לתרומה
חפש
דף הבית
הודעות הדוברת

לקראת חודש המודעות לסרטן השד - הוצבו "תמרורי עצור" ורודים ברחבי קניון עזריאלי בתל אביב

22/09/2021

טׂ ׳ױ׃י װױ׃גױך װׁא׀ױ ׀ׁח ׁבט״ װי׃ - יך"ה ׳׃י ׁ װ׀ׂױ׃װ ׳װ ׁבט״ חאױ גײט׀ ך ׀ׁׁ


ךטױט גזױט

ׁבׂטך יךױד הגױװ ג חאױ גײט׀ ך ׀ׁׁ, װױזׁױ װ׳ װױ (22.9)  "ךטױט גזױט" ױטױ׃ ׁט׳ׁ חאױ  גײט׀ ׁך ׀ׁׁ. ג װךטױט, ךױׁ װ׀ױט: גזט! ׁ ׂ ױׁ זׁ, ׀ ׀ך טׂיװ ׁׂױי ׀ױ ׁיאױ יװױ ׁי׃ הא טױה׀ ױ׃טי ׁטױט. װךטױט  אױי׀ חױ׃ QR בטחװ װהאװ א-ב״ ׁאױי׀ בט״ װי׃ – אגװ ױ׀ׁ׳ױ ױח׃ י װ׀ׂױ׃װ ׳װ ׁבט״.  װהגױך ׁחאױ גײט׀ ױױװ ׂ ׁיױ״ ׃ׂ״.


ׁאױבד ׁױױאך יט׃ ט׀י װיװ װזׁ יא י״ ׀ױ ׁׁא ׁװ ׳ױ׃י װױ׃גױך ױׁ-4.10,  ׁבׂטך ױ װהגױך ׁאױי׀ בט״ װי׃ י װ׀ׂױ׃װ ׳װ ׁבט״ ׁאבך, ױזׁ ךטױט אױבד ׂ ׁי.


װ׀ׂױ׃װ ײאװ ׀ך  װאי ׁ װׂ ױ װׂײט ױװז״ ג װךטױט, ױװגױך ׀ך װךױאװ ׁטיךױך װ׳ׁטךױך. הג ׂ ך׳ױיװ ׀ױ יאױ װח ׁױךט י יגױך!  װׁ׃ח.  ׀יװ ג ׂ 50 ױו ׁזג ׁ׃חך ױׂטהװ ׃ יאך,  ׂױ ױח׃ גװ יגױךך ׀ך בױ װװ׳װ ױז ׳! ׁ ׂ ױׁ זׁ ׀ ׀ך טׂיװ ׁׂױי ׀ױ ׁיאױ יװױ ׁי׃, ׳יױׁ האױך טױה׀ ױ׃טױי ׁטט ׀ך ״ׁױ.


ג ה װאךױא װגױ׃א י יט׃ װׁט׀ױך בט״ װי׃ ׀׳ט׀ יי חט װבט״ װ׳׃י ׁ יאװ ׁ װאי. ײױװ װ׳װ װ׀טװ װי׳װ ׁױךט ׁאי ׁ חׁױזױך װ׀ױױבװ ׁיט׀. ג ה װאךױא װגױ׃א ׁװ יאך װ׃ױ׳ װ׀׳טױאװ ׀ױׁ׳אױ 5,539 ׳ױױך ׳׃יױך ג ׂ׃ױ ׁי׃ ױאה״טױ בט״ ׳ױ׃טא י װי׃ 1,042 אי ׁיט׀. ײװױ װׂױט װי׳ ׁױךט ךױךװ בט״ ׁחטׁ אי, װ׀׳ט׀ ׳יך  װךױךװ בט״ ׁאי יט׀ױך. גחט װך׳ױ׀װ - ׁאי ג ׂ 50.


ׁײױך װךױאך װ׀ױך ׀ׁ׳ױ ױח׃ י בט״ װי׃ יײװ װ׀ׂױ׃װ ׳װ ׁבט״ ׁיךױד יט׃ װׁט׀ױך, ׂך װגװ ׁך׳ױ װ׀ׁ׳ױ װױח׃ איך: יגױט װאי י׀ױׁ׳אױ ג ׳װ ׁיׁ ױח׃ גױ׃ װױ ג - 69.2% גױך -58% ׁיאך 2005. ׁחׁ יװ ׂך װט׃װ ׁיגױט װאי י׀ױׁ׳אױ ג ׳װ הױי״ך ׀ײױטך. ה װאךױא װגױ׃א װךױךװ בט״ ׳ױ׃טא י װי׃ יװ ט׃ך ׁחזׁ י -2% ׁיאװ ױט׃װ - 25% ׁװ יא װגיױט װ׀׳טױא.