לתרומה
חפש
על האגודה למלחמה בסרטן בישראל (ע"ר)
הנהלה וועדות מייעצות

ועדה לרישום ומעקב

עוד בנושא

שם

 

תפקיד

חבר/ת ועדה משנת

ד"ר ב. סילברמן - מנהלת הרישום הלאומי לסרטן יו"ר - 2014
פרופ' ד. גפן - אונקולוגיה, המרכז הרפואי סורוקה 2019
פרופ' ל. קינן-בוקר - מנהלת המרכז לבקרת מחלות, משרד הבריאות 2014
א. קרן - מנהלת תפעול מערך אונקולוגי, הקריה הרפואית רמב"ם 2014