לתרומה
חפש
דף הבית
הודעות הדוברת

תגובת האגודה למלחמה בסרטן לדוח הכלכלנית הראשית: "צעד חשוב ומציל חיים"

01/07/2019

רקע

הכלכלנית הראשית במשרד האוצר תעלה את המס על הסיגריות

הכלכלנית הראשית במשרד האוצר העריכה בדוח מיוחד שפורסם היום כי הגברת המודעות לנזקי העישון יחד עם העלאת המיסוי על מוצרי טבק במשך השנים פעלו יחד להפחתת הצריכה. ואכן, נתונים רב שנתיים מצביעים על ירידה מתמשכת בצריכת סיגריות לנפש, כולל טבק לגלגול.

העלאת מס על הסיגריות בוצעה בעבר כתרומה לבריאות הציבור ובהוצאה עתידית נמוכה יותר על תרופות למחלות שנגרמו כתוצאה מעישון.

--
תגובת האגודה למלחמה בסרטן לדוח הכלכלנית הראשית: "צעד חשוב ומציל חיים"


האגודה למלחמה בסרטן:
"אנו מברכים על פרסום דוח הכלכלנית הראשית במשרד האוצר. העלאת המיסוי על כל מוצרי הטבק והעישון, לרבות סיגריות אלקטרוניות לסוגיהן, היא צעד חשוב ומציל חיים להורדת הביקוש ומהווה אסטרטגיה מרכזית להפחתת מקרי המוות מסרטן ולמניעת התחלת עישון בקרב צעירים ובני נוער. מחירים גבוהים גורמים למעשנים להפסיק לעשן, ולצעירים שלא מעשנים להימנע מכניסה לעולם העישון, דבר שמונע את התמכרותם להרגל המזיק והממית. גם ארגון הבריאות העולמי ה - WHO ואירגון הסרטן הבינלאומי ה - UICC קבעו כי מיסוי היא השיטה היעילה ביותר להורדת הביקוש למוצרי טבק ועישון, במיוחד בקרב ילדים ובני נוער ובקרב אוכלוסייה ברמה חברתית-כלכלית נמוכה.

דוגמא טובה ליעילות מדיניות הורדת הביקוש היא ירידת שיעורי העישון בעיר ניו-יורק בעקבות צעדים שנקט מייקל בלומברג בעת כהונתו כראש העיר ניו יורק. המיסוי המוגבר על סיגריות, היה הצעד המשמעותי ביותר שהביא להפחתה דרמטית בשיעורי העישון מ-21.6% מעשנים עד כדי 14% מעשנים! נמצא כי כל העלאה של 10% במחירי הסיגריות, מפחיתה את הצריכה שלהן ב-2.5-5.0% ושינוי זה מורגש בעיקר בקרב צעירים ובני נוער.


גם הבנק העולמי יצא בקריאה למדינות העולם לבצע רפורמות להעלאת המס. בדו"ח "רפורמה במס על עישון", שהתפרסם  באוקטובר 2017 קבע הבנק כי "יש צעד מדיניות שיכול להציל את חייהם של מיליוני בני אדם, להפחית את העוני ולממן פיתוח של מדינות. הצעד הזה הוא הגדלת המס על טבק במטרה להקשות על נגישותו, וכפי שהמחקר מראה להוריד גם את צריכתו. הדו"ח קבע גם שמיסוי גבוה מציל חיים ומפחית מחלות קשות כמו סרטן ומחלות לב. ממצאים ממספר גדול של מדינות בעולם מלמדים כי עלייה של 50% במחירי סיגריות מובילה לירידה של 20% בצריכת סיגריות, נכתב בדוח ב 2017"