לתרומה

מבזקים, ימי עיון, ואירועים
הצג

מפגש קבוצת תמיכה להורים המתמודדים עם שכול ילדים מתחת לגיל 18

22 בינואר, 2019
בית מטי, האגודה למלח

מפגש עדכונים על סרטן שד

23 בינואר, 2019

קבוצת תמיכה לנשים המתמודדות עם סרטן שד גרורתי

23 בינואר, 2019
בית מטי, האגודה למלח

קבוצת תמיכה להורים המתמודדים עם ילד בוגר חולה

29 בינואר, 2019

קבוצת תמיכה בגבעתיים לנשים צעירות המתמודדות עם מחלת הסרטן

באגודה למלחמה בסרטן מתקיימת קבוצת תמיכה בגבעתיים לנשים צעירות המתמודדות עם מחלת הסרטן
30 בינואר, 2019
בית מטי, האגודה למלח

קבוצת תמיכה להורים המתמודדים עם שכול ילדים בוגרים

5 בפברואר, 2019
בית מטי, האגודה למלח

קבוצת תמיכה לחולים ובנות זוגם

קבוצת תמיכה מיועדת לחולים ולחולות ולבני/בנות זוגם/ן
6 בפברואר, 2019
בית מטי, האגודה למלח

מפגש קבוצת תמיכה להורים המתמודדים עם שכול ילדים מתחת לגיל 18

12 בפברואר, 2019
בית מטי, האגודה למלח

קבוצת תמיכה לנשים המתמודדות עם סרטן שד גרורתי

13 בפברואר, 2019
בית מטי, האגודה למלח

קבוצת תמיכה להורים המתמודדים עם ילד בוגר חולה

19 בפברואר, 2019

קבוצת תמיכה בגבעתיים לנשים צעירות המתמודדות עם מחלת הסרטן

באגודה למלחמה בסרטן מתקיימת קבוצת תמיכה בגבעתיים לנשים צעירות המתמודדות עם מחלת הסרטן
20 בפברואר, 2019
בית מטי, האגודה למלח

קבוצת תמיכה לנשים המתמודדות עם סרטן שד גרורתי

20 בפברואר, 2019
בית מטי, האגודה למלח