לתרומה
חפש
דף הבית
הודעות הדוברת

הגיע הזמן שתתחיל להשקיע ככה גם בעצמך - קמפיין חדש יאתגר גברים להשקיע בבריאות כמו באוטו

13/09/2017

װ׀ׂױ׃װ ׳װ ׁבט״ ױז׀ך ׁחה ׳׃י ג חט׀װ ׁׂט ׀ו װזױך ׁט׀ױךױך װה׳ךך װבױ ׳ױך ׁבט״ ױװיחג ׁגז.

 

 

חה ׀ױ״ױ

 

װחה יגױװ ך׳ך װבבװ: "׳יׁך הג ׁװ ׀ךװ יחג ױךט, ׁ׀ױ״ױ ׀ױ ׁׂױד י?" װױהח ׁװךא׃ׁױך ג ׃ יט׃ װהטבױ ׂך BBDO ױהױאװ ׁׂט װחױט׀ ג װבט װׁ׀: ׀ךװ גױיװ ׀ך  װ״הױ ׁײ, טױ׳ו ױ׀ ׀ױךױ טח ׁ״ױׁ ׁױךט, אײװט י׀ חׁ ׀הױ יט״װ... װׂג װײ יךך׳ װיחג װ ׂ ׁגז. ׀ײ װױ י ׁ װ יאאב  הװ ךײײ ׀ך גז, ךװװ ׳ ׁיי, ׀ ךגי, ײװ ׁט ׀ ׂאׁ, ׀ ׀ךװ יױךװ ׀ײ ׁ ׀ׁ׃ ׀ך װה׀בױ, ׀ ךךגז ױׂי ׀ׁ׳ױ ׁײ. ׀ ךיחג ׁגז, ׀ךװ ױװׁׁ י ךבגױ ׳׃ גׁט װיחגװ גױ׃ װטׁװ יא.

 

װחה װ׳׃י גװ ׁ׀זגױך ױ׃גװ ׁגךױא  ױׁׂײא  װהױא ׁׂט ױׁאװ י:  ׁײט, the marker, ב״, ׂױׁב ױ׃ױט בהױט״ ׁגךױאױך װױך ױ ׁטיךױך װ׳ׁטךױך.

 

חט׃״ חה: יט׃ הטבױ - ׂך BBDO, בא" חט׀״ׁ - יטױ טה׀, זױױך חט׀״ׁ - ׃א׀  ױט׃ ױ הט, בא" חױ׳ױך - ױאך טׁׂ, בױהטױױײט - ׀ױ׃װ י״ט, ךחזׁ׀ך - ג׃  זױט, ׀׳ט׀ך ׃װ װ׀ׂױ׃װ ׳װ ׁבט״ - ׀װ ה׃ׁױ.

 

 

bul3 ׳זױ ׀ ױ׃גװ

 

װ׀ׂױ׃װ ׳װ ׁבט״ װאװ ױב׃ ׀ ױױאױך טױױ׳ װהױגך טח װױ׃ױך ךטױױך װזׁױט ױ׀  ױ ךחזׁ י יט׃ יך יװױ. ךטױױך ׀ױ ׀היטױך ׀ׂױ׃װ  הגױױך יׁױ׳ װז ׳ ױׁאװ בגױך װבׁטװ װׁׂטך װױ׃גױך ׃ט װאגװ י ׳ױך װבט״. װהטױח״ אחׁג ג ׃ ױג׃ױך חזױגױך י׳ׁט ׁװ ׁװךא׃ׁױך אזׂ ״ׁ ׀אי װטהױ׀װ ױװ׳חט ׁט׳ׁ װ׀טו ױװ אׁ׳א ׁחה׃װ, ׀׳ט יחױ ׃גך חזױג ױגאא ׁטװ װ׀ױך.