לתרומה
חפש
דף הבית
הודעות הדוברת

האגודה למלחמה בסרטן הוכרה לצורך התמחות ברפואה פליאטיבית לרופאים

25/07/2021

װיטױך װה׀״ׁ װׁך (װױבהב-ׁך) י װ׀ׂױ׃װ ׳װ ׁבט״ װױט ג" יט׃ װׁט׀ױך זױט װך׳ױך ׁחזױג טהױ׀װ ה׀״ׁך (ךױך).


ׁװך׀ װזך װױגזװ װ׃גך י װט", װט יט׃ װׁט׀ױך ׁ׀ׂױ׃װ ׳װ ׁבט״ זױט װך׳ױך ה׀״ׁך טױה׀.

װך׳ ׁטהױ׀װ ױױ װך׳ױך ׁטהױ׀װ ה׀״ׁך ׁבׂטך װױבהב ׁך י װ׀ׂױ׃װ ׳װ ׁבט״ ׁחװװ. ךױאך װװך׳ױך ךאױװ ג ׃ ׃"ט ׀בא׃ט ױט, װאװ װטהױ׀ י װױבהב-ׁך י װ׀ׂױ׃װ ׳װ ׁבט״ ױטזװ ׁט ׀ױט׳ ׁהחױ״װ טהױ׀װ י ׀ױאׁטב״ך ך ׀ׁׁ.

ׁ-2012 ׀יט יט׃ װׁט׀ױך ׀ך בױ װװך׳ױך ׁטהױ׀װ ה׀״ׁך טױה׀. ױ י בהט זױז י ׳חױך ׁטײ װטהױ׀ ױׁחװװ, ׁװ אך װך׳ױך ׁך׳ױ ײװ.

יװ ׁט-׳, א" װ׀ׂױ׃װ ׳װ ׁבט״: "װװטװ ׁ׀ׂױ׃װ חױ װך׳ױך װאװ װטװ ׁטװ װחזױגך װׁׂױװװ י װיטױך װה׀״ׁ װאך ג" װױבהב װׁך י װ׀ׂױ׃װ ױׁױך װיט ׀ך װך׳ װ׳׃י ׁטװ װׁׂױװװ ׁױךט. װגױׁ׃װ  ׀ ׃ױׁט ׁ׳חװ ׁׁך ׳ױ, ׀׀ ׁיטױך װױהג ׁחװװ ױׁהױג ׁׁך י װ׳ױ, גאחװ ךטױ ױ׃ יגױך  יׁױ׳ט ׁזג ׀ך װװך׳ױך ׁ׀ׂױ׃װ ׳װ ׁבט״."

׃"ט ױט: " ׳ױ׃װ י װװך׳ױך ׁבׂטך װױבהב ׁך װ׀ ׁ יװטױה׀ װך׳װ טױי ׀ך װאבױ ׁׁךױ י װ׳ױװ, ג װ װ״הױ יי ׁחװװ ױ׀ טח װך׳ױך ׁטהױ׀װ ה׀״ׁך ׀יהױײך ה יי ׁ׳חױך װיױאױך ׁׁך װ׳ױ. ׁאױבד ׀ך װאבױ װײװ חׁױ װטױה׀ װך׳ זױױך װױבהב װׁך װאױבװ ׁ׀טו ג 38 יאױך ״הױ. ׁ װׂװ װך ׁגטך װׁט׀ױך װ׀ װגׁט ׀ך װ״הױ  ׁך װ׳ױ ״הױ ׁחװװ ױװװ׳״װ װײױ װאװ ׳ח װׂװ".

ׁךױאװ: זױױך װיטױך װה׀״ׁ י װ׀ׂױ׃װ ׳װ ׁבט״ (׃"ט ױט יי )װ״הױ װה׀״ׁ ױ״הױ ךױ, װאך ׁבׂטך װױבהב-ׁך י װ׀ׂױ׃װ ׳װ ׁבט״ װױ׀ ׳ח ׂיװ ״הױך יאױג׃װ יהט ׀ך ׀ױך װ׳ י ׳ױ װךױ׃׃ ג ׳ך װבט״ ױׁא יה׳ױךװ, ג ׃ אגװ ױװחװ י ךבא ׂױהא ױאהי. װ״הױ יגױך ׁגחט ׁזׁ ׁװ װ׳ױװ ךױ׃׃ ךבא ױטׁ װׂױט בׁ יגױך.


יטױך ״הױ ׁך בהח גאװ בגױ׃, טהױ׀ ױהבױ-בױז׀, ׁ״טװ װח ׁ׀ױה טׁ ׀ך בׁױ י װ׳ױװ ׁ׀זגױך ׀ײױ ךבא הײ, אהי ױטױ׳א, ׃ױׂך ׀ׁ, ךייױך, ׁ׳ױך ױװח׀ױך, חױזט איװ, גזטױך, ׁׁױ, ׃׀ױ, ה׳׃, ׳ט׃װ ױגױ׃.

װיטױך װה׀״ׁ װׁך י װ׀ׂױ׃װ װױ׀ װױבהב-װׁך װױב׃ װט׀יױ ׁיט׀, ױװױח ג ׃ װ׀ׂױ׃װ ׳װ ׁבט״ ׁיאך 1989. ״טך װיטױך װגאח ׀ױך ׳ ״ױׁװ  װ׀היט ׳ױ י׳ך אז׀ך ׁיׁ ךח׃ ױגױאא װי׀ט ׁׁךװ, ׳׃ ג יה׳ך ױבׁׁך װךױך. װיטױך װױױװ ׂ חױ װ׃טװ זױױך טׁ-חזױג ׁך׳ױ. װיטױך הױג יט׃ יטױך ״הױ ה׀״ׁ ׁך ךױ (װױבהב-ׁך) װױח ׁװױבהב װ׀יהױײ ׁ'ׁך הט׃', ׁטײ װטהױ׀ יׁ׀ ך װיױט, יװױח ׁבױג װ׀ׂױ׃װ ׳װ ׁבט״ ױאױך גאװ ״ױה װךׂױטט ׁ׀ײױט װטײ.


׳זױ ׀ ב יט׃ װׁט׀ױך י׀יט ׀ך װװטװ ׁיטױך װה׀״ׁ

׳זױ ׀ ׃ג אױבד ג װױבהב ׁך י װ׀ׂױ׃װ ׳װ ׁבט״