לתרומה
חפש
על האגודה למלחמה בסרטן בישראל (ע"ר)
הנהלה וועדות מייעצות

ועדת השקעות

עוד בנושא

שם

 

תפקיד

חבר/ת ועדה משנת

פרופ' ר. עפר - יו"ר אוניברסיטת תל אביב יו"ר - 2018
פרופ' ר. אלדור - המרכז הבינתחומי הרצליה יו"ר - 2000
רו"ח ע. ברוורמן - כלכלן 2021
מר צ. הופמן - כלכלן 2009
גב' ג. זידמן - מנהלת השקעות 2022
מר ע. ספיר - דירקטור בחברות 2000
מר ש. פרמינגר - מנכ"ל חברת ERN 2010