לתרומה
חפש
על האגודה למלחמה בסרטן בישראל (ע"ר)
הנהלה וועדות מייעצות

ועדת השקעות

עוד בנושא

שם

 

תפקיד

חבר/ת ועדה משנת

פרופ' א. עפר - יו"ר אוניברסיטת תל אביב יו"ר - 2018
פרופ' ר. אלדור - המרכז הבינתחומי הרצליה יו"ר - 2000
מר צ. הופמן - כלכלן 2009
מר י. טויטש - אי.בי.אי 2005
מר ע. ספיר - דירקטור בחברות 2000
פרופ' ר. עופר - אוניברסיטת ת"א 2005
מר ש. פרמינגר - מנכ"ל חברת ERN 2010