לתרומה

מבזקים, ימי עיון, ואירועים
הצג

קבוצת תמיכה להורים המתמודדים עם ילד בוגר חולה

24 בספטמבר, 2019

קבוצת תמיכה לחולים ובנות זוגם

קבוצת תמיכה מיועדת לחולים ולחולות ולבני/בנות זוגם/ן
25 בספטמבר, 2019
בית מטי, האגודה למלח

קבוצת תמיכה להורים המתמודדים עם שכול ילדים בוגרים

22 באוקטובר, 2019
בית מטי, האגודה למלח

קבוצת תמיכה לנשים המתמודדות עם סרטן שד גרורתי

23 באוקטובר, 2019
בית מטי, האגודה למלח