לתרומה
חפש
דף הבית
הודעות הדוברת

האגודה למלחמה בסרטן מברכת את משרד הבריאות וועדת הסל על ההחלטה לקיים פיילוט ניסיוני לגילוי מוקדם של סרטן הריאה

12/01/2020

װ׀ׂױ׃װ ׳װ ׁבט״ ׁטך ׀ך יט׃ װׁט׀ױך ױױג׃ך װב ג װװ׳״װ ח ךױאך הױ״ ׁױחט ׂױ ױח׃ י בט״ װט׀װ, ׁ׀זגױך ב״ ג חטאװ אױװ ױגטך זױױך טׁ-חזױג װױ ױװױיט .

װ׀ׂױ׃װ ׳װ ׁבט״ אבט: "׀אױ ׁט ׀ך װ׳״ך יט׃ װׁט׀ױך זױט ךױאך הױ״ ׁױחטך ׂױ ױח׃ י בט״ װט׀װ ׁיךױד חױהױך װ׳ױ – ךױױװ יאך ױװױו ג ׃ װ׀ׂױ׃װ ׳װ ׁבט״ ױױ׳ ׁט׀ױך װזׁױט ׁיט׀ ײװ ײ טׁ. אױ װױ, ײױ װׂיװ ׁױ אױח״ױך ׃אױך יױאױך װׁױ׳אױך ׀ך יױ װבטחװ, ךטױאױךװ ױ׳בטױאױךװ אׁ׃ח ׁךא׀ 'Real Life', ױ׀ ׁבׂטך ׳חט, ׁױ װיךךהױ טײ ױׁ ג ׀אי חזױג װױא ׀ױ׃ ׁך׳ױ. ג ה ךױז׀ױך װהױ״ ױבחאױךױ, י ׁׂי װ׳״װ ױיך ג יױ ט׀ױ י ךױאך ׀ױך  ׀טזך, ׁזױטװ יך׀היט חבױ גױך ױאױ אײח אׁ׃ח יׁבױ. 

ׁחׁ, י װי ׁ׀ׁח אׂ׃ אׂג װגיױ װװױױװ ׂױט װבױ בהט 1 װךהך׳ױך בט״ װט׀ױך, ׁ׀זגױך יױ בהט זג׃ װט׳ יגיױ װה׳ך ׀ך חט װױױך בט״ ױאױג װך׳ך גיױ ׁחטׁ זגט ױׁא אױגט ױׁט׀י - װג׀ך װבױ ג ױזט גיױ, ױׁ ױזט ׀׃ױ ױבׂטױך ׀ח״טױאױך, ױ׀בױט טך ׁ״ג".ׁׁטװ,

׀ ה״טױ

׃ױׁט

״:  03-5721613

א׃: 050-2099416

׃ױ׀": eyalp@cancer.org.il