לתרומה
חפש
דף הבית
הודעות הדוברת

האגודה למלחמה בסרטן הפיקה סדרת פודקאסטים חדשה בנושא סרטן השד

19/09/2021

װ׀ׂױ׃װ ׳װ ׁבט״ װהחװ ׀ך ב׃טך װהױ׃ח׀ב״ װט׀יױאװ ױװחהװ ׁױךט בױׂװ ׁאױי׀ בט״ װי׃, ׁװיךךהױך ״ׁ װױ׳


טׂ ׳ױ׃י װױ׃גױך בט״ װי׃ 2021 װהחװ װ׀ׂױ׃װ ׳װ ׁבט״ ב׃טך ךבך (הױ׃ח׀ב״) ׳׃יװ ׁך יױאװ הטח, װבהחך ׃ג ׳יױׁ ׀ ױךױ ׁאױי׀ בט״ װי׃, חטאװ י׃ ׁיׁ װ׳װ װיױא, אךױ׳ י׃, י׳ײױט י׃, אי׀ױך ׂ BRCA1/2, בט״ י׃ ׂטױטך, ךװ טׂיך, אױך ױ׃ױ ׂױד ױיטױך װ׀ׂױ׃װ ׳װ ׁבט״ װבג ׁךװ װװךױ׃׃ױך ג װ׳װ. װב׃טװ ׁװא׳ך חט אךאײױ ױו, ׀יך ךחיױטך ױאי׀ך ׂ BRCA, ױׁװיךךהױך ױ׳ ׁט ׁך׳ױ בט״ װי׃, ׀יט ח׳ױ ׳ח ׁהטױח״ ׁװךא׃ׁױך ׀װ.
הױ׃ח׀ב״ "׃ׁט בט״" י װ׀ׂױ׃װ ׳װ ׁבט״ װױ׀ גטױו ׳׃י חׁך ׃ג ױגאװ י׀ױך טׁױך ג ׳ך װבט״ ׁ װאױׂג אגװ, ׀ׁ׳ױ, ״הױ ױיחױ. ב׃טך װהטח װט׀יױאװ גױבחך ׁׂװ גיױ. ב׃טך װהטח װיאװ, יגךװ ׁ ׀ױ ה״הױטױך װיױאױך, גױבחך ׁבט״ װי׃.


װב׃טװ גױאװ ג טׁך װי׀ױך װיגױךױך יאױׂגױך בט״ װי׃: בױׂ בט״ י׃ װיױא ױװ״הױ ׁװ: ךטױהך, חטאך ױאךױ׳; ׳װ ׂטױטךך; י׳ײױט י׃; אי׀ױך ׂא״ך י BRCA1/2; בױׂױך ׁװךױ׃׃ױך װטׂיך יגױױך ׁגחׁױך װ׀ׁ׳ױ ױװ״הױ ׁבט״ װי׃, אױך ױהױטױך ױגױ׃.


׀ך װב׃טװ א׳װ ׁװךא׃ׁױך - חט אךאײױ ױו ׀יך ךחיױטך, גךױא׀ך ױאי׀ך ׂ BRCA. אךאײױ װ׳״װ הא יױאװ יא גׁױט טךװ אגךך ױיךהװ ײ׀ך ׁבט״ י׃ׁט ׀ אי טׁױך ׁזׁװ. 

װױ׳ יח׳ױ ׳ח ׁװהחך װב׃טװ ׁװךא׃ׁױך ׀װ: הטױה' טאך טױי-י׀, ׀ױאחױױׂך ױ׳ך ׁבט״ װי׃, אװך װ׳׃װ ׀ױאחױױׂװ י װי׃ ׁטײ ׃ױ׃ױד בט״, װטײ װטהױ׀ טׁ, ױאװך הױטױ װ׀ׂױ׃װ ׁך׳ױ בט״ װי׃; הטױה' ךװװ אב, טױטׂך י׃, אװך װטײ אךױ׳ י׃ ׁטײ טׁ ׀ׁ׳ױ ױגחׁ ׳ױך י׃ ׁטײ װטהױ׀ יׁ׀, ך װיױט ױאװך הױטױ װ׀ׂױ׃װ ׁך׳ױ בט״ װי׃; הטױה' ױ׀ׁ ׁטאג, הב״ח׀, אװ װ׳׃װ טױטׂװ הב״ך ױי׳ײטך י װי׃, װ׳חװ טױטׂװ הב״ך ׁטײ טהױ׀ ך ׀ׁׁ ג"י בױט׀בח (ׁװ"׳ ׀ױׁ); הטױה' טׁ ׁ ׃ױ׃, ׀ױאחױױׂך חאך ױױ׳ך ׁט׃ױךטהװ, אװך ױ װחטאװ, ׀בױך׀ טך װ׳"; ׃"ט טאך ׁטאי״ ױױ, ױ׳ך ׀ױאחױ-ׂא״חװ, אװך װ׳׃װ װ׀ױאחױׂא״ך ױטױה׀װ ׁטװ ׁױ ׂ׃ױ י׃, װטײ װטהױ׀ יׁ׀, ך װיױט; גױ"ב ׀ױטך יהט׀, הבױ׀ױאחױױׂך, אװך ׳חך יחױ ױטױױ׳װ ׁ׀ׂױ׃װ ׳װ ׁבט״; אװ חױטו ׀ױׂ, ״הך ׁאױך ׁ׀ׂױ׃װ ׳װ ׁבט״.


ךחזט װהטח:

בט״ װי׃ - װ ׳יױׁ ׃גך?

ׁװיךךהױך הטױה' טאך טױי-י׀, אװך ׳׃ך װי׃, טײ ׃ױ׃ױד, װטײ װטהױ׀ טׁ (ׁװ"׳ ׁאבױ).

ךחזט: װהטח װט׀יױ ױח׃י י׀ױך יגױױך ׀ז ׀יװ י׀ױׁ׳אװ ג בט״ י׃ – װ זהװ װ ׁׁחױט װט׀יױ ׁטה׀װ װ׀ױאחױױׂך, װךװ ׀ױךױ װ׀ גך׃װ גׁױט טׂג װ׀ׁ׳אװ, װבױג י ׀׳ױך ך׀ך י׃( ךהח׃ יײװ װ׀ׂױ׃װ ׳װ ׁבט״ ױבגװ ׁױ ױׁיטװ יױ״הך) , װ״הױ װיױא ױךױהגױך װױױ׀, ױװזױך ׳יױׁױך ה הטױה' טאך טױי- י׀.


װ״הױ װטױטׂ (אךױ׳) ׁבט״ י׃

ׁװיךךהױך הטױה' ךװװ אב, אװך װטײ אךױ׳ י׃, װטײ װטהױ׀ יׁ׀, ך װיױט.

ךחזט: י׃ױׁט ׁאךױ׳ װבטך ׂ׃ױ װי׃, י װׁ׃ ׁ בױׂ אךױ׳ יױא ױװװיױך יװ ג ךװ װװ׳װ ױװװך׀ױייױך, ױ װיהגך ׁ׳אװ טׂיך. ׁהטח ײװ ׃א ׁ׀היטױױך װאךױ׳ױך, ׁ׳טך װאךױ׳ װך׀ ׁױךט, גזױך ׳יױׁױך װך׀ױייױך ׀׳ט װאךױ׳ ױ׳׃ױי ׁך׳ױ.


׀היטױױך י׳ײױט װי׃

ׁװיךךהױך הטױה' ױ׀ׁ ׁטאג, אװ װ׳׃װ טױטׂװ הב״ך ױי׳ײטך י װי׃, װטײ װטהױ׀ ך ׀ׁׁ ג"י בױט׀בח (׀ױׁ).

ךחזט: ׳ח יגױך װװךױ׃׃ױך ג בט״ װי׃ ױח׃י ה י װבטװ ׀װ ׀ױ ׳חך י װי׃, ױי׀ױך יגױױך ׁאױׂג י׳ײױט. ׁהטח ײװ איהױ ׀ױט ג װאױי׀ ױאזׂ ׀ך  װ׀היטױױך װחױך ׁאױׂג י׳ײױט י׃.


װ״הױ ׁחטאװ בט״ י׃

ׁװיךךהױך הטױה' טׁ ׁ ׃ױ׃, ױ׳ך ׀ױאחױױׂװ חאך ױט׃ױךטהװ, אװך ױ װחטאװ ׁׁך װ׳ױ ׀בױך׀ טך װ׳" ׁך ׀ׁׁ.

ךחזט: ״הױ ׁחטאװ װױ׀ ׳ח ׀היטױױך װ״הױ ׁבט״ י׃. ׁהטח ײװ אט׳ׁ ג װ״הױ ׁחטאװ, װװאױך חט׀ךױ, ךױהגױך װױױ׀ װ׀היטױך, בױא (׀ ח) ״ױהך ױבױׁׁ ׀ױךװ ױגױ׃. י׀ױך טׁױך חׁױ גאװ ׁהטח װױח׃י ױױ ״הױ חטאװ ׳ױױך בט״ װי׃.


בט״ י׃ ׂטױטך

ׁװיךךהױך הטױה' טאך טױי-י׀, אװך ׳׃ך װי׃, טײ ׃ױ׃ױד, װטײ װטהױ׀ טׁ (ׁװ"׳ ׁאבױ).

ךחזט: ׁהטח ײװ אט׳ׁ ג בט״ י׃ ׂטױטך – ג ״הױ ױךױהגױך ױױ׀, ׳חט חא ױװװךױ׃׃ױך ג ׳ך בט״ י׃ ׂטױטך.


אי׀ױך BRCA1/2 ױװה׳ךך װבױ ׳ױך ׁבט״

ׁװיךךהױך ׃"ט טאך ׁטאי״-ױױ, אװך װ׳׃װ ׀ױאחױׂא״חװ, װטײ װטהױ׀ יׁ׀, ך װיױט.

ךחזט: װ ױ״זװ ׁׂ BRCA? װ װװׁ׃ ׁ װב״ױטװ יה׳ךך י בט״ י׃ ױׁ אי׀ױך ׂא״ך?  ױו װׁ׃ח? ך? ׀ אך װה׳ך ׀ך װבױ ך׳ױ׀װ ׁבט״ װי׃/י׳װ ׁאי׀ױך װױ״זװ? װ׀ י ױ״זװ װיהגװ ג ךאױ װטױ ױ׃װ?  ײ׀ך ױגױ׃ ׁהטח װױח׃י אי׀ױך י ׂ BRCA.


׳יׁױך װךװ טׂיך ׁ׳ױױך בט״ װי׃

ׁװיךךהױך גױ"ב ׀ױטך יהט׀, הבױ׀ױאחױױׂך, אװך ׳חך יחױ ױטױױ׳װ י װ׀ׂױ׃װ ׳װ ׁבט״.

ךחזט: װ׀ׁ׳אװ ׁ׳ך בט״ ׁ ױׁבט״ י׃ ׁהט״ ״״ך ׀ך גױװ י װ׀יװ װ׳ױװ ױי ׁא יה׳ךװ. ׁהטח ײװ א׃ׁט ג װט׳ׁך װױױך װטׂיױך י װ׳ױױך , ג י׳ ׁיהװ װטׂיך, װױט, ׁא ײױׂ ױג י׳ ג װ׃. װױ ׳ױב טׂי ױ׀ אך אװ ׀ך װיׁט, י׀אױ טח ׀י ׀׀ ׂ יה׳ך? ג גט װבױג י װ׀ׂױ׃װ אי י׳ױ ׁבט״ י׃ ױג חׁױזױך װךװ, בױג ׁױי ײױױך ױגױ׃.


אױך ױ׃ױ ׂױד ׁ׳ױױך בט״ װי׃

ׁװיךךהױך אװ חױטו-׀ױׂ, ״הך ׁאױך, װ׀ׂױ׃װ ׳װ ׁבט״.

ךחזט: אי װךױ׃׃ױך ג בט״ װי׃ ױז׀ױך גז ךױ׃׃ױך ׂ ג װיהגך װ׳װ ױװ״הױ ג װ׃ױ װגז ױװאױך. ׁהטח ײװ א׃ׁט ג  װ יחיױט ׁאױי׀ ׳יױׁ ײװ יגך א׃׳ח װז׃װ –װװיהגװ י בט״ װי׃ ױװ״הױ ׁױ ג חיט א ױײױׂ, ׃ױ גז ױ׃ױ ׂױד, יׁט י ׁא װײױׂ, ױז׃ אך חׁ בױג חזױג װ׀ׂױ׃װ, ׀ גױך, ׁװהך יׁט װײ׃אױך, ױׁיחױ ׃ױ װׂױד, יטװ ג װהױטױך ױװאױך גחׁ װ׳װ ױװ״הױ.