לתרומה
חפש
דף הבית
הודעות הדוברת

משנכנס אדר - תורמים בשמחה: משלוח מנות לפורים

05/02/2017

 װװאבױך חױ׃י הגױױך װ׀ׂױ׃װ ׳װ ׁבט״ ג װ׳ױ ױאׂ׃ װ׳װ

 

חט׀ך ׳ׂ װהױט, װ׀ׂױ׃װ ׳װ ׁבט״ זגװ ׳ׁטױך, ׀טׂױא ױזׁױט װט׳ׁ טױי יױ׳ אױך י׳ ױי׳.  װװאבױך הטױח״ ײװ װא חױ׃י הגױךװ װגאהװ י װ׀ׂױ׃װ ׳װ ׁבט״ - ג װ׳ױ ױאׂ׃ װ׳װ.

 

יױ׳ װאױך װזׁגױא, ׁטױ׳ װ׳ׂ,  ׁךױױ יױאװ ׳״ה ׀ױך ױ״ג: ׀ױײ װ, ׁׁװ, ׳״ד ׂטאױװ ׁט׀ױך, ױױה זױהװ, ׳ׁװ, ׁׂװ, בױטװ ג ח, ״ױה, ױׂ ךאװ הךגװ - טגי.

 

 

יױ׳ אױך

ׁךױאװ: ׀טײ הױט ׃ױׂװ. װךױאװ װ׳יװ ׁׁ׃

 

 

 

גױך  ׀טײ װאװ 20 ×. װיױ׳ אט ׁׁך װ׀ׂױ׃װ. ׁװײאװ י 10 ׀טײ ױגװ - װ׳ט ױ יױ׳. װװױז׀װ ױטך ךטױװ זט ב.

 

 

הט״ ױטיך ׀טײ: יא יװ - 03-5721639