לתרומה
חפש
על האגודה למלחמה בסרטן בישראל (ע"ר)
הנהלה וועדות מייעצות

ועדה לשירותים רפואיים וסוציאליים

עוד בנושא

שם

 

תפקיד

חבר/ת ועדה משנת

גב' מ. זיו - ס.יו"ר, סוציולוגית של הרפואה, מנכ"ל לשעבר יו"ר - 2019
ד"ר א. גרובשטיין - דימות השד, המרכז הרפואי רבין 2013
ד"ר ד. וייס - ראש אגף סיעוד בקהילה לשעבר, שירותי בריאות כללית 2010
גב' א. מולר - אחות מפקחת אונקולוגיה, מרכז רפואי שיבא 2017
פרופ' ב. עוזיאלי - אונקולוגיה, המרכז הרפואי הדסה  2013
ד"ר ש. פרי - פסיכו-אונקולוגיה, דוידוף-המרכז הרפואי רבין 2013
ד"ר ר. פפר - אונקולוגיה, אסותא מרכזים רפואיים 2010
פרופ' ר. קטן - אונקולוגיה, המרכז הרפואי שיבא, המרכז הרפואי שערי צדק 2016
פרופ' ס. שטמר - אונקולוגיה, דוידוף-המרכז הרפואי רבין 2010