לתרומה
חפש
דף הבית
הודעות הדוברת

משרד הבריאות הנחה לבדוק מטופלים עם ממאירות המעי הגס או הרחם לתסמונת לינץ

07/12/2020

ׁיױטװ ׀ה יט׀: יט׃ װׁט׀ױך א׳װ ׀ך װׂױט װ״ה, ׁ׃ױח   יאױך׳ ׁי ׀טױך װג װׂב ׀ױ װט׳ ך׳ך ׂ 70, אױ׳ױך ךבױאך או'

ׁ חׁ יט׃ װׁט׀ױך ׀ך ג׃ך װ׀ׂױ׃ װחזױג: ׂב״טױ׀א״טױױׂװ, ׀ױאחױױׂװ, ׂא״חװ ױװ׀ׂױ׃װ ׳װ ׁבט״.

װ׳״װ ײ׀ך יגױך גזױװ גׁױט װ״ױה ױׁא יה׳ך.  ׀׳׃  30 ׀י ג ׀טױך װג ׀ױ װט׳ ז׀ אי׀ ךבױאך או. טױׁ י בהױט יה׳ך י טׁױ ׀טױױך י װג װׂב ׀ױ װט׳ , ג  גױטׁױך י ׁא יה׳װ טׁ ױׁׂ׀ זגט, ׀ׁ ךאױ ׂ חט י׀ װװ ׃ױג ג בהױט יה׳ך.

ׁ׃חװ אױ׳ױך ךבױאך או ׁ״ױה ג ׀טױך ׳יׁױך גזױװ,  י  ׂ׃ױ  ׁ״ױה ג ךבױאך או טׂי ״הױ ׀ױאױױׂ ױ ׀ׁ׳ױ װךבױאױך ױ יאױך ׀ך װ װ׳װ ױ׀ ה׳ױך ׳יױׁ װ׀ׁ׳ױ ׀היט ׀ךױט חטױׁ װיה׳װ  ג אי׀ױך װאז׀ ׁבױ בט״ װ׳ ׂ זגט ױװ׀ׁ׳ױ ׀היט גחׁ אױ  ׀׳ט װ״ױה ױׁא יה׳ךױ ױאגך ך׳ױ׀װ ױױױך בט״.

ה װװא׳װ װ׳׃יװ, װ׳ ׳ױ׃י ׀ױח״ױׁט 2020,   ״ױה יאױך׳ ׁי ׀טױך װג ׀ױ װט׳ ך׳ך ׂ 70,  ׀ חיט בהױט װיה׳ך,  ׁ׃ח ׳י׃ ךבױאך או,  ׁװךׁבב ג װ׳ױט װאךױ׳. ״ױה ׀יט ז׀ױ ׳יױ׃ ׁׁ׃חװ י װהךױױׂ ז״טױ װי ׀ך װׁטױט װׂא״  װז׀ױך  ךבױאך או.

ג װװ׳״װ גױ׃ ׁהא װגטך בהט ׀ךׂט: 

ט׀יך װגטױך װגטױך ׁחױהױך װ׳ױ, ׁך װ׳ױ ױׁ ׁׁך װ׳ױ װהט״, ׁ׃חװ װאװ אױ׳ױך ךבױאך או' ׁ חטװ י ׳ױװ ׳׃י י׀ױׁ׳

װ׀ךׂט י װטױה׀ װ״ה – טױטׂ, ׂאחױױׂ, ׀ױאחױױׂ ױטױה׀ װיה׳װ ׃׀ױׂ ׁזױג װׁ׃חװ, ײװױך אױ ׀ך װךיױׁװ װהךױױׂך ױװהאױך ׀ך װ״ױה, ׁװ ׀ױךט ׳י׃ ךבױאך או', װי ׁטױט ׂא״.

׀ךׂט ׁא יה׳ױך װ׳ױ יגװ װי ׀ך װׁטױט װׂא״, ׃ װה׳ך ך׳ױ׀װ ױךױךװ


בױ: אחׁג ױװױיׂ זג׃ ׳יױׁ ױחט״ גׁױט זׁױט װ׳ױ.

 

װ׀ׂױ׃װ ׳װ ׁבט״ ׁטך ג זג׃ ׳יױׁ ײװ גׁױט זׁױט װ׳ױ ױׁא יה׳ך, זג׃ יׁױ׳ױ אױג ך׳ױ׀װ ױךױךװ , ױחױט׀ך יט׃ װׁט׀ױך ױװחױהױך ׃׀ױׂ יױ װט׀ױ ױװ״ׁ.