישרדות (אחוזים)  עבור כלל הנשים שאובחנו בשנה מסוימת.

למידע נוסף לחץ כאן