לתרומה
חפש
דף הבית
הודעות הדוברת

הגנה משפטית לעובדים המתלוננים על עישון

06/07/2005

95% מקרב המעשנים בישראל יכבו את הסיגריה במקום ציבורי אם יעירו להם כך עולה מסקר של האגודה למלחמה בסרטן.

מזה זמן היו מגיעות למועצה למניעת עישון תלונות של עובדים, כי חבריהם לעבודה, או המעסיק, מעשנים במקום העבודה בניגוד לחוק. העובדים היו חוששים להתלונן, כי פחדו מהרעת תנאי עבודתם בעקבות התלונה.

בעקבות פנייתה של המועצה הישראלית למניעת עישון לח"כ עמיר פרץ, יו"ר ההסתדרות, הושג הסדר לפיו תעניק ההסתדרות החדשה הגנה משפטית לעובד במקרה של מעסיק הפועל נגדו, אם בפיטורין ואם בפעולות אחרות, עקב תלונה בגין הפרת האיסור על העישון במקום העבודה.

מר גד לוטן, מנכ"ל ההסתדרות, הודיע על כך לעו"ד עמוס האוזנר, יו"ר המועצה הישראלית למניעת עישון במכתב מיום 30.6.05, וציין כי עד כה ההסתדרות לא הייתה צד לתלונות של עובדים עקב העישון במקום העבודה.

המועצה הישראלית למניעת עישון, הינה קואליציה ארצית של הגופים העוסקים בנושא העישון, לצורך העברת מידע תיאום פעילויות ואיחוד כוחות למען צמצום היקף העישון ונזקיו בישראל. בין הגופים החברים במועצה ניתן למנות את משרד הבריאות, קופות החולים, האגודה למלחמה בסרטן, משרד החינוך, המכון לבריאות העובד, צה"ל ועוד.

עו"ד עמוס האוזנר, יו"ר המועצה הישראלית למניעת עישון: "הגיע הקץ למצב שבו מעבידים פוגעים בעובדיהם וחושפים אותם לחומרים הרעילים שבעשן הסיגריות. אם עד כה היו העובדים פונים אלינו ומבקשים כי פרטיהם יישארו חסויים, הרי כעת אין עוד עליהם לחשוש כאשר ההסתדרות תעמוד לימינם בהתאם למכתבו של מנכ"ל ההסתדרות. אנו מברכים את יו"ר ומנכ"ל ההסתדרות על היענותם המהירה ליוזמה זו, ומקווה כי באותם מקומות עבודה בהם עדיין קיימת חשיפה לעישון פסיבי – תיפסק כעת התופעה. יצוין, כי עישון במקום העבודה בניגוד לחוק מהווה עבירה פלילית, ויש לצפות כי ההגנה המשפטית שתינתן תתייחס גם לאספקט זה של התופעה. אין כל הבדל בין מעביד השולל מעובדיו את הזכות לנשום אוויר נקי, לבין מעביד אשר גורע מהם זכויות סוציאליות כמו שכר מינימום או חופשה שנתית. לכן, לדברי המועצה, הגנתה של ההסתדרות מתבקשת מאד במקרים כאלה. המועצה מבקשת, כי בכל מקרה של הפרת החוק במקום העבודה, יפנה העובד להסתדרות בה הוא חבר עם העתק למועצה הישראלית למניעת עישון, ת.ד. 437 גבעתיים. מדובר גם על מקומות עבודה בתחום המסעדות, בתי הקפה, פאבים וכל מקום עבודה שהוא".
יצוין, כי המצב של עישון במקומות העבודה הוא חריג, כאשר בבדיקות שנעשו דיווחו מרבית העובדים על ציות לחוק. אך באותו מיעוט של מקומות בהם נחשפים העובדים לסכנות העישון הפסיבי, נמצא כעת פתרון ראוי בהגנתה המשפטית של ההסתדרות לחבריה.

נאוה עינבר, דוברת האגודה למלחמה בסרטן מוסיפה כי: "חוק הגבלת העישון במקומות ציבוריים נועד להגן על הציבור שאינו מעשן מפני עישון פסיבי. מדובר על ציבור גדול ורב של כ-75% מקרב האוכלוסייה בישראל שאינם מעשנים ונאלצים לסבול מנזקי עישון פסיבי במקומות העבודה ובמקומות הבילוי. בישראל התקבל החוק להגבלת עישון במקומות ציבוריים בשנת 1983, חוק זה נועד להגן על רוב הציבור שאינו מעשן. מאז שהתקבל החוק בישראל קיים שיפור במצב העישון במקומות ציבוריים אולם לצד החקיקה עדיין נדרשת אכיפה נחרצת ונמרצת של החוק. אנו יודעים על פי מחקרים שנעשו בארץ ובעולם כי החקיקה בתחום הגבלת העישון משפיעה על דפוסי ההתנהגות של המעשנים וכי אכיפה עשויה ליצור שינוי של ממש."

95% מקרב המעשנים בישראל יכבו את הסיגריה במקום ציבורי אם יעירו להם כך עולה מסקר של האגודה למלחמה בסרטן.
95% מקרב המעשנים בישראל, יחדלו לעשן ויכבו את הסיגריה במקום ציבורי אם מישהו יעיר להם על כך בנימוס, כך עולה מסקר של האגודה למלחמה בסרטן. 4% אמרו שלא יכבו ו - 1% מקרב הנשאלים סרבו להשיב. הסקר נערך ביוזמת האגודה למלחמה בסרטן ובאמצעות מכון המחקר "מותגים" בקרב שני מדגמים עוקבים של 1,016 מרואיינים בוגרים מעל גיל 18 במאי 2005. הסקר בוצע ממרכז הטלפונים של "מותגים", תחת פיקוח ובקרה שוטפים. למשתתפים בסקר שהנם מעשנים, הוצגה השאלה על פי הניסוח הבא: "נניח ואת/ה מעשן/ת במקום ציבורי בו העישון אסור, על פי חוק הגבלת העישון ומישהו יעיר לך על כך בנימוס. האם תחדל/י ותכבה/י את הסיגריה או שתמשיך/י לעשן כרגיל?".

בין תשובות המשתתפים בסקר, על פי פילוח סוציו דמוגרפי, ניכרו הבדלים קטנים באופן יחסי.
• מידת הנכונות לכבות את הסיגריה גבוהה יותר בקרב מעשנים בגילאי 25-34, כאשר 98.6% מהם, הביעו נכונות לחדול לעשן במקום ציבורי ואילו בקרב מעשנים בני 65 ומעלה קיימת נכונות נמוכה יותר, רק 88.6% יחדלו לעשן.
• מידת הנכונות לכבות את הסיגריה גבוהה יותר בקרב מעשנים בעלי תואר שני או שלישי, כאשר 99% מהם הביעו נכונות לחדול לעשן במקום ציבורי ואילו בקרב מעשנים בעלי השכלה יסודית קיימת נכונות נמוכה יותר, רק 86.7% יחדלו לעשן.
• מידת הנכונות לכבות את הסיגריה גבוהה יותר בקרב מעשנים נשואים או גרושים ללא ילדים, כאשר 100% מהם הביעו נכונות לחדול לעשן במקום ציבורי ואילו בקרב מעשנים נשואים או גרושים עם ילדים, קיימת נכונות נמוכה יותר, רק 95% יחדלו לעשן.
• מידת הנכונות לכבות את הסיגריה גבוהה יותר בקרב מעשנים שכירים, כאשר 100% מהם הביעו נכונות לחדול לעשן במקום ציבורי ואילו בקרב עקרות בית, קיימת נכונות נמוכה יותר, רק 91% תחדולנה לעשן.
• מידת הנכונות לכבות את הסיגריה גבוהה יותר בקרב מעשנים בעלי הכנסה של בין 8,000 - 10,000 שקל, כאשר 100% מהם הביעו נכונות לחדול לעשן במקום ציבורי ואילו בקרב מעשנים מעלי הכנסה גבוהה מ - 10,000 שקל, קיימת נכונות נמוכה יותר, רק 92.9% יחדלו לעשן.
• מידת הנכונות לכבות את הסיגריה גבוהה יותר בקרב מעשנים המתגוררים באזור חיפה והצפון, כאשר 97.5% מהם הביעו נכונות לחדול לעשן במקום ציבורי ואילו בקרב מעשנים המתגוררים באזור השרון, קיימת נכונות נמוכה יותר, רק 84.1% יחדלו לעשן. בקרב מעשנים המתגוררים באזור ירושלים ובאזור גוש דן מידת הנכונות עומדת על 96.4% ובקרב המעשנים תושבי הדרום מידת הנכונות עומדת על 94.1%.

על מימדי העישון בארץ ובעולם
מגפת העישון גובה כ-10,000 קורבנות מוות מדי שנה בישראל, יותר ממספר האנשים המתים בתאונות דרכים, מלחמות ופעולות טרור גם יחד. על פי נתוני דו"ח שר הבריאות על מצב העישון בישראל, אחוז המעשנים בני 18 ומעלה עומד בממוצע על 25%.

על המועצה הישראלית למניעת עישון
המועצה הישראלית למניעת עישון הינה קואליציה ארצית של הגופים העוסקים בנושא העישון, לצורך העברת מידע תיאום פעילויות ואיחוד כוחות למען צמצום היקף העישון ונזקיו בישראל. בין הגופים החברים במועצה ניתן למנות את משרד הבריאות, קופות החולים, האגודה למלחמה בסרטן, משרד החינוך, המכון לבריאות העובד, צה"ל ועוד.