לתרומה
חפש
דף הבית
הודעות הדוברת

יום המודעות לקידום המאבק בסרטן צוואר הרחם 2019

22/01/2019

װ׀ׂױ׃װ ׳װ ׁבט״ טײװ ג ױ װױ׃גױך ח׃ױ װ׀ׁח ׁבט״ זױױ׀ט װט׳ 2019

יגױט בט״ זױױ׀ט װט׳ ׁיט׀ װױ׀ װאױ ׁ׃אױך װגטׁ גיױ הבׁ ױ׀ח״ׁ ׁׂט ׀ך װבױ ׳ױך

יט׀ ׁחױ װ-33 ׁך׳ױ׀װ ױׁחױ װ-19 ׁךױךװ ׁחטׁ ׃אױך װ-OECD

װ׀ׂױ׃װ ׳װ ׁבט״ גװ חה ׃ׂ״ װׁׂטך װױ׃גױך, ׁױׁװ י װב״א׃׀הב״ך אׂװ ׃'׀אׂ'

א" װ׀ׂױ׃װ ׳װ ׁבט״ חױט׀ך אי: "װךגחיױ ג ׁ׃חך  ךב ׁױ ׀ך ׳יױך ױג ׁטױט  יאױ י׀ױׁ׳"
  

 

בט״ױ װחה יױי ׁחיױט װׁ׀

 װ׀ׂױ׃װ ׳װ ׁבט״ טײװ ג ױ װױ׃גױך ח׃ױ װ׀ׁח ׁבט״ זױױ׀ט װט׳ ׀יט זױ ׁיט׀ ׁ-22 ׁאױ׀ט 2019. חט׀ך ױ ײװ ׳ױיה װ׀ׂױ׃װ ׳װ ׁבט״ ױיט׃ װׁט׀ױך ׀ך װאךױא װגױ׃א ׁױךט י בט״ זױױ׀ט װט׳ ׁיט׀, אױ אױ׀ט 2019. ׁי ױטׁױך װ׀בױד, װ׃ג װגױ׃ ׁױךט ׁטיױ װ׀ױ בט״ ך׳ב אךױא 2015. װאךױא גױװ  ׁיאך 2015 ׀ױׁ׳אױ 267 אי יט׀ױך ג בט״ ׳ױ׃טא י זױױ׀ט װט׳, װ 201 אי װױ׃ױך װװױױך -75% ב װ׳ױױך; 33 אי גטׁױך װװױױך -12% װ׳ױױך; ױ-33 אי "׀׳טױך"  װװױױך -12% ב װ׳ױױך ׁיאװ ײױ.ט ײױ א" װ׀ׂױ׃װ ׳װ ׁבט״ בטװ : "װ׀זג װג ׁױךט װױ אׂ׃ בט״ זױױ׀ט װט׳ װא אגװ ױׂױ ױח׃. ױ  װ׳בױ אׂ׃ אׂד װההױװ אז׀ ׁב ױׁױ׳ױ װה׳ך ׀ך װך׳ױ׀װ. װאגױך גיױ בגך װה׳ך ׀ך װבױ, ױׁ׃חװ ה׀ה יׂטךך י זױױ׀ט װט׳ ױװ ׀ׁ׳ יאױ ױ׀היטך ׂױ ױח׃ ױ״הױ ׁײ װגיױ אױג װךהך׳ױך ׂ׃ױ בט״א. ׀א חױט׀ך אי - ח׳ױ ׀׳טױך ג ׁט׀ױך, ױװׁ׃חױ ג ה װװא׳ױך, ׳באױ ׀ך ׃ ג ה װװזױך י יט׃ װׁט׀ױך ױװךגחיױ ג ׁטױט ״ׁױ י  יאױ ױג ׁ׃חך  ךב ׁױ ׀ך ׳יױך".

הטױה' ״ חא ׁױחט, בׂאך אװך װטײ ׁחטך ׳ױך ׁיט׃ װׁט׀ױך װבׁטװ : "בט״ זױױ׀ט װט׳ װױ׀ װבט״ װטׁג ׁי׳ױךױ ׁאי ׁגױ ׀׳ט בט״ װי׃, בט״ װג װׂב ױװ׳׳ױך ױבט״ װט׀װ, ג גװ ׳ז ױ חט ׳׃י ׁ יאװ ׁט׳ׁ װגױ. ׁיט׀ בט״ זױױ׀ט װט׳ ׀אױ אהױו, ױיגױט װװ׀טגױך (בהט װחט װ׳׃י) י װ׳װ ׁיט׀ װ ׁ װאױ ׁ׃אױך װגטׁ. ׂױט װבױ װגחט ׳װ װ ײא בױ י אׂד װההױװ װ׀אױי, גיױ ױײװױ ׁאׂד װ-AIDS. װװ װ״ׁג י װ׳װ ױ הׂגװ ׁטחך זױױ׀ט װט׳ ױװךח׃ױך אׂג יהט, אׂג ״טױ בט״א ױ׀׳ט  בט״ ׳ױ׃טא. ׳ח ׀ ׁױ״ װאׂג אג גז ױ׀ װױה בט״ ׳ױ׃טא".

װאךױא װגױ׃א ׁױךט, אױ אױ׀ט 2019

 • ׁיאך 2015 ׀ױׁ׳אױ 267 אי יט׀ױך ג בט״ ׳ױ׃טא י זױױ׀ט װט׳: 201 אי װױ׃ױך (75%), 33 אי גטׁױך (12%), 33 אי "׀׳טױך" (12%). ׁיאך 2015 װװ ׂ װ׀ׁ׳אװ װױזג י בט״ ׳ױ׃טא ׁזױױ׀ט װט׳ 54 יא ׁאי װױ׃ױך, ױ-50 יא ׁאי גטׁױך ױׁאי "׀׳טױך".

 • ׁיאך 2015 אה״טױ 78 אי ׁיט׀ בט״ ׳ױ׃טא י זױױ׀ט װט׳: 65 אי װױ׃ױך (83%), 7 אי גטׁױך (9%), ױ-6 אי "׀׳טױך" (8%).

 • ג ה אךױא ׀טׂױ װׁט׀ױך װגױ יװךהטבױ ׀׳טױאװ (Globocan 2018), יגױט װװ׀טגױך י בט״ ׳ױ׃טא ׁזױױ׀ט װט׳ ׁיאך 2018 ׁיט׀ װױ׀ װאױ ׁחטׁ ׃אױך װ-OECD: יט׀ ױחך ׁחױ װ-33 -36 ׃אױך װבױ׃טױך ה ב׃ט ױט׃ י יגױט װװ׀טגױך (בהט װחט װ׳׃י).

 • ג ה אךױא ׀טׂױ װׁט׀ױך װגױ, יגױט װךױךװ בט״ ׳ױ׃טא ׁזױױ׀ט װט׳ ׁיאך 2018 ׁיט׀ אױ װיגױט ׁ׳זך ׃אױך װ-OECD ױׁׂױװ װיגױט ׁ׳זך װ׀׳טך: יט׀ ױחך ׁחױ װ-19 -36 ׃אױך װבױ׃טױך ׁב׃ט ױט׃ י יגױט װךױךװ.

 • װװיט׃ױך װ׳בך װ׳װ זׁװ ׁװױ׃ױך. װװיט׃ױך װ׳בך װױזגך ׳י יא װ׳װ ׁׂױװװ ׁיט׀ ׁ׳ב ױזג ׁ׃אױך װ-OECD.

 • יגױט װךױךװ בט״ זױױ׀ט װט׳ ׁיאך 2015 ׃ױ ׁ װױ׃ױך ױגטׁױך. ׁיך חׁױזױך װ׀ױױבװ ׃ױׁט ׁיגױט אױ.

 • ׂ ׁװױ׃ױך ױׂ ׁגטׁױך יגױט װךױךװ בט״ ׳ױ׃טא י זױױ׀ט װט׳ זׁ ױאױ ׁ-25 װיא װ׀׳טױאױך.

׳זױ ׀ חט׀ך װ׃ױ"׳ װ׀ י װטיױ װ׀ױ בט״ ׁיט׃ װׁט׀ױך.

ׁ׃חױך בחט ׀ךױט ױח׃ י בט״ זױױ׀ט װט׳

 • ב װׁט׀ױך װך װגױ׃ יאך 2019 ױ ׁ׃חך י״׳ זױױ׀ט װט׳ (ה׀ה)  ׀יװ ׁ״ױױ׳ ׂ 30 ג׃ 54, ׀ ךיױ ׀׳ך -3 יא, ױײ׀ך ׀׳ט יװױױג׃װ װזׁױטך װט׳ׁך ב יטױך װׁט׀ױך יאך 2019 װזװ ג װט׳ׁך ׁ׃חױך װבחט ׂ 30. ג׃ װט׳ׁװ אךאװ װׁ׃חװ ׂ 35 ׀ ךיױ ׁבׂטך ב װׁט׀ױך. װׁ׃חװ ׁױזגך ׁ ׂ , ׀יװ יי װ  ׀א׃חזװ טהױ׀ך.

 • װט׳ׁױך װב ׁ חױהװ, ױ װׁ״ױ׳ װי, ׀היט ׁ׃חװ ׀ חיט ׂ װ״ױהך, ׁװיךךהױך גזך יׁ 28 יח -97 יח,  ׀יװ י׀אװ ׁ״ױױ׳ װׂ װײװ ׁׁ׃חװ ה ב װׁט׀ױך. הטױ״ װװיךךהױך ׁחױהױך װיױאױך ׳זױ ׀.׳בױא אׂד  װההױװ װ׀אױי (HPV) װה׳ךך װבױ ׳ױך ׁבט״ זױױ׀ט װט׳

 • אׂד װההױװ װ׀אױי ױ גװ -150 ײא יױא. יא װײא װױ (6, 11) ׂױט ׁױך ׁ׀ׁט װ ׁ-90% װחט. ײא ׀׳ט י אׂד װההױװ, גױ ׂטױ בט״. װי׳ ׁױךט װ ײא 16 ױ-18. אׂד װההױװ י׳ ׀ױ׃ ׁ׀ױױבװ: -80%  װׁׂט ױװאי װׁױׂט ׃ׁחױ ה׳ױך ׁײ ׀׳׃ י װאׂד ׁװ ׳װ, טױׁ ׁײ ׂג א, ױ  ׀ױט׀. חױא׃ױ ׀אױ ױאג ׳ױ״ װ׃ׁחװ, ױטׁױ ׁא ײױׂ א ױ װׁׂט ׀ך װבױ װ׃ׁחװ, ׀ױ װ׀ ױװ װךט׳י ׂ ג ׁ ײױׂ ׀׳׃.

 • ׁטױׁ װחט װ׃ׁחױך ׁאׂד ׳ױהך גזװ, ׀ ׁחט בױ װװ׃ׁחװ ךי׀ט, ױׁטׁױך װ גױ װךהך׳ אװ ׂ׃ױ ״טױ-בט״א ׀ױ בט״א, ׁחטׁ אי ױׁׂט ׀׳׃. ׁחטׁ אי גױ װאׂד ׂטױ ׁױך ׁ׀ׁט װ, בט״ זױױ׀ט װט׳, בט״ װהױך, בט״ װאטךח, בט״ ה װ״ׁגך ױבט״ הװ ױױג. ׁחטׁ ׁׂט גױ װאׂד ׂטױ ׁױך ׁ׀ׁט װ, בט״ װה, בט״ ה װ״ׁגך  ױ בט״ װהװ ױװױג.

 • װה׳ךך װבױ בט״ זױױ׀ט װט׳ ױו ׀ױױבױך װך׀ױך װך׳ב אׂ׃ אׂד װההױװ װ׀אױי. ׁיט׀ טיױ ױיױױח יא ׳בױא.

 • ׁאױך ױׁא ׁךװ ׳' אך װ׳בױ ׳ח יׂטך װ׳בױא װאךא ׀ ךיױ ׁבׂטך ׁך װבהט.

 • אגטױך ױאגט ׁ״ױױ׳ װׂ 18-14, י׀ װך׳באױ בׁױך יױאױך, ײ׀ װי ׀ך װ׳בױ ׀ גױך ׁׁך װבהט (ׁךװ ״') ׀ױ ׁיױך װׁט׀ױך י יט׃ װׁט׀ױך (ךװ ' ױ׀). ׁבׂטך װב ׀ ךיױ).

 • װ׳בױ אך ׀ ךיױ ׁבׂטך ב װׁט׀ױך ׂ  ׁׂט ג׃ ׂ 26, װזױ ׁבױ ׁׂױװ װ׃ׁח ׁאׂד, ׂױ ׁׂט װח ׳ב  ג ׁׂט.

 • װט׳ׁױך װב ׁ חױהװ ױ װׁ״ױ׳ װי, ׀היט טױי ׀ך װ׳בױ ׀ חיט ׂ, ׁװך׀ װךױױך װגױך י  זט, ױׁװיךךהױך גזך ג ה װװב׃ט ג װחױהװ. הטױ״ װװיךךהױך ׁחױהױך װיױאױך ׳זױ ׀ ױ׀.

 • ׀טׂױ װׁט׀ױך װגױ (WHO) חׁג  װ׳בױ אׂ׃ אׂד װההױװ װאױ ׳בױ ׁ״ױ׳ ױג. ג ײ׀ך, ױ ׁ ׳בױ, חױך ג״ ךױהגױך ױױ׀ װױױך װךױױך ׳בױ. װגחטױך װ: ׀׃ױױך ׁ׀ײױט װװײטחװ, ׀ׁ חױ ױאה׳ױך ׁ׀ײױט װװײטחװ.

 

בׁט״׀ױך ׳ױיהױך ׀ך ׀ׁח ׁבט״ זױױ׀ט װט׳

בׁט״׀ױך ׁ׀טו ױׁגױ ׳יהױ ׁגיױט װ׀׳טױא ׀ך בהױט װ׀ׁח יװ ׁבט״ זױױ׀ט װט׳. װט׀יױאװ װךװ ׀ױױװ הטױ טגךױ י אי׀ ׀טׂא״אװ, ׳ױ׀ הטױ, ׀יט ׳ךװ ׁבט״ זױױ׀ט װט׳ אױ אה״טװ ׁױ 1952 יװ׀ ׁׂ 33 ׁׁ׃. ׁׂ זגט ׀ױ׃ יװ׀ טח ׁך 28 אה״טװ ׁיאך 2009 ׂ ׂ'׃ ׂױ׃ ױׁך ךױאך װט׀״ װ׀׳ װׂ׃ױ ׁׁט״אװ. װ׀ ךג׃װ ׀ך ׳ױ׃י ׳װ װ׀׳טױא ױײךװ הטבױ אט׳ׁ ׁגױ.

ׁיט׀ אה״טװ ׁׂ 40 װ׃ױׂאך ך ׁ ג ׁיאך  1995 בט״ זױױ׀ט װט׳, ך װ׳װ ׃ׂ ׁׂ 17 ױײךװ ׁחױ װיא ׁך׳טױך "אבך יט׀".

ׁיאך 2009 ׳יהװ װי׳חאך ׂך ׀אחױט,  װךױ׃׃װ ױװ׳װ בט״ זױױ׀ט װט׳ ױׁיאך 2012 בהטװ ״טװ ׁטא ױׁך ב׃טך װט׀״ װ׀טח׀ך "גחטױך ׁך ׀ךױך"   י װ בט״ זױױ׀ט װט׳, ׀ײ װבהחװ װ׳ װ׳װ.


ׁױא 2009 יװ׀ ׁך 62 אה״טװ װױׁך װהױטבך ה׀טװ הױב״ ׀׳ט ׀ׁח ױי ׁבט״ ה װ״ׁגך (בט״ ׀א) ׀יט אׂט ׁ װי׀ט ךױז׀װ אׂד װההױװ װ׀אױי. ג ױךװ הױטב  װ׀ אה״טװ בט״ װג װׂב ױװ׳׳ױך. גׁױט יא ג װׁׂטך װױ׃גױך אׂד ױ׳בױא יהױך׳ױ, הטב ׁיאך 2015 װגךױ װױ װׂ׃ױ יחׂױ ״טׁױ ׀ט ך׳ך װױךטך "װ ה׀טװ הױב״ ױװ ׃ ׀ױךאױ ג בט״ ׀א׀". װ׀ט  גבח ׁׂױט װבױ אׂד ױׁ׃ט װה׳ך ׀ך װבױ ׳ױך. ׀ט ׁ׀אׂך ׳זױ ׀.

 

טײ װ׃ג י װ׀ׂױ׃װ ׳װ ׁבט״ זׂ ׳חט גױ׃א טׂ ױ װױ׃גױך ח׃ױ װ׀ׁח ׁבט״ זױױ׀ט װט׳

 

גיױ הבׁ ׁׂט ׁ-70% ׀ך װבױ בט״ זױױ׀ט װט׳

׳חט אט׳ׁ יאגט ׁב ׁ׃ח ׀ך װחיט ׁ בט״ זױױ׀ט װט׳ גיױ הבׁ. יא ׂױט יױא, װ׃ױג ײװ ׁט, װׁׂט ׀ך װבױ ׳ױך ׁבט״ זױױ׀ט װט׳. װׂױט װיגױך ׁױךט װױ׀ אׂד װההױװ װ׀אױי (HPV), ׀יט ױ ׂטױ (ׁ׳ח װחט) יאױ ״טױ בט״א ׁזױױ׀ט װט׳ ױבט״ זױױ׀ט װט׳. װ׃ׁחװ ׁאׂד ײװ ךט׳יך ׁגך חױ ׳ב , ױ טׁױ הט״אט ױ װׁׂט ׀ך װבױ װ׃ׁחװ.


ׂױט אױבה יגױ װׁׂט ׀ך װבױ װ יױי ׁׂױױך אׂ׃ װטױ ױגיױ. ׳חט ײװ װךח׃ ׁאי װא׳יהױך גי בׂטױך ׁגיױ הבׁ. װ׳ױחט ׁזגױ ״װ-׀אײװ י 14 ׳חט ׀ׂט ׃ג יױא ױ׃אױך יױאױך ׁגױ (חױט׀װ, ך׀א׃, ה, װױ׃ױ, בהט׃ ױ׀טװ"ׁ), יװךח׃ױ ׁז׀ך װחיט  ׁ גיױ הבׁ בט״ זױױ׀ט װט׳ ׁ יׁ װ׳װ ׁ׀ׂט ׃ג יױא; ׁ״װ-׀אײװ אױ  384,995 יךךהױך ב  װ׳חט. ״ױׁך װגׁױ׃ װב״״ב״ אױ״טױ יךא יױא װג בױ בט״ זױױ׀ט װט׳, ׂױ ׂױױך אגך װטױ, ׂ זגט ׁװטױ ט׀יױ, װ׃ׁחװ ׁאׂד װההױװ ױגיױ ׀ח״ׁ. ג ה ךױז׀ױך װ׳חט, ח חיט ׳ױׁ ׁ גיױ הבׁ ׁ װבױ ׳ױך ׁבט״ זױױ׀ט װט׳. װאךױא יװױזׂױ ׁ װ׳חט גױװ  װבױ בט״ זױױ׀ט װט׳  ׁחטׁ אי יא׳יהױ גיױ הבׁ װװ ׁׂױװ ׁ-70% גױך אי י׀ א׳יהױ גיױ הבׁ. װ׳ױחט זא בױ,  װ״גך ׃אױך װׁׂך גיױ ױװ  װׂ ג ׀אי יגױ ׀ גיאױ, ױך  ךבג ׂ גװ ׁבהט װ׀אי יהבח גי. װ׳חט הױטב ׁךׁ װגך װ׃ג Medicine, ׁױ 2018 ױװױזׂ ג ׃ טײ װ׃ג י װ׀ׂױ׃װ ׳װ ׁבט״ טׂ ױ װױ׃גױך ח׃ױ װ׀ׁח ׁבט״ זױױ׀ט װט׳ 2019.


׳זױ ׀ ךחזט װ׳חט ׁ׀אׂך.

 


ׁיט גױׁ׃ ױז'הב ׁׂט ׀ך װבױ בט״ זױױ׀ט װט׳

׳חט ׀״װ ׁ׃ח ׀ך װחיט ׁ ׃הױב ׀װ יױא װ׃ׁחױך ׁאׂד װההױװ װ׀אױי (HPV) װגװ ׀ך װבױ יאױ ״טױ בט״א ׁ׃טׂװ ׁאױאך ױגװ ׁזױױ׀ט װט׳ (CIN2+) ױװךהך׳ױך בט״ זױױ׀ט װט׳. ׁ׳חט װיךךהױ 539 אי יחׁױ ךױז׀ױך ׁ׃חך ה׀ה ׀ ךחאױך, ױא׃טיױ װי ׁטױט. 127  װיךךהױך ׀ױׁ׳אױ ג CIN2+, ױךױ י׀ט װיךךהױך ׁ׳חט יװױױ חׁױזך ׁחױטך, -252 אי װךװ טחך זױױ׀ט ט׳ ךחאװ.  װאי גׁטױ ׁ׃חװ ײװױ ײא HPV ׁטך בױ ׁׂױװװ (hrHPV). 302 אי ׀ױהאױ ׳ױׁױך ױ-237 אי ׀ױׁ׳אױ יױך אׂד. װאי ׀ױ י׀ױ ׁױ ׃ױױ׳ױ ג זׁ װבױזױ-׃ױׂטה ױװטׂ ׀ױט׳ ׳ (ױ װטׂ ךײױאװ), ױ ג ׃ך װז׃ױך ךײױאװ  ךױאך (MDS), װױך ׁ װי׀ט זטװ ׁׂױװװ י טחױך, ח״אױך, הטױך ױ׀ׂױײ, ׃ׂא, ׃ׂ ױי ײך ױזטװ אױװ י ױזט ׳ׁ ױׁיט. ׃ך װװז׃ױך ךײױאװ װ ךױאך װױׂ׃טװ אױװ, ךױאװ ׀ױ ׁׂױװװ. ג ה אךױא װ׳חט, װז׃ױך אױװ ךײױאװ װ ךױאך אזהךװ ׁ-33% װאי, װז׃ױך ךױאװ ׁ-60%, ױׁׂױװװ ׁ-7%. װגאױך ךױאװ י װאי ךײױאװ װ ךױאך װה׳ךװ ׀ך װבױ װ׃ׁחױך ׁ-hrHPV ׁ-40%. װ׳ױחט בׁױט י׀ װױ׃ׂ חיט יגױך ׁ װז׃ױך ׁׂױװװ ךײױאװ  ךױאך ױׁ װבױ װ׃ׁחױך ׁ-hrHPV, ׁׂ גױ״ װאי יװיךױ חׁױזװ ײױ. װ׳ױחט ײװױ ׁךיױׁױך װאי יא ךך-׃הױב ׀װ אױבה – "גטׁ" ױ"יחױ¼". װ׃הױב װגטׁ װך׀ה ׁזטװ טױׁװ י ׁיט ׀׃ױ ױׁיט גױׁ׃, ״ׁ, ז'הב ױ׳״ה, ױזטװ ױג״װ י י ײך; װ׃הױב װיחױ¼ װך׀ה ׁזטװ טױׁװ י ח״אױך, טח טחױך, ךהױ׳ ׀׃װ ױטחױך ׁױי ױ״ט. אי ג װז׃ױך ׁׂױװװ ױׁׂױװװ ׁױךט ׃הױב װ׀װ װגטׁ װױ ׁבױ ׁׂױװ ׁ-97-77% װ׃ׁחױך ׁ-hrHPV, גױך אי י׀ אז׃ױ ׃הױב ׀װ ײװ. גױך ײ׀ך, אי ג װז׃ױך ׁׂױװװ ׃הױב װ׀װ װיחױ, װױ ׁבױ אױ ׁ-50% װ׃ׁחױך ׁ-hrHPV, גױך אי י׀ אז׃ױ ׃הױב ׀װ ײװ. בױ, װבױ הך׳ CIN2+ װװ אױ ׁױ׳׃ ׁחטׁ אי יאז׃ױ ׁ׀ױה ךױ ג׃ ׁׂױװ ךײױאװ װיחױװ ױװ ךױאך, גױך װז׃ױך אױװ ׀װ.

בױ, װ׳ױחט בח  אךױא װ׳חט ׃ׂי ׀ך װךהח׃ װׂ י ׃הױב ׀װ ׁט׀ ױ װךײױאװ װ-ךױאך הא װבױ הך׳ CIN2+ װׁׂט ׀ך װבױ בט״ זױױ׀ט װט׳, ױײװט הא װאײח װגױ װׂט ךױז׀װ ׃הױב ׀װ ׀ ׁט׀. װ׳חט הױטב ׁךׁ װגך װ׃ג Nutrients ׁ׀הט 2018 ױװױזׂ ג ׃ טײ װ׃ג י װ׀ׂױ׃װ ׳װ ׁבט״ טׂ ױ װױ׃גױך ח׃ױ װ׀ׁח ׁבט״ זױױ׀ט װט׳ 2019.


׳זױ ׀ ךחזט װ׳חט ׁ׀אׂך.

 


ׂױׁט װבױ ׂױט בט״ זױױ׀ט װט׳ ׁ׀ױב״טװ

׳חט יאגט ׁ׀ױב״טװ ׁ׃ח ׀ יױׁ י ךױאך װ׳בױא װ׀ױך ׁ׀ױב״טװ אׂד װההױװ (HPV) ג ׁ׃חױך בחט אׂד, ױ װה׳ך ׀ך װװ׀טגױך (בהט חט װ׳׃י ׁיאװ) י בט״ זױױ׀ט װט׳ ׁ׀ױה יגױך ג׃ טױך װאױ װאׁ׀ױך ׂױט ׀היט י װ׳װ ׁׁיך װ׃טױך. ׀ױב״טװ װ׀ װ׃אװ װט׀יױאװ ׁגױ י׀יטװ ׀ך װ׳בױ אׂד װההױװ ׳ח ךױאך ׀ױך ׁט ׁיאך 2007, ױ׀ײ אטיװ װגאױך ׁׂױװװ ׳בױ ׁחטׁ יא װא. ױ , ׁיאך 2017 ךױאך װבחט בט״ זױױ׀ט װט׳ (ׁ׃חך ה׀ה) יׁױזגװ ׃ יאך ׁׂ 69-20, װױ׳הװ ךױאך בחט ׁ׃חך אׂד װההױװ ׃ 5 יא גׁױט אי ׁׂ 69-25 (ױׁ׃חװ ׳חך ׂ 74-70). װ׳ױחט װיךיױ ׁױ׃ װױ אךױא יױא ג װ׀ױױבװ ׁ׀ױב״טװ ױ אךױא ׁׂ ךױאך װ׳בױא ׁא ױׁאױך ױךױאך בחט בט״ זױױ׀ט װט׳, ״ױׁך אׁױ יגױט װ׀טגױך זהױ ג׃ יאך 2100. ױ , ׁ׀זגױך װױ׃, ׁחיױ װ׳ױחט ׂ אׁ׀ ׀ װװ זױט ׁװי ךױאך װבחט ׁ׃חך אׂד װההױװ ׃ 5 יא, ׁװך׳יׁ ׁ יװ׳בױא יױ׃טׂױ ׁיאך 2018 ױװ ױ ךיגװ ײא י אׂד װההױװ (ׁחױ ׀טׁגװ). ג ה ךױז׀ױך װױ׃, װװגטװ װ׀  ג׃ יאך 2020 יגױט װ׀טגױך בט״ זױױ׀ט װט׳ (װגױ׃ ױ ג 7 חט -100 ׀ד) זא׳ ה׳ױך -6 חט -100 ׀ד אי, ױג׃ יאך 2028 װװ׀טגױך י בט״ זױױ׀ט װט׳ ךזא׳ -4 חט -100 ׀ד אי ׁ׀ױב״טװ. װװגטױך װאױבהױך װ  ג׃ יאך 2066 יגױט װװ׀טגױך זא׳ױ ה׳ױך חטװ ׀׳׃ -100 ׀ד אי, ׀ װז׃ױך ךױאך װבחט אׂד װההױװ ׃ 5 יא ךי ׁחׁ ך װ׳בױ אׂ׃ ךיגך װײא. ׳ױה, יגױט װװ׀טגױך ג׃ױ ג ה׳ױך -3 חט -100 ׀ד אי, ׀ אך ׳בױ אׂ׃ ךיגך װײא ׁׁ׃, ׀ װז׃ױך ךױאך װבחט ההױװ ׃ 5 יא. ױ , ג ה װױ׃, יגױט װךױךװ  בט״ זױױ׀ט װט׳ ׁ׀ױב״טװ זהױ גױ׃ ג חטװ ׀׳׃ ׁׁ׃  100 ׀ד אי ג׃ יאך 2034.

בױ װ׳ױחט ״ױגא,  װיױׁ ׁ ךױאך װ׳בױא ךױאך װבחט אׂד װההױװ, אױך בױ ׀ך ׂױט גך׃ י װ׳װ ׁ׀ױב״טװ. װ׳חט הױטב ׁךׁ װגך װ׃ג װױחטך THE LANCET ׁ׀ױח״ױׁט 2018, ױװױזׂ ג ׃ טײ װ׃ג י װ׀ׂױ׃װ ׳װ ׁבט״ טׂ ױ װױ׃גױך ח׃ױ װ׀ׁח ׁבט״ זױױ׀ט װט׳ 2019. ךחזט װ׳חט ׁ׀אׂך ׳זױ ׀.


 

חה ׃ׂ״ ח׃ױ װ׀ׁח ׁבט״ זױױ׀ט װט׳

חט׀ך ױ װױ׃גױך ח׃ױ װ׀ׁח ׁבט״ זױױ׀ט װט׳, װ׀ׂױ׃װ ׳װ ׁבט״ גװ חה ׃ׂ״ ׁטיךױך װ׳ׁטךױך ׁױׁװ י װב״א׃׀הב״ך אׂװ ׃'׀אׂ', ׁ׀זגױך ׂך BBDO װבג ׀ׂױ׃װ ׁװךא׃ׁױך. װחה ױׂי ׁ׀ױה װױױטב״ ױךח׃ ׁבט י אגװ, ׂױ ױח׃ ױװךגחיױך ג װי ׁטױט טהױ׀ י  יאױ ׂױהא.

װ׀ׂױ׃װ ׳װ ׁבט״ ײאװ אי ׁ ׂ װךחיט ױח׃ װ'״׃ג'® י װ׀ׂױ׃װ ׳װ ׁבט״, װ׀ױי 24 יגױך ׁװ, גאװ ג י׀ױך ױחׁך גױ ׃ג גױ׃ ׁאױי׀ אגװ ױ׀ׁ׳ױ ױח׃ י בט״ זױױ׀ט װט׳, ׀ ךיױ, ױ ׂ ׃ג ג װ״הױ װיױא ׳װ, חׁױזױך ךװ אי ׳ױױך, גױו א ױהױטױך ךױ׃׃ױך ג בט״ ׁ ױבט״ זױױ׀ט װט׳ ׁהט״, ׃ג ג ׳חט חא ׁך׳ױ ױגױ׃. '״׃ג'®: 1-800-599-995 ׀ױ ׁ״ױהב װזױטד 


װ׀ׂױ׃װ ׳װ ׁבט״ װאװ ׀טׂױ ׀ ױױאױך טױױ׳ ױ יטױךװ אךא ׳ױ ױׁט׀ ׀ ךיױ.  ײ׀ך װױ׃ױך ךטױױך װזׁױט ׁׁ׃, ױגחטױ ׀  ױ ךחזׁ יך יװױ, ׃ יךױ הגױ ג ׁבב יחױ חזױג. װ׀ׂױ׃װ הױגך ׁ װ׳ײךױך, ח׃ױ װ׳חט, ׃ט װאגװ, יהױט ׃ט װ״הױ ױװיחױ י װ׳ױ ױװ׳. װהטױח״ ׁװ יחגװ װ׀ׂױ׃װ ׳װ ׁבט״ ׀ך ךטױױך װזׁױט אחׁג ג ׃ ױג׃ױך חזױגױך י׳ׁט ׁװ ׁװךא׃ׁױך אזׂ ״ׁ ׀אי װטהױ׀װ ױװ׳חט ׁט׳ׁ װ׀טו, ױװ אׁ׳א ׁחה׃װ, ׀׳ט יחױ ׃גך חזױג ױגאא ׁטװ װ׀ױך. ׁ׀ׂױ׃װ ׳װ ׁבט״ הג ׁחװװ װחױך -3,500 ךא׃ׁ װהטױב ׁ-70 באה ׁ ט׳ׁ װ׀טו, װיױךה ח׃ױ װ׀ׁח ׁבט״ ׁ׀ײױט ׂױטװ. ךטױױך װךחיטױ ״הױ יבהטױ: 1-800-35-46-46 ׀ױ ׳זױ ׀ ״ױהב װ׀ױׁ״׳: https://www.cancer.org.il/donationsׁׁטװ,

א׀ױװ גאׁט

׃ױׁטך

װ׀ׂױ׃װ ׳װ ׁבט״

050-2099416