לתרומה
חפש
דף הבית
הודעות הדובר

האגודה למלחמה בסרטן והאגודה לזכויות החולה, בעתירה משותפת לבג"צ

03/12/2007

לטענת העותרים הכללת הסעיף במסגרת חוק ההסדרים מהווה התעלמות הממשלה מפסקי דין של בית המשפט העליון ומהנחיות מפורשות של היועץ המשפטי לממשלה והיועצת המשפטית לכנסת. לטענתם במידה והסעיף יחוקק הוא יפגע בקבוצה גדולה של חברי קופות חולים, מבלי שהממשלה נותנת להם איזו שהן אלטרנטיבות ובעצם מפקירה אותם לנפשם. לדברי העותרים מדובר בחייהם ובבריאותם של עשרות אלפי חולים שעלולים להיפגע. עוד טוענים העותרים כי מדובר ברפורמה שפוגעת באינטרס ההסתמכות של מיליוני חברים בקופות החולים וזאת ללא שתינתן לרפורמה הזמן המתאים לדיון בכנסת וללא שישמעו כל הגורמים שהרפורמה תשפיע עליהם וכל זאת בניגוד לזכות לחיים עפ"י חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו.

עדינה מרקס, יושבת ראש האגודה לזכויות החולה מסרה כי ביטול הרחבת שירותי הבריאות הנוספים, אינה הדרך להביא לשיוון, אלא ישיג את האפקט ההפוך. "אין לאפשר את ביטול הוספת תרופות מצילות ו/או מאריכות חיים מהשב"ן. לא ייתכן לבצע "שוויון" כדרישת הממשלה ע"י קיצוץ זכויות ל 75% מבעלי השב"ן והשוואתם למי שלא רכש שב"ן כלל וע"י כך להפוך את כל האוכלוסיה שאין באפשרותה לרכוש פוליסה בחברת ביטוח מסחרית לכזאת שלא מקבלת תרופות מצילות ו/או מאריכות חיים".

מירי זיו, מנכ"ל האגודה למלחמה בסרטן: "לא יתכן כי דיון בנושא הרחבת הביטוחים המשלימים, הנוגע בהצלת חיי אדם, יתקיים ללא דיון מעמיק במסגרת וועדות הכנסת המסודרות. זאת במיוחד לאור העובדה כי המדינה טרם לקחה אחריות הנדרשת לעדכון ראוי וקבוע של סל התרופות והטכנולוגיות. כל עוד אחריות זו לא מומשה, אסור שהחולים יצאו "קרחים מכאן ומכאן".

למסמך העתירה לחץ  כאן

 

 © כל הזכויות שמורות לאגודה למלחמה בסרטן בישראל